Print

СНУ ім. В. Даля долучився до всесвітньої академічної мережі

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля увійшов до Глобальної мережі університетів у галузі залізничного транспорту (Global Network of Railway Universitites) Rail Uni Net поряд з ВНЗ провідних країн, таких як США, Бразилія, Австралія, Португалія, Італія, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Австрія, Німеччина тощо.

Rail Uni Net є всесвітньою академічною мережею університетів, яка створена з метою сприяння освіті у галузі залізничного транспорту і професійної підготовки в рамках виконання спільних проектів, реалізації навчальних програм і курсів.

Як зазначено в Четвертому залізничному пакеті Європейської Комісії, активне залучення університетів до залізничних досліджень є необхідною умовою підготовки нових висококваліфікованих робітників для залізничного сектору, що динамічно розвивається. Інноваційні методи викладання і навчання, розроблені і впроваджені в наукових колах під егідою Міжнародного союзу залізниць (UIC) гарантують сучасну освіту для сучасної залізничної галузі. Звісно, безперервний професійний розвиток лежить в основі будь-якої стратегії сталого розвитку.

Відтепер викладачі та студенти СНУ ім. В. Даля також зможуть узяти участь в чисельних заходах, які пропонує Rail Uni Net, зокрема в міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах, літніх шкілах з метою долучення до світових стандартів під час підготовки фахівців у галузі залізничного транспорту.