Print

СНУ ім. В. Даля запрошує абітурієнтів на День відкритих дверей факультету комп’ютерних систем і технологій

 

У суботу, 20 квітня 2013 року о 10:00 відбудеться День відкритих дверей факультету комп’ютерних систем і технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

У програмі: знайомство зі спеціальностями факультету та умовами прийому на денну, заочну та прискорену форми навчання, зустріч з викладачами та студентами.

Нагадаємо, Факультет комп’ютерних систем і технологій – один із факультетів університету, що динамічно розвиваються. На факультеті створено могутній науково-педагогічний і матеріально-технічний потенціал для підготовки фахівців найсучасніших напрямів. Навчальний процес ведуть викладачі, серед яких 5 докторів наук і професорів та 25 доцентів, кандидатів технічних наук. Факультет має 8 комп’ютерних класів та 4 мультимедійні аудиторії, створено бездротову мережу з покриттям у всіх аудиторіях учбового корпусу, впроваджено проект ІР-телефонії, встановлено два інформаційних термінала. Студенти забезпечені доступом до сучасного програмного забезпечення компанії Microsoft, а також мають можливість працювати в єдиному інформаційному просторі live@edu. Факультет є лідером за кількістю студентів, на якому навчається майже 1000 майбутніх фахівців. Факультет проводить підготовку за 4 напрямками: «Транспортні технології», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Системна інженерія», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем. Управління інформаційною безпекою». Строки навчання: денна і заочна бакалавр – 4 роки, прискорена бакалавр- 3 роки, денна і заочна спеціаліст, магістр – 1 рік.