Print

СНУ ім. В.Даля зберігає лідерські позиції в рейтингу університетів

 

Вслід за рейтингом внз «Компас» вийшов новий рейтинг «Топ-200 Україна», в якому, за інформацією організаторів, взяли участь всі вищі навчальні заклади (внз) України III-IV рівнів акредитації. Результати рейтингу двохсот кращих університетів «Топ-200 Україна» опубліковані в газеті «Дзеркало тижня» № 19 (747) 30 травня — 5 червня 2009. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля зайняв в рейтингу 28 позицію.

Виконавцем проекту «Визначення рейтингів кращих 200 вищих навчальних закладів України» виступила кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз і інформатика» (Україна) на підставі меморандуму, укладеного між цією кафедрою і центром ЮНЕСКО—СЕПЕС. За спеціально розробленою методикою діяльність вишу визначається за допомогою інтегрованого індексу рейтингової оцінки, який включає якість освіти, науково-педагогічний потенціал і міжнародне визнання. Якщо проаналізувати рейтинг за останні три роки, то чітко видно, що позиції лідерів не змінюються. Так, якщо вивести диференційований показник положення СНУ ім. В.Даля в рейтингах 2006-2008 років, то показник буде рівний 21,7. Ця цифра значно вища, ніж у решти внз Луганщини. Якщо дивитися на показники, то лідерство за одним критерієм піднімає вуз в загальному списку, так наприклад, за якістю науково-педагогічного потенціалу 6,3 Луганський державний університет імені Т.Шевченко займає 21 місце. Хоча показник Східноукраїнського національного університету імені Владимира Даля істотно виріс – 11, 9 бал. А цей показник, до речі, визначає відповідь на питання «хто викладає?» і, по суті, є ілюстрацією якості кадрового складу вузу. При цьому за сумою показників рейтингу загальний розрив складає близько 2,9%. Виключно якісні характеристики при підрахунку рейтингу не характеризують повну картину за трьома заданими критеріями, і значно зміщують показники. Індикатори, які «наповнюють» дані критерії, мабуть, підлягають істотному доопрацюванню. Крім того, в один список увійшли і спеціалізовані і класичні вузи, які зіставленню не підлягають. Із цього приводу в матеріалі про рейтинг автор правильно відзначив: «З використанням якісних характеристик діяльності внз були пов`язані значні труднощі у зв`язку з відсутністю в Україні достатнього досвіду, професійного потенціалу і організаційних основ для незалежного і об`єктивного застосування методів експертної оцінки такої масштабної системи, якою є вища освіта. Міжнародна наглядова рада і кафедра ЮНЕСКО сподіваються, що в наступні роки методика визначення рейтингів університетів України ґрунтуватиметься як на кількісній, так і на якісній (експертною) оцінці» («Дзеркало тижня» (№ 19 (747) 30 травня — 5 червня 2009). Різні методики рейтингів при всій різноманітності критеріїв не зміцнюють в цілому лідируюче положення Далівського університету в нашому регіоні: за рейтингами «Компас-2009» і «Рейтинг національної кадрової компанії «Навігатор» – на першому місці, за рейтингом «Топ-200» – на другому.