Наукова періодика Видавництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля   Print

Перелік журналів, включених до Переліків видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних і історичних, економічних, фізико-математичних наук відповідно.

1. Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля по тематиці:

► http://visnik.snu.edu.ua/index.php/VisnikSNU

Головний редактор д.т.н., проф. Поркуян Ольга Вікторівна

– технічні науки

випуск за серіями.

Відповідальний Кудрявцев Сергій Олександрович, е-mail: sergeykudryavtsevsnu@gmail.com, тел. 0995180315

економічні науки

випуск за серіями.

Відповідальний Галгаш Руслан Анатольович, е-mail: galgash@gmail.com, тел. 0509133684

історичні науки

Відповідальний за випуск Михайлюк Віталій Павлович. тел. 0505435794

 2. Наукові збірники:

Управління проектами та розвиток виробництва

► http://www.pmdp.org.ua/

Головний редактор та відповідальний за випуск д.е.н., проф.   

Рач Валентин Анатольович    тел. 095-681-7914

Духовність особистості

► http://domtpsnu.snu.edu.ua/index.php/Domtp

Головний редактор д.ф.н., проф.

Шевченко Галина Павлівна е-mail: shevchencko.gala@gmail.com; тел. 050-60-88-596

відповідальний за випуск Рашидова Светлана Станіславовна е-mail: svetlana101068@gmail.com; тел. 066-66-90-726

– Актуальні проблеми права: теорія і практика 

► http://app.snu.edu.ua

             відповідальний за випуск Каплина Г.А. тел. 095-052-7278

– Теоретичні та прикладні проблеми психології

► http://tpppjournal.com.ua/

             Головний редактор д.п.н., проф.
             Завацька Наталія Євгенівна
(завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи) тел. (066) 723-25-28 е-mail: n.e.zavadska@gmail.com

             відповідальний за випуск: доктор психологічних наук, професор Тоба Маріанна Василівна (професор  кафедри практичної психології та соціальної роботи)
             тел. (066) 730-28-09 е-mail: dana.toba@hotmail.com

– Часопис економічних реформ 

► https://chasopys.jimdofree.com/

             відповідальний за випуск Калінеску Т.В. тел. 0504768732

Наукові вісті Далівського університету (електронне видання) 

► http://nvdu.snu.edu.ua/

             відповідальний за випуск Зеленко О.В. тел. 0509153452, е-mail: snuonti@gmail.com