Науково-дослідна робота студентів   Print

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою діяльності університету, вона здійснюється з метою реалізації творчих здібностей та інтелектуального потенціалу студентів, а також сприяє вдосконаленню професійної підготовки, виявленню найбільш обдарованої молоді.

Студенти університету проводять науково-дослідні  базі всіх структурних підрозділів університету в наступних формах:

  • науково-дослідна робота, об’єднана з навчальним процесом, де студентів ознайомлюють з останніми науковими досягненнями, вони закріплюють і поглиблюють навички роботи зі спеціальною науковою літературою;
  • участь у роботі наукових гуртків, клубів, де студенти освоюють теоретичні та практичні навички НДР, набувають практичні навички роботи за своєю спеціальністю;
  • участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, де студенти набувають досвіду публічного виступу та дискутування, формують власні судження та обґрунтовані висновки, намагаються вирішити актуальні завдання з проблем науки і техніки, а також розширюють зв’язки в науковій роботі з іншими вишами.
  • публікація результатів досліджень у наукових виданнях;
  • винахідницька діяльність (студенти займаються розробкою і вдосконаленням різних технологій і пристроїв).

 

У різних формах НДРС щорічно беруть участь понад 1000 студентів.

За останні 3 роки з 2016 по 2019 р.р. студентами опубліковано 2783 друкованих праць.

Разом зі студентами університету в період з 2016 по 2019 роки  подано 27 заявок на об’єкти інтелектуальної власності та отримано 20 патентів.

Щорічно в університеті  проводиться понад 10 наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених ( міжнародні,  всеукраїнські та  регіональні).

Студенти університету щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Переможцями конкурсу у різних номінаціях за останні роки стали  наступні студенти.

2016 рік

Отримали дипломи ІІ ступеню:

ЦИГАНОК Анжеліка Олександрівна студент факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки.

ЛЕЛЕКІНА Єва Олексіївна студент інституту міжнародних відносин.

Отримали дипломи ІІІ ступеню:

ДРИГІН Дмитро Сергійович студент факультету інженерії.

  2017 рік

Отримали Дипломом І ступеню:

СУТКОВИЙ Андрій Миколайович студент інституту економіки та управління.

ТКАЧ Альона Миколаївна студент інституту міжнародних відносин.

Отримали дипломи ІІІ ступеню:

ВИШЕНЬКО Станіслав Олександрович студент факультету інженерії.

КОШКІН Ігор Григорович студент факультету інженерії.

ЦЕЛІЩЕВ Євген Борисович студент факультету інформаційних технологій та електроніки

2018 рік

Отримали диплом ІІ ступеню:

ГОЛОВІНА Юлія Олегівна студент інституту транспорту і логістики

КІЯХ Анна Андріївна інституту транспорту і логістики

 

Отримали диплом ІІІ ступеню:

МІШУКОВА Ганна Олександрівна студент інститут хімічних технологій

ПИЛИПЕЦЬ Євген Степанович студент факультету інженерії

СКУРІДІНА Тетяна Миколаївна студент інституту транспорту і логістики

ЛАПТІОНОВ Олександр Сергійович студент інституту транспорту і логістики

ГЛУЩЕНКО Микола Іванович  студент інституту транспорту і логістики

РУДЬ Ірина Олександрівна студент інституту транспорту і логістики

ШЕВЄЛЄВА Олеся Михайлівна студент інституту міжнародних відносин

ЄГОРОВА Ганна Володимирівна студент інституту транспорту і логістики

 

Міжнародні студентські олімпіади

2016 рік

В 2016 році українська делегація вперше брала участь у IX Міжнародній олімпіаді з хімії серед студентів. Україну в столиці Ірану представляв переможець Всеукраїнської олімпіади з хімії студент 3 курсу СНУ імені Володимира Даля Василь Смалій.

2017 рік

На Х Міжнародній студентській олімпіаді з хімії у Ірані студент магістратури факультету інженерії СНУ ім. В.Даля Василь Смалій взяв участь у  команді від України. Ця команда  виборола четверте місце серед дев’яти команд з країн Європи, СНД, Близького Сходу.

ГРАФІК РОБОТИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ