Print

СНУ ім. В.Даля утримує високі позиції в рейтингу серед 200 ВНЗ України

 

У ІХ академічному рейтингу вищих навчальних закладів України “Топ-200” Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) посів 34 місце.

Цього року методика рейтингу побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв. Рейтинг складено за показниками попереднього 2014 року. Незважаючі на те, що 2014 та 2015 роки були важкими для Далівського університету у зв’язку з переїздом, він продовжує займати високі позиції в рейтингу.

У використовуваній методиці діяльність вищих навчальних закладів оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), що формується на підставі індикаторів прямого вимірювання, експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства, а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних.

Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання та міжнародне визнання. За цими показниками СНУ ім. В. Даля отримав 6,22; 6,99; 17,98 балів відповідно. Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ складає 31,195 балів.

Нагадаємо, що рейтинг “Топ-200 Україна” складає Центр міжнародних проектів “Євроосвіта”.