Print

Щоб вченим бути – треба другу освіту здобути

 

Один з відомих політичних діячів минулих часів вчив своїх послідовників тому, що кожній людині потрібно вчитись, вчитись і ще раз вчитись. Опанувати нову спеціальність або підвищити рівень вже отриманої можна в Інституті післядипломної освіти і дистанційного навчання (ІПОДН) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

До складу Інституту входять такі відділення: Стахановське, Сєвєродонецьке та Центр з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва. Отримати знання може кожна людина, яка має диплом коледжу чи інституту. Серед слухачів Інституту: керівники підприємств, службовці банківських та податкових структур, робітники правоохоронних органів.

Початок своєї освітньої діяльності ІПОДН бере з 1988 року, коли був створений спеціальний факультет з перепідготовки кадрів. Діяльність з перепідготовки кадрів починалася з однієї спеціальності «Організація управління виробництвом». Зараз Інститут здійснює підготовку за 17 спеціальностями економічного та технічного напрямів, акредитованими в університеті: правознавство; фінанси; облік та аудит; економіка підприємства; банківська справа; міжнародна економіка; управління персоналом; маркетинг; менеджмент організацій; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; психологія; екологія; організація перевезень і управління на транспорті (залізничний і автомобільний транспорт); гнучкі комп’ютеризовані системи і робототехніка; інформаційні управляючи системи і технології; журналістика; політологія. Такий перелік нараховує сучасна база ІПОДН.

Навчальний процес в Інституті здійснюють викладачі спеціальних та випускних кафедр університету. Відсоток викладачів з науковими ступенями досить високий – він складає близько 80%. Очолює ІПОДН директор Ганна Плахута – кандидат економічних наук, доцент, вихованець вузу. Вона є автором 1 монографії, понад 30 наукових праць, трьох навчальних посібників.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності ІПОДН є надання освітніх послуг за замовленням Луганського обласного та міського центрів зайнятості, промислових підприємств Луганська і області, інших юридичних і фізичних осіб з підвищення кваліфікації фахівців різних кваліфікаційних рівнів. Крім вищезазначеного можна сказати, що в Інституті післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля знання отримують і викладачі Далівського університету, що допомагає підвищити їм якість надання освітніх послуг своїм слухачам. З цією метою для них були запроваджені курси підвищення кваліфікації викладачів за програмами: «Використання мережі Інтернет в науково-педагогічної діяльності», «Сучасні методи викладання математики та інформатики у вищих навчальних закладах», «Педагогіка і психологія вищої школи».

За час існування Інституту у ньому пройшли перепідготовку з одержанням другої вищої освіти 1982 фахівця, підготовку з одержанням першої вищої освіти – 1315 фахівців, підвищення кваліфікації – 4401 особа.

Для більшої доступності і наближення до абітурієнтів та студентів створено офіційний сайт ІПОДН, де бажаючи можуть ознайомитись з роботою Інституту, переглянути розклад занять, знайти необхідні лекції, завдання та підручники та багато іншого матеріалу, який значно полегшує вирішення організаційних питань навчального процесу. Адреса сайту: http://ipodn.at.ua .

Підготувала: Тетяна Вауліна