Конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених   Print

Перелік проектів, які пропонуються до проходження другого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених у 2019 році:

 

  1. «Підвищення енергоефективності технологій приготування й транспортування водовугільного палива за рахунок оптимізації складу та реологічних характеристик»
  2. «Газифікація вугілля в обертовому реакторі за технологією аерозольного нанокаталізу»
  3. «Розробка ресурсозберігаючого екологічного методу підвищення безпеки експлуатації залізничного транспорту підвищенням енергоємності гальмівних систем»