Print

Студенти-далівці здали сесію

 

Підведено підсумки зимової екзаменаційної сесії в студентів денної форми навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У цілому в університеті абсолютна успішність становить 86.4 %. Студентів, які здали іспити на «добре» й «відмінно» 52.8 %. Серед факультетів Далевского університету з найкращої сторони себе показав факультет «Масових комунікацій». У них 95.4 % – абсолютна успішність, а якісні показники – 58 %. Також гарні результати у навчально-наукового інституту права і історії. З показниками 91.9 % й 65.9 % студенти цього інституту на другому місці. Якщо аналізувати підсумки сесії серед курсів університету, то вище всіх успішність на п’ятому курсі, нижче всіх успішність на перших курсах. Така тенденція пояснюється тим, що в перші роки навчання в студентів – процес адаптації до навчання у вузі, до іншого рівня вимог, до нових викладачів. І повністю нормалізується процес адаптації лише на третьому році навчання. На цій сесії відзначилися студенти таких спеціальностей як «Політологія», «Соціальна робота», «Українська мова й література». У них 100 % успішність. Начальник навчального відділу, доцент, заслужений працівник освіти України Юрій Тищенко так прокоментував підсумки сесії: «У цілому сесія пройшла організовано. Студенти показали непогані, на мій погляд, і абсолютні, і якісні показники. І новий семестр почали без проблем. Вчасно був складений розклад навчальних занять на весняний семестр поточного навчального року. Студенти вчасно приходять на лекції. Зривів занять за виною викладачів не зафіксоване». У студентів, що навчаються в університеті на заочному відділенні, сесія завершилася 4 лютого. Результати на даний момент обробляються. На засіданні ректорату підсумки зимової сесії будуть слухатися 20 лютого.