Print

Студенти-філологи поглиблять знання з франкознавства

 

Кафедра української мови та літератури Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля отримала навчальну літературу від Державної установи «Інститут Івана Франка Національної академії наук України» в рамках співробітництва між двома вишами. З першої партії книжок до фондів бібліотеки філологічного факультету СНУ ім. В. Даля увійшли видання, присвячені життю й діяльності літератора, науковця, громадського діяча ХІХ сторіччя Івана Яковича Франка.

Ці видання стануть в нагоді для покращення якості професійної підготовки студентів спеціальностей «Українська мова та література» і «Прикладна лінгвістика». Вони також сприятимуть поглибленню знань майбутніх філологів-україністів з таких тем: «Творчість І. П. Котляревського в контексті нової української літератури», «Поетична й прозова творчість І.Я. Франка», «Іван Франко як громадський діяч», «Взаємини І.Я. Франка з видатними діячами літературного процесу ХІХ століття». Матеріали переданих Інститутом Івана Франка НАН України наукових розвідок стануть поштовхом для студентських досліджень в галузі франкознавства, плідним ґрунтом для написання наукових статей, курсових, дипломних і магістерських робіт.

Співпраця між двома вищами почалася з червня 2015 року, коли доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та літератури Валерія Пустовіт взяла участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Йшла не тільки з рухом часу, але й перед ним», яка проходила в місті Болехів Івано-Франківської області. Ця конференція була присвячена 160-річчю від дня народження видатної діячки феміністичного руху ХІХ століття Наталії Кобринській.

Колеги з Івано-Франківська поставилися з розумінням до проблем переміщеного вишу, особливо до втрати бібліотечних фондів. Між професором кафедри української мови та літератури і співробітниками Інституту Івана Франка Національної академії наук України було укладено усну домовленість про співпрацю, у межах якої співробітники Інституту Івана Франка висловили бажання надати посильну допомогу у відновленні фондів навчальної літератури, яка стане в нагоді для підвищення якості професійної підготовки студентів спеціальностей «Українська мова та література» і «Прикладна лінгвістика».