Print

СНУ ім. В.Даля випустив магістрів з економіки та управління

 

В Інституті економіки і управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) відбулися захисти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Всі студенти на високому рівні захистили свої магістерські роботи і найближчим часом отримають дипломи вищої освіти державного зразка України.

На кафедрі менеджменту та економічної безпеки Інституту економіки і управління СНУ ім. В. Даля відбувся захист магістерських робіт зі спеціальностей  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Управління фінансово-економічною безпекою» та «Бізнес-адміністрування». За результатами захисту п’ятнадцять випускників отримали кваліфікацію менеджера-економіста, а п’ять – професіонала-аналітика з управління фінансово-економічною безпекою. Слід зазначити, що магістратура зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» відкрита на кафедрі в 2012 році, причому, вперше на Сході України. Це другий випуск фахівців з економічної безпеки.

Також другий випуск відбувся і в магістратурі зі спеціальності «Бізнес-адміністрування», шестеро магістрантів якої отримали кваліфікацію магістра з бізнес-адміністрування. У першому випуску магістратури «Бізнес-адміністрування» навчалися виключно іноземні студенти, а серед випускників цього року ‑ керівники вітчизняних підприємств і засновники бізнесу з великим досвідом роботи на керівних посадах.

Кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності було проведено захист магістерських робіт студентів денної, заочної та вечірньої форм навчання. Всі роботи були присвячені актуальним проблемам економіки та менеджменту українських підприємств. Студенти розробили проекти щодо вдосконалення стратегії взаємодії торгово-промислових палат та промислових підприємств, управління асортиментною політикою підприємства-експортера, формування екологічної політики підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, формування конкурентних переваг підприємства на зовнішньому ринку тощо. Базою дослідження магістерських робіт було обрано українські підприємства, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Держана екзаменаційна комісія відмітила актуальність, дослідницький характер та практичну спрямованість наданих магістерських робіт.

На кафедрі туризму і готельного господарства відбувся захист магістерських робіт спеціальності «Туризмознавство». Під час захисту студенти розглядали актуальні питання сучасного стану, проблем та перспектив розвитку туристичної галузі, впровадження нових інформаційних технологій, дослідження стану курортно-реакреаційних комплексів, збереження історико-культурної спадщини, удосконалення процесів ціноутворення у закладах розміщення, шляхів розвитку індустрії гостинності. Квінтесенцією магістерських робіт стали запропоновані студентами авторські туристичні маршрути за темами досліджень.

Захист слухачів Центру перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва відбувся за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування».  На захисті було представлено цікаві проекти з удосконалення управління підприємствами різних видів економічної діяльності, самі проекти носять реальний та перспективний характер для впровадженя на підприємствах.

Географія випускників досить широка та охоплює майже всі регіони України. Державні атестаційні комісії оцінили представлені до захисту дипломні роботи магістра виконаними на достатньо високому рівні, а випускники магістратур відзначили професіоналізм та висококваліфікованість викладачів, сучасні форми навчання та практичну значущість отриманих знань.