Print

СНУ ім. В. Даля впровадив систему управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015

 

СНУ ім. В. Даля отримав Сертифікат від уповноваженого органу, акредитованого Національним агентством з сертифікації України (НААУ) – членом Міжнародної організації з акредитації (IAF MLA). Основним аспектом діяльності IAF, в контексті якості освітніх послу, є забезпечення того, що студенти набувають впевненості в освітніх послугах.

Сертифікат відповідності ISO 9001 надає впевненості студентам СНУ ім. В. Даля щодо якості освіти,  яку вони отримують в університеті, в будь-якій частині світу. Тобто акредитація, що надається НААУ, еквівалентна акредитації, що надається національними органами з акредитації – підписантами IAF MLA в більш ніж 80 найбільш розвинених країнах світу.

Для роботодавців наявність у закладу вищої освіти сертифікату ISO 9001 – це можливість відмежовувати для себе ті заклади, що надають неякісні послуги, а для університету – відмежовувати себе від конкурентів. Отже, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, орієнтуючись на потреби роботодавців та необхідність реагування на зміни в економіці, а також вимоги та очікування самих студентів, та маючи за мету гарантувати  якість освіти на рівні міжнародних стандартів якості, рік тому ініціював проходження сертифікації ІSО 9001.

ЗВО, що пройшли сертифікацію ISO 9001, можуть гарантувати підготовку фахівців, що відповідають вимогам, які пред'являють більшість приватних і державних компаній. Цей факт розглядається як величезний плюс у багатьох країнах і полегшує працевлаштування випускників. В Україні кілька десятків відомих інститутів і університетів вже одержали сертифікат ISO 9001, що підвищує їхній статус і престижність отримання освіти. До числа таких закладів вищої освіти відтепер приєднався і Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Ректор університету, професор Ольга Поркуян, характеризуючи роботу університету в галузі системи управління якістю, зауважила: «Глобалізація світової економіки призводить до зміни вимог, що пред'являються до кваліфікованих фахівців. Значне число компаній працює на території десятків країн, а в їхніх штатах працюють люди різних національностей, культур і віросповідань. При цьому відділи по набору персоналу в першу чергу звертають увагу на рівень освіти людини, що претендує на певну посаду. Саме тому у світі в останні роки зростає кількість університетів, інститутів та інших освітніх установ, які почали проходити сертифікацію за міжнародними стандартами ISO 9001.

Основними цілями впровадження системи управління якістю в університеті є: по-перше, чітке структурування всіх процесів університету та їх детальна регламентація; запровадження дієвих процедур взаємозв’язку із замовниками (роботодавцями, студентами та іншими зацікавленими сторонами); по-друге, створення дієвого механізму укріплення конкурентоздатності університету. Ми знаємо, що наші досягнення є вагомими, але на сьогодні важливо отримати міжнародну оцінку нашої діяльності. Підтвердженням якості підготовки фахівців на міжнародному рівні є отримання сертифікату відповідності вимогам ISO 9001.

Сертифікат, виданий незалежним органом, підтверджує виконання вимог ISO 9001 і спроможність університету систематично визначати і виконувати вимоги замовників та нормативні вимоги. Модель ISO 9001, за якою ми формуємо систему управління якістю, — унікальна, адже альтернативи на сьогодні немає (ISO 9001 — єдиний міжнародний стандарт, на відповідність якому можна сертифікувати систему управління якістю будь-якої організації). Крім того, принципи і вимоги ISO 9001 загальновизнані у світі – якщо заявити про наявність сертифікату, нас зрозуміють у будь-якій країні».

Отримання диплому СНУ ім. В. Даля, сертифікованого закладу вищої освіти за міжнародним стандартом «ISO 9001:2015», – прекрасний старт для молодих людей, які мріють знайти високооплачувану і перспективну роботу як в Україні, так і за кордоном.