Print

СНУ ім. В.Даля – кращий в Україні з інноваційних розробок методичного забезпечення навчального процесу

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля отримав Золоту медаль «Лауреат конкурсу «Інноватика в освіті України 2010» за інноваційні розробки в області методичного забезпечення навчального процесу.

В виставці, що відбулася в Київі, взяли участь понад 400 навчальних закладів усіх рівнів акредитації та організації, що займаються розробкою сучасних засобів навчання. Виставку відкрив заступник президента Академії педагогічних наук Василь Мадзигон. У своєму виступі він відзначив, що проблема інноваційного розвитку освіти та освітніх інновацій є однією з найактуальніших, таких що викликає широкий суспільний і науковий резонанс.

«Виставка допоможе всім зацікавленим, і в першу чергу, молоді ознайомитися з інноваційними процесами в українській сучасній освіті», – підкреслив Василь Мадзигон.

Далівський університет презентував інноваційні технології в підготовці економістів-кібернетиків, технології комп’ютеризованого навчання іноземним мовам та освітню технологію формування професійних компетенцій на прикладі напряму підготовки «Прикладна статистика». Матеріали були підготовлені кафедрами економічної кібернетики, іноземних мов, управління проектами та економічної статистики. На семінарі у рамках виставки з відповідними доповідями виступили завідуючий кафедрою іноземних мов Володимир Краснопольський та доцент кафедри економічної кібернетики Наталія Каліненко.

У рамках програми виставки був проведений конкурс по інноваційним розробкам в області методичного забезпечення навчального процесу. За результатами конкурсу СНУ ім. В. Даля був нагороджений Золотою медаллю «Лауреат конкурсу «Інноватика в освіті України 2010».

Ряд викладачів, які найбільш активно представили свої розробки на даній виставці, були нагороджені Почесними дипломами. Це професори: Валентин Рач, Валерій Дядичев, Султан Рамазанов; доценти: Наталія Каліненко, Володимир Краснопольський, Антон Велігура, Аліна Борзенко-Мірошніченко, Лариса Ракова; асистенти: Олег Бірюков, Олена Антонян та інші.

Центр зв’язків з громадськістю

СНУ ім. В. Даля