Print

СНУ ім. В. Даля – найкращий університет Луганської області

 

У ювілейному, Х академічному рейтингу  університетів України III, IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна», у 2016 році Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля посів почесне 37 місце.

Не зважаючи на важки роки, викликані переїздом та втратою матеріальної бази, університет продовжує займати високі позиції в рейтингу. Серед переміщених до Луганської області із зони проведення антитерористичної операції ВНЗ, СНУ ім. В.Даля займає найвищу сходинку. Він посів 37 місце з двохсот. Таким чином, серед ВНЗ Луганщини університет визнано найкращим.

За такими показниками, як якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання та міжнародне визнання СНУ ім. В. Даля отримав 6,3; 6,9; 15,9 бала відповідно. Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ складає 29,14 бала.

Нагадаємо, що проект «Топ-200 Україна» здійснюється Центром міжнародних проектів «Євроосвіта». Методика рейтингу побудована на використанні даних прямих вимірів та експертних думок за показниками попереднього 2015 року. Діяльність вищих навчальних закладів оцінювалася за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), що складається з  вимірювання якості науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та міжнародного визнання. Експертне оцінювання проводилося за такими критеріями, як рівень базової підготовки студентів, рівень їхньої фахової підготовки, рівень практичного володіння інформаційними технологіями, затребуваність випускників ринком праці.

Крім того, цього року для оцінювання міжнародного визнання  додатково враховувалася участь вищу у таких європейських програмах, як «Горизонт 2020», Seventh Framework Programme, TEMPUS, Erasmus+. А враховуючи рекомендації останнього Лісабонського форуму IREG-8 та гостру потребу України здійснювати високотехнологічний, інноваційний розвиток своєї економіки, для ранжування ВНЗ  додатково було введено критерій «Інноваційна діяльність університетів». Цей критерій кількісно вимірювався обсягом інвестицій, зроблених приватним, високотехнологічним бізнесом в стартапи університетів. Показник було включено до індексу якості науково-педагогічного потенціалу. Таким чином, у результаті нововведень рейтингову систему було підсилено інноваційною складовою наукової роботи університету.