Print

СНУ ім.В.Даля оголошує набір до аспірантури та докторантури

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля оголошує прийом в аспірантуру та докторантуру на 2014-2015 навчальний рік з відривом і без відриву від виробництва (згідно наказу Міністерства освіти і науки України №808 від 9.07.2014). 

Перелік документів для вступу до аспірантури СНУ ім. В.Даля:
1. Заяву на ім’я ректора.
2. Автобіографія.
3. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу.
4. Копія додатку до диплому.
5. Особистий листок обліку кадрів з фотокарткою.
6. Фотокартки 3х4 см – 2шт.
7. Список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат. (Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності).
8. Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-у.
9. Витяг з трудової книжки (для заочників).
10. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою.
11. Витяг з протоколу засідання кафедри про захист реферату.
12. Типову угоду про підготовку аспіранта за рахунок державного замовлення.
13. Копія паспорта.
14. Копія довідки ідентифікаційного коду.


Електронні копії документів необхідно надсилати за адресою aspirant-snu@i.ua

Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва призначається стипендія.
Аспіранти на денній формі навчання не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

З питань вступу до аспірантури звертатися по тел. (050) 915-34-52, (098) 991-96-27

Перелік спеціальностей аспірантури та докторантури, за якими проводиться набір: 


Обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок коштів державного бюджету у 2014 році

Спеціальності

Обсяг прийому на денну форму навчання

Обсяг прийому на заочну форму навчання

01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла

0

1

05.02.01 Матеріалознавство

0

1

05.02.02 Машинознавство

0

1

05.05.05 Піднімально-транспортні машини

1

0

05.05.17 Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

0

1

05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

1

0

05.13.03 Системи та процеси керування

0

2

05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти

1

0

05.13.06 Інформаційні технології

1

0

05.13.07 Автоматизація процесів керування

1

1

05.17.01 Технологія неорганічних речовин

1

0

05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу

1

0

05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів

1

0

05.22.07 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів

2

1

05.22.12 Промисловий транспорт

0

3

05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту

2

2

05.26.01 Охорона праці

1

0

05.27.06 Технологія обладнання та виробництво електронної техніки

1

0

07.00.01 Історія України

0

2

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

2

0

08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

1

0

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит

2

0

09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури

0

1

09.00.08 Естетика

0

1

13.00.07 Теорія і методика виховання

1

0

19.00.05 Соціальна психологія, психологія соціальної роботи

0

2

26.00.01 Теорія та історія культури

0

1Обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок коштів державного бюджету у 2014 році

05.02.02 Машинознавство

1

05.22.12 Промисловий транспорт

1

21.04.02 Економічна безпека суб’єктів госп. діяльності

1