Print

СНУ ім. В. Даля шукає партнерів для організації дуальної освіти

 

В рамках роботи із популяризації дуальної освіти серед роботодавців відбулась робоча зустріч керівництва СНУ ім. В. Даля з представниками Української фармацевтичної компанії «Микрохим» та Клініко-діагностичного центру «Фармбіотест». Потенційним партнерам було презентовано спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія, 133 – Галузеве машинобудування, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Була обговорена можливість реалізації спільних освітніх ініціатив та розробки навчальних курсів за специфікою виробництв. Ключовою перевагою дуальної освіти є можливість для студентів офіційно навчатись та працювати за фахом, коли частина посадових обов’язків зараховується як результат навчання.

Дуальна форма навчання потребує кропіткої праці та значних зусиль від всіх учасників, але здобута в такий спосіб освіта відрізнятиметься від традиційної більш різноманітним набором фахових компетенцій та практичних навичок із проблематики реальних виробництв. Це скоротить час адаптації випускників університету на робочих місцях та пришвидшить їхнє кар’єрне зростання.

На зустрічі були присутні:
Поркуян Ольга Вікторівна – ректорка СНУ ім. В. Даля;
Тімко Володимир Григорович – виконавчий директор НПФ «МІКРОХІМ», фундатор проекту «BEBY SCREEN»;
Гуцол Олексій Вікторович – виконавчий директор КДЦ «Фармбіотест»;
Ковальова Катерина Володимирівна – заступник директора з наукової роботи КДЦ «Фармбіотест»;
Целіщев Олексій Борисович – проректор з наукової роботи СНУ ім. В. Даля;
Кудрявцев Сергій Олександрович – декан факультету інженерії СНУ ім. В. Даля.

В ході зустрічі була досягнута попередня домовленість щодо організації  ознайомчих візитів на підприємства для викладачів, які займаються підготовкою студентів інженерних спеціальностей, а також розпочато роботу щодо формалізації освітнього процесу за дуальною формою. Пошук претендентів на здобуття освіти за дуальною формою на «Микрохим» та «Фармбіотест» серед студентів відбуватиметься на конкурсній основі.

Також Катерина Ковальова презентувала програму «BEBY SCREEN», яка спрямована на діагностування спадкових хвороб обміну речовин у новонароджених. Відзначено переваги запропонованої програми та перспективи її впровадження. В ході обговорення було визначено напрями наукового співробітництва науковців Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, НПФ «МІКРОХІМ» та КДЦ «Фармбіотест». Досягнуто домовленості щодо аналізу наукових проблем та форми участі науковців університету в розробках НПФ «МІКРОХІМ» та КДЦ «Фармбіотест».

Сподіваємося на плідну співпрацю.