Print

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля готується відзначити День науки

 

Цій знаменній події буде присвячено урочисте засідання вчених університету, що відбудеться 16 травня, о 14.00. СНУ ім.. В. Даля – один з найбільших класичних університетів України. Сьогодні тут навчається 34 тисячі студенів, ведеться підготовка за 54 напрямами зі 140, які є в Україні? викладають 150 докторів, 750 кандидатів наук. Згідно рейтингу Міністерства освіти і науки України Далівський університет займає п’яте місце серед усіх університетів України щодо наукової роботи. За останні три роки тут захищено 30 докторських і 109 кандидатських дисертацій. Це майже удвічі більше по відношенню до всіх вищих навчальних закладів Луганська. Збільшилася кількість молодих докторів наук – до 40 років, серед кандидатів таких – 30 відсотків. Ці досягнення – результат копіткої роботи з підготовки кадрів найвищої кваліфікації. Аспірантура діє за 43, докторантура – 18 спеціальностями. Пошукачі вчених звань можуть захищати дисертації на 7 спеціалізованих вчених радах, які функціонують за 10 спеціальностями. Могутній науковий потенціал ефективно діє задля вирішення першочергових проблем регіону. Університет виконує господарчі договори майже зі 100 підприємствами регіону більше ніж на 2 млн. гривень. За цим показниками ВНЗ входить до п’ятірки класичних університетів України. Традиційно високий рівень розвитку транспортної науки в університеті. Підтвердженням цього є рішення організаційного комітету Міжнародного форуму „SEC-2005” із проблем транспорту, екології й освіти. Згідно з ним, університет став координатором проекту створення сучасного швидкісного локомотиву для стран Центральної та Східної Європи. Керівництво науковою стороною проекту доручено ректору професору доктору технічних наук Олександру Голубенку. Ще одним значним науковим результатом стало проведення далівськими науковцями унікального експерименту щодо дослідження космічних променів надвисоких енергій, який відбувся на українській станції імені академіка Вернадського в Антарктиді. Це право університет виборов завдяки перемозі у конкурсі, який проводився під егідою Національної Академії Наук України. Отримані результати надають впевненості на продовження досліджень тепер вже в рамках вивчення нашого супутника – Луни. Безперечно, це високе досягнення університетської астрофізичної науки. Ученими науково-дослідної лабораторії „Хімекс” одержано і описано більше 1500 нових зразків органічних сполук, що є аналогами біологічно активних з’єднань, запропоновані шляхи синтезу раніше невідомих гетероциклічних систем, проведений рентгеноструктурний аналіз 12 основних з’єднань з депонуванням результатів в Кембріджський банк структурних даних. В університеті проводяться дослідження по вивченню умов вирощування монокристалів трьохкомпонентних твердих розчинів „індій-галлій-сурма”, які мають якнайкращі характеристики для виготовлення з них лазерів інфрачервоного випромінювання передачею ПВЧ-сигналу через кремнієві підкладки від однієї інтегральної схеми до іншої. У лабораторії створення виробів з композиційних матеріалів досліджуються можливості отримання виробів з комплексом заданих властивостей. Комплекс властивостей, яким володіють одержані вироби, дозволяють використовувати їх в аерокосмічній техніці – для виготовлення корпусів ракет, фермових конструкцій космічних апаратів. Лабораторія спеціальних методів пластичної деформації займається розробкою нових прогресивних технологій порошкової металургії. Лабораторія брала участь у виконанні міжнародної програми „Еврика” спільно з організаціями Польщі, Чехії і Швеції. В результаті виконання цього проекту розроблена нова прогресивна технологія виготовлення порошкових виробів і устаткування для її реалізації. За розроблену роторну лінію з формування елементів із порошкових матеріалів наші вчені одержали нагороду польського Кабінету Міністрів. До наукової роботи активно залучаються студенти . На Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт та олімпіадах тільки у минулому році отримано 36 діпломів за зайняті призові місця та 2 гранти Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту. Команда студентів-фізиків університету на турнірі у м. Києві посіла 2-е місце. Студенти Андрій Митцель (юридичний факультет) та Максим Слободянюк (факультет управління) стали лауреатами ІІ-го Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу. У Всеукраїнському конкурсі „Винахід-2005” у номінації „Кращій винахід року серед молоді” друге місце посів Максим Слободянюк. Його нагороджено медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Таких прикладів можна навести чимало. Досягнення науковців Далівського університету відомі в усьому світі. Так, на другому Міжнародному салоні винаходів та нових технологій „Новий час”, де було подано роботи з 16 країн, в тому числі США, Німеччини, Франції, Бельгії, Іспанії та інших, університет отримав золоту медаль у номінації „За організацію науково-дослідної роботи”. На честь Дня науки в цьому році в університеті започатковано конкурс на звання „Вчений року”. Першому це звання присуджено доктору технічних наук, професору, почесному громадянину Луганська і штату Техас (США) Валентину Гончарову.