Print

СНУ ім. В. Даля висловлює подяку колегам за підтримку

 

У зв’язку з переміщенням Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з території тимчасово неконтрольованої Україною до м. Сєверодонецьк, всі фонди наукової бібліотеки університету залишились у м. Луганськ. Зважаючи на таку ситуацію, науковці та викладачі різних закладів науки та освіти України організували акцію на підтримку колективу Далівського університету щодо забезпечення навчально-наукового процесу необхідною літературою.

Колектив СНУ ім. В.Даля вдячний науковим і освітнім організаціям і їхнім окремим співробітникам, які не залишились байдужими до наших труднощів і надіслали нам дуже необхідні підручники, монографії та іншу учбову та наукову літературу.

Особливу нашу подяку висловлюємо структурним підрозділам і окремим науковим співробітникам НАН України, які першими надали допомогу і вже надіслали значну кількість книжок:

1. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України в особі директора, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф.. Морозова А. О., який передав більшість книг, що вже переслані. Дякуємо також співробітників цього інституту, що прийняли активну участь у зборі книг, к.т.н.,с.н.с. Кузьменко Г.Є. та м.н.с., аспірантку Кізуб Л. А.

2. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України в особі директора, чл.-кор. НАНУ, д-р фіз.-мат. наук, проф. Довгого С.О. Щиро вдячні співробітникам цього інституту, які підключилися до акції та прийняли найбільш активну участь у зборі книг та їх пересиланні, – заступнику директора з науки, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Трофимчуку О. М., д.ек.н., с.н.с Рогожину О. Г., к.т.н., с.н.с. Анпіловій Є. С.і та зав. відділом підготовки наукових кадрів Зотовій Л. В.

Окрема подяка ініціатору та організатору цієї акції к.т.н., с.н.с. Кряжич Ользі Олександрівні, завдяки її ініціативі та енергії Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля уже отримав більше 200 книжок у паперовому та електронному варіантах.

Також дякуємо д.т.н. проф. Снитюка В. Є., завідувача кафедри інтелектуальних та інформаційних систем Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, канд. екон. наук Чичкан-Хліповка Ю.М., доцента кафедри логістики Національного авіаційного університету, к.х.н Халавку Ю. Б., асистента кафедри неорганічної хімії Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.