Print

Стажування далівця у Словаччині

 

Викладач кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті, к.т.н. Станіслав Семенов пройшов стажування у Жилінському університеті (Словаччина).

Стажування передбачало комплексне вивчення актуальних питань освіти та науки, відповідних нормативно-правових документів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення професійної кваліфікації і т. ін.

В ході стажування Семенов С.О. ознайомився з організацією роботи транспортного сектору у місті Жиліна (Словаччина) та інноваційними програмами підготовки спеціалістів у сфері транспорту в Жилінському університеті. Обговорено проблеми інтероперабельності залізниць країн ЄС (на прикладі Словаччини) та України. Розглянуто інноваційні технології на транспорті, європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців транспортної галузі.

Результатом плідної співпраці з фахівцями Жилінського університету є подання наукових публікацій, що індексуються у міжнародних виданнях, та заявок на видачу охоронних документів. 

За результатами закордонного стажування Семеновим С.О. отримано сертифікат.

Набутий досвід та кваліфікація будуть використані під час викладання дисциплін зі спеціальностей 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті) та  273 «Залізничний транспорт. Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті».