Print

СНУ ім. В.Даля – співорганізатор і учасник Міжнародної конференції в Одесі

 

Міжнародна науково-практична конференція для вчених та практиків «Проблеми розвитку транспорту і логістики» пройшла у Одеському національному морському університеті.

Організаторами конференції виступили кафедра залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин інституту транспорту та логістики СНУ ім. В.Даля і кафедра морських перевезень Одеського національного морського університету за участю Латвійської морської академії, Державної вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича (Польща), Сілезького технічного університету (Польща), AGH University of Science and Technology  (Польща), Білоруського Національного технічного університету, Жилінського університету (Словаччина), Асоціації «Український логістичний альянс».

На пленарному засіданні конференції були заслухані доповіді та презентації провідних фахівців залізничного, автомобільного і морського транспорту. З вітальним словом до делегатів звернувся проректор з науки Одеського національного морського університету О.О.Немчук, який побажав плідної, творчої та активної роботи.

Пленарне засідання

Завідувач кафедри морських перевезень Одеського національного морського університету професор О.Г.Шибаєв розповів про діяльність викладачів і співробітників кафедри в сфері науки та педагогіки, відзначив, що кафедра морських перевезень ОНМУ давно співпрацює з СНУ ім. Володимира Даля, і він сподівається, що спільна конференція покладе початок розвитку нових наукових досліджень у сфері взаємодії різних видів транспорту.

О.Г.Шибаєв

У презентації завідувача кафедри залізничного, автомобільного транспорту, підйомних і транспортних систем СНУ ім. В.Даля професора М.І.Горбунова були представлені наукові розробки кафедри, пов'язані з удосконаленням основних вузлів і механізмів рухомого складу залізниць, нові візки локомотивів і вагонів, пісочні системи, розсувні колісні пари, принципово нові охолоджуючі пристрої і теплообмінне обладнання, вимірювальні комплекси і системи.

М.І.Горбунов

В доповіді ректора Латвійської Морскої Академії професора Андрейса Звайгзне був представлений серйозний, багатогранний огляд досліджень і проектів Морської Академії. Він детально розповів про вибір критеріїв для багатофункціонального спеціалізованого судна на базі SWATH платформи.

Андрейс Звайгзне

Голова секції «Автомобільний транспорт: проблеми та перспективи» професор О.П.Кравченко (Житомирський державний технологічний університет) виступив з доповіддю щодо надійності автомобілів-тягачів європейських виробників.

О.П.Кравченко

Професор Державного економіко-технологічного університету транспорту В.П.Ткаченко підняв болючу для всіх освітян проблему якості підготовки фахівців з транспорту та питання проблем вищої школи. Його доповідь викликала безліч питань та коментарів.

В.П.Ткаченко

Від Асоціації «Український логістичний альянс» виступила кандидат технічних наук, доцент кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин інституту транспорту та логістики СНУ ім. В.Даля О.І.Кічкіна. Вона розповіла про перспективи та можливості Асоціації, конкурси та стажування для студентської молоді, які пропонують представники логістичних компаній.

О.І.Кічкіна

В роботі конференції були представлені такі секції:

  1. Удосконалення транспортних технологій.
  2. Залізничний транспорт: проблеми та перспективи.
  3. Морський бізнес: проблеми та перспективи.
  4. Автомобільний транспорт: проблеми та перспективи.
  5. Технічне обладнання транспортних вузлів.
  6. Логістичне управління процесами та транспортно-складська логістика.
  7. Економіка і економічна безпека транспортних підприємств.
  8. Інформаційні технології в логістиці та транспортній галузі.
  9. Підготовка фахівців з транспорту: нові форми та методи навчання.
  10. Логістика міжнародних перевезень.

В секційній роботі прийняли участь науковці з дослідних організацій і вишів України та інших країн, представники підприємств транспорту та бізнесу.

Учасники конференції «Проблеми розвитку транспорту і логістики»

Доповіді учасників конференції  надруковані у збірнику наукових праць. Основні статті  представлені у журналі «Вісник СНУ ім. В.Даля».

Затверджується проект резолюції конференції

На заключному засіданні було запропоновано проект резолюції, в якій висвітлено напрямки наукової співпраці у галузі транспорту і логістики, засвідчена відмінна організаційна підготовка конференції та пропозиції щодо  роботи у майбутньому.

Викладачі інституту транспорту та логістики СНУ ім. В.Даля поруч з Одеським морським портом