Print

СНУ ім. В. Даля – найкращий класичний університет Донбасу

 

 За результатами проекту «Національна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів», проведеного Інститутом технологій і змісту освіти  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля посідає першу сходинку серед класичних вишів Донбаського регіону.

Методика національного рейтингу заснована на використанні експертних думок та опрацюванні результатів діяльності вишів за 2010 – 2011 навчальний та 2011 календарний роки за індексами якості міжнародної активності, контингенту студентів, науково-педагогічного персоналу, науково-дослідної та науково-технічної діяльності та індексом ресурсного забезпечення. Сума цих показників – інтегральний глобальний рейтинг – визначає місце вишу у групі.

Серед 31 українського класичного вищого навчального закладу III – IV рівнів акредитації СНУ ім. В. Даля посів 11 місце, а серед донбаських ВНЗ цієї ж групи – перше.   За результатами оцінювання якість наукової та науково-технічної діяльності та ресурсне забезпечення навчального процесу у виші були визнані успішними, якість контингенту студентів  та науково-педагогічного складу – достатньо успішними, а міжнародна активність – частково успішною.  У цілому фахівці  Інституту технологій і змісту освіти оцінили  діяльність Далівського університету як успішну.

Рейтингове оцінювання діяльності ВНЗ – невід’ємна складова моніторингу вищої освіти, що інформує суспільство про рівень досягнень вищих навчальних закладів, якість їхньої освітньої діяльності, розвиток науково-педагогічних та студентських колективів, а адміністрації вишів – про ефективність та результативність їхньої роботи, сприяє розробленню стратегій ефективного управління і вдосконалення навчального закладу для повного задоволення потреб споживачів на ринку освітніх послуг та ринку праці. Особливо актуальними рейтинги вишів стають напередодні початку вступної кампанії, адже саме в цей час абітурієнтам потрібна об’єктивна інформація щодо репутації ВНЗ, відповідності рівня навчання в них вимогам реального сектору економіки та надійності  перспектив працевлаштування.

Нагадаємо, що проект «Національна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів» проводився в рамках реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»  згідно з  Указом Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та планом реформ за напрямом «Реформа освіти».   До участі в проекті було  запрошено 229 вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитацій всіх форм власності та підпорядкування, розподілених  за групами: університети культури, мистецтва, дизайну; охорони здоров’я; економіки, фінансів, управління, підприємництва; права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;    педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання та спорту; а також приватні;   класичні; технічні та  аграрні.

Підготувала: Наталія Осичнюк