Print

Спеціалізована рада СНУ ім. В.Даля відновила свою роботу

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук представили свої дисертаційні роботи чотири дисертанти. Перші після евакуації вишу до Сєвєродонецька захисти в спеціалізованій раді за спеціальностями “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів” і “Машинознавство” відбулися в Центрі моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля (м. Київ).

Перший дисертант Олексій Брешев під керівництвом завідувача кафедри «ДВЗ і машинознавство» професора Павла Леонідовича Носка представив за спеціальністю «Машинознавство» на розгляд дисертаційну роботу «Вдосконалення безконтактних прямих приводів машин створенням регульованих конічних аеростатичних опор». Оскільки прямі приводи з безконтактними опорами знаходять все більш широке застосування у машинобудуванні за рядом переваг,  дисертант запропонував підхід – дослідження безконтактного привода на конічних аеростатичних опорах як єдиної механічної системи. Це дозволило розв’язати деякі теоретичні та практичні питання розробки безконтактних прямих приводів на регульованих конічних аеростатичних опорах з різним кутом нахилу опорних поверхонь. Слід зазначити, що за результатами дослідження Олексієм Володимировичем отримані патенти на винаходи «Безконтактний шпиндель верстата для різання монокристаллів», «Шпиндельний вузол з газовими опорами» та патент на корисну модель «Аеростатична опора обертання».

Дисертант Максим Ковтанець представив роботу «Поліпшення зчіпних характеристик локомотива струминно-абразивним впливом на зону контакту рушійного колеса з рейкою» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». Робота була виконана на кафедрі залізничного транспорту СНУ ім. В.Даля під науковим керівництвом профессора  Миколи Івановича Горбунова. Максим Володимирович запропонував створення ефективного методу поліпшення зчіпних характеристик рушійного колеса з рейкою при несприятливих погодних умовах та наявності різних поверхневих забруднень на контактуючих поверхнях за рахунок впливу на зону їх контакту двофазного струмино-абразивного потоку. Дослідження дозволяє підвищити і стабілізувати коефіцієнт зчеплення, від якого залежить вага, швидкість та безпека руху поїзда. Слід зазначити, що дисертаційна робота є частиною планів нової техніки «Укрзалізниці» та виконана у рамках «Державної програми реформування залізничного транспорту України на 2007-2015 роки» і «Транспортної стратегії України на період до 2020 року». 

Дисертаційна робота старшого викладача кафедри «Охорона праці та БЖД» Сергія Клюєва присвячена зниженню рівня силової взаємодії коліс локомотива з рейкою автоматичним управлінням положенням колісних пар, що є безумовно актуальним для залізничного транспорту. Вона виконана під науковим керівництвом професора, заслуженого діяча науки та техніки України Віталія Олексадровича Ульшина. Сергій Олександрович вперше розробив систему автоматичного управління положенням колісних пар в рейковій колії на основі методу акустичної емісії контролю кута набігання і навігаційної системи визначення напряму закруглення. Цей метод дозволяє збільшити термін служби колісних пар у 1,4 рази. До речі, основні результати цієї дисертаційної роботи використовуються ПАТ “НВЦ Трансмаш” при проведенні науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт із створення і удосконалення екіпажної частини локомотивів.

 Наступний дисертант Сергій Матвієнко у роботі «Підвищення ефективності визначення характеристик тяги поїздів на підставі даних дослідних поїздок» розробив положення щодо поєднання методів дослідного вивчення та моделювання процесів тяги поїздів з метою визначення раціональних значень експлуатаційних характеристик їх тяги.

Спеціалізована рада під керівництвом голови професора, доктора технічних наук, академіка, Героя України Олександра Леонідовича Голубенка встановила, що за цінні наукові дослідження всі чотири дисертанти гідні отримати науковий ступінь кандидата технічних наук.