Print

СНУ ім. В.Даля визнаний лідером сучасної освіти в підготовці конкурентоздатних фахівців

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля на ІІ міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011» нагороджений Золотою медаллю в номінації «Упровадження системи компетенцій як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школі».

В виставці прийняло участь понад 750 навчальних закладів усіх рівнів акредитації та організації, що працюють на ниві освіти або займаються розробкою сучасних засобів навчання. Кількість закордонних експонентів цього року значно збільшилась.

Виставку відкрили міністр освіти, науки, молоді і спорту Дмитро Табачник та президент Академії педагогічних наук Василь Кремень. У своєму виступі Дмитро Табачник відмітив, що дана міжнародна освітянська виставка є найбільшим фаховим центром зібрання і презентації досягнень навчальних закладів, сучасних педагогічних інновацій, науково-методичних розробок, досвіду упровадження в навчання інформаційних технологій. Вона дає освітянам чудову можливість професійного спілкування по проблемним питанням сучасного навчально-виховного процесу, можливість продемонструвати свої інноваційні напрацювання й досягнення.

На виставці Далівський університет презентував досвід роботи з впровадження компетентнісного підходу в навчанні, новітні технології та методики навчання, наробки в науковій роботі за проблемними питаннями педагогічної науки, зокрема в розробці національних рамок кваліфікацій.

У рамках програми виставки був проведений рейтинговий конкурс по групам показників,  наданих Міністерством освіти і науки України, освітньої діяльності вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації за минулий рік.  За результатами конкурсу Далівський університет нагороджений дипломом і почесною нагородою за наукову діяльність і підготовку науково-педагогічних кадрів.

Почесними дипломами виставки нагороджені Коледж університету, Технологічний інститут, факультет комп’ютерних наук, факультет інноваційної економіки і кібернетики, Краснодонський факультет інженерії і менеджменту, кафедри управління проектами і прикладної статистики, економічної кібернетики, легкої і харчової промисловості, залізничного транспорту, педагогіки, іноземних мов, адміністрування. Ряд викладачів, які найбільш активно представили свої розробки на цій виставці, були нагороджені Почесними дипломами. Це професори Валентин Рач, Валерій Дядичев, Султан Рамазанов, доценти Наталія Каліненко, Володимир Краснопольський, Тетяна Морозова, Антон Велігура, Аліна Борзенко-Мірошніченко, Олександр Серебряков, Лариса Ракова та інші.

Значний вклад в цю перемогу внесли кафедри економічної кібернетики, іноземних мов, комп`ютерних наук, управління проектами та економічної статистики, як розробники значної кількості мультимедійних підручників, навчальних комп’ютерних програм та інших освітніх інновацій. 

Слід відзначити, що в минулому році СНУ ім. В.Даля був нагороджений Золотою медаллю у номінації «Упровадження здобутків педагогічної науки в практику підготовки фахівців у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації» та Дипломом гран-прі «Лідер вищої освіти України».

 

Підготувала: Наталія Вергуненко