Print

Студент Далівського університету використовує нові підходи до вирішення інженерних питань

 

Студент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Олександр Сєчін зайняв почесне трете місце на десятій Ювілейної Всеукраїнській студентській науково-технічній конференції «Графіка XXI століття». Олександр Сєчін, студент третього курсу спеціальності «Електропобутові пристрої» підготував наукову доповідь на тему «Застосування нарисної геометрії для розв’язання інженерних задач» (наукові керівники – Шаповалова Г.Я, Ковальова О.О.). Це перша конференція Всеукраїнського рівня, у якій він взяв участь. До цього були успішні виступи на загальноуніверситетських конференціях, перемоги в олімпіадах з нарисної геометрії, спроби ще у школі проведення практичних дослідів у фізиці, хімії, електротехніці. Проте у школі закінчив клас з гуманітарним напрямом. Уся наукова діяльність Олександра за роки навчання в університеті пов’язана з вивченням засобів розв’язання інженерних задач. У праці для Всеукраїнської конференції Олександр на практичних прикладах розглянув застосування нарисної геометрії для розв’язання задач з теоретичної механіки, монтажу електромереж, фізико-хімічного аналізу, кристалографії, визначенню положення недосяжних точок, оптиці тощо. Олександр використовує переважно графічний підхід, тим самим значно полегшуючи процес розв’язання деяких задач. «Така різнобічність розглянутих мною питань у науковій роботі пояснюється тим, що усі інженерні науки взаємопов’язані між собою, – розповів Олександр Сєчін. – А якщо я все ж таки чогось не знаю, відкриваю підручник та вивчаю потрібну мені галузь науки. Потім, здобувши необхідну інформацію, приступаю до розв’язання задач». Одночасно з інженерією, Олександр вивчає англійську та арабську мови, цікавиться філософією, історією тощо. Далі планує продовжити вивчення проблем засобів розв’язання інженерних задач за допомогою нарисної геометрії.