Аспірантура & Докторантура   Print

м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 43, кімн. 312 ЛК

Завідувач аспірантури і докторантури

Любимова-Зінченко Ольга Валентинівна

 

Загальні положення

Аспірантура та докторантура є формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу. Аспірантура відкривається з відривом від виробництва (очна) і без відриву від виробництва (заочна), а докторантура – тільки з відривом від виробництва (тобто очна).

 • Додаток 13. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії
 • Положення про аспірантуру і докторантуру

  Документи

  Трудові книжки аспірантів зберігаються у відділі аспірантури весь термін навчання. Копія трудової книжки у разі потреби видається за поданою заявою. Для оформлення посвідчення, яке засвідчує особу аспіранта, необхідно подати у відділ аспірантури фотокартку розміром 2х3 см.

  Витяг з протоколу засідання вченої ради Інституту

  Витяг з протоколу засідання кафедри

  Витяг з протоколу засідання наукового семінару

  Звіт про виконання наукової роботи

  Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта

  Індивідуальний науковий план роботи аспіранта

  Картка звітування аспіранта

  Форма витягу з протоколу засідання міжкаф.семінару

  Соціальна підтримка

  СТИПЕНДІЯ аспірантам університету призначається у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»

  Академічна стипендія аспірантам, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків*** відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме: для аспірантів – 90 відсотків посадового окладу викладача.

  Для встановлення стипендії аспірантам першого року навчання необхідно подати у відділ докторантури і аспірантури:

  • трудову книжку;
  • копію  паспорта;
  • довідку про ідентифікаційний код.

  Стипендія аспірантам встановлюється з дня зарахування на навчання, але не раніше наступного дня після звільнення з основного місця роботи.

  Трудові книжки аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, зберігаються у відділі докторантури і аспірантури весь термін навчання. Копія трудової книжки в разі потреби видається за поданою заявою.

  КАНІКУЛИ для аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва встановлюються з 1 липня до 31 серпня.

  ДОДАТКОВА оплачувана відпустка

  Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

  Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

  Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями СНУ ім. В. Даля

  Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями СНУ ім. В. Даля

  ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти – Додаток 5 до Ліцензійних умов (ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

  ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти – Додаток 6 до Ліцензійних умов (ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

  ТипПричіплений файл
  pdf011 Науки про освіту
  pdf032 Історія та археологія
  pdf033 Філософія
  pdf034 Культурологія
  pdf051 Економіка
  pdf052 Політологія
  pdf053 Психологія
  pdf054 Соціологія
  pdf073 Менеджмент
  pdf081 Право
  pdf102 Хімія
  pdf122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
  pdf125 Кібербезпека
  pdf131 Прикладна механіка
  pdf151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  pdf152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
  pdf161 Хімічні технології та інженерія
  pdf273 Залізничний транспорт
  pdf275 Транспортні технології (за видами)

  Розклад занять

  Розклад занять для аспірантів дивіться за посиланням.

  Програми вступних іспитів

  Увага! Під час карантину в університеті:

  • Заняття для аспірантів очної і заочної форм навчання проводяться в дистанційній формі через сайт moodle.snu.edu.ua
  • Всім аспірантам потрібно мати доступ до платформи Moodle (З приводу реєстрації або проблем зі входом звертайтеся за адресою: director.cdn@gmail.com або 
  • cdn@snu.edu.ua).
  • Всім аспірантам зареєструватися в Google Scholar.