Print

Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України

м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а

Завідувач Східноукраїнської філії Інститут археології НАН України

проф. Бровендер Юрій Михайлович

 

В нашому університеті у 2017 році було відновлено Східноукраїнську філію Інституту археології НАН України з метою комплексного дослідження археологічної спадщини Східної України.

Основні завдання філії:

 • розробка та практична реалізація наукових програм у галузі археологічних досліджень з вивчення давньої історії та археології в межах Східної України;
 • участь в розробці фундаментальних проблем з історії виробничої діяльності давнього населення Східної України;
 • взаємодія з академічними й вузівськими установами у галузі підготовки фахівців з археології;
 • сприяння збереження культурної спадщини України;
 • проведення рятувальних та запланованих наукових досліджень в галузі археології;
 • підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних кадрів;
 • залучення студентів, аспірантів і докторантів до участі у виконанні наукових досліджень;
 • впровадження результатів досліджень в навчальний процес;
 • створення та ефективне використання дослідницько-експериментальної бази;
 • знайомство населення регіону, як і громадян України, загалом, з результатами археологічних досліджень.

Основними напрямками діяльності філії є:

 • дослідження Капітанівського археологічного мікрорайону – унікального комплексу побутових пам'яток доби бронзи Східної України зі свідоцтвами металовиробництва, як, саме, і інших археологічних пам’яток цього регіону, пов'язаних з виробничою діяльністю;
 • створення фондових та експозиційних матеріалів музею давньої історії Східної України;
 • музеєфікація пам'яток Капітанівського археологічного мікрорайону та розвиток на його базі наукового археологічного туризму;
 • участь у загальнодержавній програмі збереження та використання об’єктів культурної спадщини;
 • проведення наукових досліджень пам'яток археології, в т.ч. рятувальних;
 • проведення археологічних розвідок з виявлення пам'яток археології на території Луганської та Донецької областей;
 • на замовлення спеціального уповноваженого органу виконавчої владі: у сфері охорони культурної спадщини, здійснювати наукову археологічну експертизу та погодження програм і проектів містобудівних архітектурних та інших земляних робіт на пам'ятках археології, у зонах охорони археологічних пам’яток, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах місць, занесених до Списку історичних населених місць України.