Print

СНУ ім В. Даля втілює в життя нову концепцію перепідготовки управлінських кадрів

 

Центр з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля впроваджує інновації у концепції перепідготовки управлінських кадрів. «Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – один з небагатьох вищих навчальних закладів України, який має право вести перепідготовку управлінських кадрів, – розповів директор Центру з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва СНУ ім. В.Даля Віктор Сумцов. – За програмою Міністерства економіки України «Українська ініціатива» з 2001 року Центр з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва СНУ ім. В.Даля формує високий освітній рівень менеджерів, здатних працювати в умовах сучасної ринкової економіки та впроваджувати європейські стандарти і новітні технології». Центр підготував та видав вісім навчальних посібників. До друку готуються ще три. Головним критерієм ефективної перепідготовки менеджера є зв’язок освіти з реальною бізнес-практикою. Зараз робота Центру скоординована на розробку методологічного й методичного забезпечення нової системи перепідготовки управлінських кадрів, створення власної моделі навчання менеджменту та адаптація її до сучасного ринку. На прохання Міністерства економіки АРК, обласної державної адміністрації м. Полтава та міської державної адміністрації м. Севастополь Цент почав працювати і в інших регіонах України. У містах Сімферополь, Севастополь, Полтава та Євпаторія викладачами Центру було здійснено перепідготовку 235 менеджерів. З 2001 року навчання в Центрі перепідготовки управлінських кадрів СНУ ім. В.Даля за напрямком «Менеджмент» пройшли 500 керівників підприємницького середовища Луганського регіону. У більшості – це представники сфери торгівлі та промисловості. Випускники за умови володіння іноземною мовою можуть протягом двох-трьох місяців пройти стажування у країнах ЄС. На сьогодні Центр дає менеджеру імпульс для подальшого розвитку кар’єри, що робить українську економіку більш відкритою, наближеною до західних технологій управління. Це в свою чергу сприяє встановленню ділових контактів з іноземними фірмами та посиленню позитивного іміджу України у світі. «Перепідготовка управлінських кадрів є складовою частиною підготовки кадрів взагалі, – зазначив директор Центру Віктор Сумцов. – При підготовці кадрів на будь-якому рівні необхідно враховувати, що молодь, котра здобуває освіту сьогодні, буде працювати у 2007-2040 роках. Поступовий розвиток суспільства приведе до технічних змін та взагалі до змін змісту, кількості та структур професій. До цього наші кадри, в особливості керівники, повинні бути готові».