Print

Студенти-гідрологи Далівського університету готуються до вирішення проблем водогосподарського комплексу Луганська

 

З метою вирішення численних гідроекологічних проблем Луганська та області, на кафедрі «Гідрометеорологія» факультету природничих наук Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відбулося засідання секції студентської наукової конференції, присвячене 150-річчю від дня народження одного із засновників та першого президента Національної академії наук України Володимира Вернадського. 

В засіданні секції взяли участь близько п’ятдесяти студентів, з яких тринадцять представили доповіді. Авторам кращих доповідей на засіданні були урочисто вручені почесні грамоти.

Так, володарем першого місця була визнана студентка Аліна Родіонова за доповідь «Використання ГІС-технологій у природоохоронній діяльності». Другого місця були удостоєні студенти Карен Арутюнян і Катерина Павлюковська за дослідження і доповідь «Оцінка можливості та точності геодезичної зйомки за допомогою GPS-навігатора», Анастасія Шимків та Світлана Нечипуренко за доповіді «Розробка методики випробування анемометрів у лабораторних умовах» та «Порівняльній аналіз альтернативних джерел питної води в Луганській області». Третє місце отримали Аліна Гусєва, Євгенія Бахтін, Світлана Гордєєва за доповідь «Фітомеліорація териконових ландшафтів в Луганській області»; Деніс Дементьєв, Антон Вільчинський, Кирило Пахалкін за дослідження і доповідь «Порівняльній аналіз різних методів висотної геодезичної зйомки»; Тетяна Тесля, Катерина Брянцева, Лізавета Фісенко за доповідь «Радіаційна обстановка на території розміщення породних відвалів вугільних шахт Луганської області».

Крім того, на засіданні було ухвалено рішення активізувати роботу студентського наукового клубу «Аква», створеного при кафедрі «Гідрометеорологія» в 2007 році. Саме при активній участі клубу „АКВА” була підготовлена та проведена Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Вода – джерело життя на Землі» та Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія та гідро екологія». Тепер пріоритетним напрямком діяльності клубу стане участь студентів у вирішенні численних гідроекологічних проблем Луганщини.

На засіданні був вибраний новий орган клубу – вчена рада, до якої увійшли 10 представників груп з першого по четвертий курси. Президентом клубу був обраний Карен Арутюнян. І першим кроком у роботі клубу стала ініціатива проведення Міжнародної наукової конференції студентів, молодих учених і аспірантів до 10-річного ювілею кафедри «Гідрометеорологія».