Print

СНУ ім. В. Даля продовжує участь у проєкті «Норвегія – Україна»

 

Міжнародний фонд соціальної адаптації (МФСА), керуючись Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Законом України «Про вищу освіту», в особі президента Володимира Рубцова та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля в особі ректора Ольги Поркуян уклали 23 лютого цього року Договір на участь в проєкті «Норвегія – Україна. Професійна перепідготовка військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей».

Університет забезпечує якісну організацію процесу професійної перепідготовки військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей, що спрямовується Фондом, відповідно до обраної програми підготовки, форми і термінів навчання. В університеті створено необхідні умови для виконання в повному обсязі навчального плану програми «Діджиталізація публічного управління».

Встановлено терміни навчання з 23 лютого 2021 року по 24 травня 2021 року включно.

За навчальним планом до програми  «Діджиталізація публічного управління» професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні, слухачі цільової аудиторії вивчають такі дисципліни: «Діджиталізація та права людини», «Цифрове право та цифрові компетентності», «Нормативно-правове регулювання політики діджиталізації в сфері публічного управління», «Публічне управління на основі системи цифрових даних», «Діалоги порозуміння при вирішенні конфліктів у публічному управлінні», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Публічна інформація та відкриті дані».

Наприкінці проєкту, через три місяці навчання, учасники складатимуть іспит та презентувати свої особисті проєкти з регіонального управління.

Проєкт створює умови щодо самореалізації військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС, учасників бойових дій та членів їхніх сімей, дає можливість повернути їх до нормальної трудової діяльності, формує бажання бути суб’єктами власної діяльності та, як наслідок, надає можливість бути професійно затребуваними працівниками.

Викладачів СНУ ім. В. Даля залучено для проведення лекцій, практичних занять та контрольних заходів з метою  професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас, ветеранів та членів їхніх сімей за програмою курсу «Діджиталізація публічного управління» на термін дії проєкту з 23 лютого 2021 р. по 24 травня 2021 р.:

Галина Татаренко – кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри конституційного права;

Любов Котова – заступниця декана юридичного факультету, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри правознавства;

Сергій Митрохін – декан факультету інформаційних технологій та електроніки, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмування та математики;

Євген Овчаренко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу;

Наталія Держак – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу;

Ольга Лосієвська – докторка психологічних наук, доцентка, професорка кафедри психології та соціології;

Євгенія Каширіна – кандидатка психологічних наук, доцентка, доцентка кафедри практичної психології та соціальної роботи;

Володимир Лифар Олексійович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри програмування та математики;

Ольга Кряжич – кандидатка технічних наук, доцентка кафедри програмування та математики;

Ірина Кушал – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри облiку i оподаткування.

Для реалізації проєкту використовуватиметься Університетська Платформа – ресурс для представлення якісних освітніх послуг, технічної підтримки, психологічної, юридичної, правової. Місія учасників – намагання зберегти людські контакти, (офлайн та онлайн), усі цінності та можливості для ветеранів та членів їхніх сімей, розвити компетентності, які будуть сприяти працевлаштуванню або створенню власного бізнесу.


Підписуйтесь на офіційний Youtube-канал Далівського університету!