Print

СНУ ім. В.Даля запрошує на конференцію з технічних наук

 

Кафедра електромеханіки, метрології та приладів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) запрошує студентів, аспірантів та молодих учених на інтернет-конференцію «Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє», яка відбудеться з 27 по 28 квітня 2016 року.

Конференція проходитиме при підтримці Міністерства освіти і науки України та Державного підприємства «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (м. Лисичанськ).

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Актуальні напрямки розвитку метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.

2. Електроніка та приладобудування.

3. Інновації в електротехніці та електромеханіці.

4. Перспективи розвитку хімічних технологій.

5. Інтеграція фізики до світової науки.

6. Автоматизація та інтелектуалізація проектування технічних систем.

7. Автоматизація виробничих процесів із застосуванням комп’ютерно-інтегрованих технологій.

8. Сучасні інноваційні технології в технічній освіті.

Для участі у конференції птрібно до 25 квітня 2016 року відправити на електронну адресу in_conference@ukr.net тези доповіді. Доповіді будуть опубліковані в електронній збірці матеріалів конференції з наданням видавничого статусу. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Участь у конференції – безкоштовна.

27 та 28 квітня 2016 року відбудеться розгляд матеріалів конференції програмним комітетом з прийняттям рішення про подальше розміщення у збірці матеріалів конференції та підведення підсумків інтернет-конференції. З 30 травня 2016 року буде здійснюватися розсилка збірки матеріалів конференції на електронні адреси учасників.

Тези доповідей мають деякі вимоги до оформлення. В тезах потрібно обов’язково вказати: назву доповіді, номер та назву секції, ПІБ автора або авторів, електронну адресу, місце роботи або навчання та посаду для кожного автора окремо.

Матеріали повинні бути представлені у вигляді текстового файлу обсягом не більше 2 сторінок формату А4, редактор Word версії не нижче 97, шрифт – Times New Roman, розмір –12, інтервал – 1,15, абзацний відступ – 1 см, рисунки – формат jpeg, поля – 2 см з кожного боку сторінки, формули – у редакторі Microsoft Equation.

З запитаннями щодо організації проведення конференції та оформлення тез доповідей звертатися до доцента кафедри електромеханіки, метрології та приладів Олега Володимировича Губаревича через електронну адресу in_conference@ukr.net.