Новини науки   Print

Розширено спектр спеціальностей для опублікування наукових статей у наукових виданнях університету.

На підставі рішень Атестаційної колегії МОН України від 09 лютого 2021 року (наказ МОН України від 09.02. 21 р. № 157) фахові (категорія “Б”) наукові видання університету “Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля” та “Наукові вісті Далівського університету” (електронне фахове видання) розширили перелік спеціальностей за якими мають право приймати наукові статті до опублікування відкритим друком.

Відтепер у науковому виданні “Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля” можна публікувати наукові статті за спеціальностями: 051, 073, 075, 122, 131, 132, 133, 141, 151, 161, 273, а у електронному фаховому науковому виданні “Наукові вісті Далівського університету” – за спеціальностями: 073,122,131, 132, 133, 161, 273.

 

Пріоритетні напрямами спільних українсько-білоруських  науково-дослідних проектів для реалізації у 2021-2022 рр.:

Пріоритетні напрями:

  • цифрові інформаційно-комунікаційні та міждисциплінарні технології;
  • біотехнології (геномні та постгеномні, клітинні, мікробні, медичні, промислові);
  • діагностика, медична профілактика та лікування інфекційних хвороб, включаючи вірусні етіології та неінфекційні захворювання;
  • штучні тканини та органи;
  • персоніфікована медицина;
  • фармацевтичні субстанції та лікарські засоби;
  • проведення досліджень в Антарктиці за пріоритетними напрямами наук про Землю та наук про життя.

https://mon.gov.ua/ua/news/vidkrito-konkurs-ukrayinsko-biloruskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-dedlajn-podachi-zayavok-30-chervnya