Print

СНУ ім. В.Даля розширює науково-освітнє співробітництво

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за ініціативою кафедри “Прикладна механіка та металургія” підписав договір про науково-освітнє співробітництво з Інститутом надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля Національної академії наук України.

В рамках угоди між СНУ ім. В. Даля та ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України будуть реалізуватися спільні проекти в науковій та освітній діяльності. Так, співробітництво в освітянській сфері буде розповсюджуватися на підготовку фахівців за освітніми програмами «Прикладна механіка» та «Матеріалознавство». А на базі Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля буде створена філія кафедри «Прикладна механіка та металургія» СНУ ім. В.Даля.

Завдяки залученню наукового потенціалу університету та інституту планується розробка та реалізація спільних науково-дослідних проектів. Передбачена взаємна допомога при підготовці аспірантів та докторантів, організація спільних заходів щодо апробації результатів дисертаційних робіт, обмін досвідом з практичної реалізації їх основних положень, а також стажування науковців та викладачів.

Слід зазначити, що СНУ ім В.Даля плідно співпрацює з Національною академією наук України. В минулому році також за ініціативою кафедри “Прикладна механіка та металургія” був підписаний договір про створення єдиного освітньо-професійного та науково-технічного комплексу з Фізико-технологічним інститутом металів та сплавів НАН України. Також в університеті дуже розвинені і міжнародні зв’язки. Наприклад, кафедра “Прикладна механіка та металургія”, в яку були об’єднані кафедри “Технології комп’ютеризованого машинобудування” та “Ливарне виробництво і зварювання”, вже декілька років співпрацює з Німеччиною і Великобританією. Її студенти проходять практику на промислових підприємствах Німеччини. А практичні заняття побудовані на матеріалах вивчення сучасної програми для комп’ютерного моделювання ливарних процесів WinCast, ліцензія якої була отримана у якості гранта.