Print

СНУ ім. В. Даля у 2008 році планує подальший розвиток міжнародного співробітництва

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля загальна динаміка міжнародного співробітництва за 2007 рік перевищила заплановані показники. «Для розвитку міжнародних зв’язків Далівський університет має потужні ресурси, – розповів проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та інформаційних технологій професор Валерій Дядичев. – Зокрема, висококваліфіковані кадри та високу якість освіти, що відповідає вимогам Болонського процесу, до якого СНУ ім. В.Даля приєднався у 2004 році. Тому ми сфокусували свою увагу на розширенні міжнародного співробітництва з університетами та міжнародними організаціями країн близького та дальнього зарубіжжя». У 2007 році було здійснено ряд заходів щодо розширення міжнародного співробітництва. Зараз університет веде плідне співробітництво з 65 міжнародними організаціями у 21 країні світу. За минулий рік підписано більш сорока угод про міжнародне співробітництво з представниками різних країн. Біля півсотні студентів та викладачів у 2007 році побували закордоном з метою вивчення мови чи проходження стажування. Для розширення географії міжнародних зв’язків в університеті діють клуби з вивчення китайської та польської мов. Зростає кількість бажаючих з інших країн близького та дальнього зарубіжжя отримувати високоякісну фахову освіту у Далівському університеті. Східноукраїнський національний університет за минулий рік за різними напрямками провів 42 конференції міжнародного рівня. З кількома університетами Європи підписані договори, згідно з якими студенти проходять практику, стажування та ведуть спільну науково-дослідну роботу. Крім того, факультети, кафедри, окремі викладачі та студенти отримали іноземні гранти для реалізації мовної практики, навчання та стажування за кордоном. У 2008 році заплановано ряд заходів на підтримку та подальший розвиток міжнародного співробітництва. Зокрема, активізація участі студентів у програмах стажування закордоном та міжнародного обміну для опанування ними іноземної мови та вдосконалення фахової підготовки. Крім того, планується розширення географії та збільшення кількості міжнародних семінарів, конференцій, виставок тощо. Одним з головних завдань є виконання програми видачі подвійних дипломів з університетами США та Німеччини.