Print

Студенти Інституту міжнародних відносин захищають дипломні роботи

 

На кафедрі германо-романської філології та перекладу Інституту міжнародних відносин СНУ ім. В.Даля відбулися захисти дипломних робіт спеціалістів з філології, фахівців з германських мов та літератур і перекладу.

До уваги комісії у складі завідувача кафедри, к.філол.н., доц. М.М. Літвінової, к.філол.н., доц. О.Г. Тараненко, к.пед.н., доц. М.Є. Шабінського на чолі з к.філол.н., Р.В. доц. Міняйлом, студенти представили свої дослідження з нагальних проблем перекладознавства.

Майбутні фахівці не лише робили критичний аналіз українських та російських перекладів творів англійських та американських письменників Вільяма Сомерсета Моема, Грема Гріна, Томаса Еліота, Роберта Фроста, Салмана Рушді, Джоан Роулінг, Джерома Селінджера, Кена Кізі, Айріс Мердок, М’юріел Спарк. Вони ще й презентували власні переклади художніх творів, аналізували складнощі перекладу поезії Володимира Сосюри, досліджували мовні засоби реалізації маніпулятивного впливу в німецькомовному публіцистичному дискурсі та способи їх відтворення в українському перекладі, відтворення мовних особливостей молодіжних блогів німецькомовного інтернет-дискурсу в українському перекладі, використання трансформацій при перекладі німецьких фармацевтичних текстів, проблеми перекладу французьких суспільно-політичних реалій на українську мову, семантико-стилістичні особливості перекладу французької арготичної лексики українською мовою, труднощі перекладу політичних текстів з французької мови на українську. Також приділили увагу такій актуальній темі, як аналіз перекладацьких рішень відтворення терміну «стартап» в галузі інформаційних технологій та інтернет-проектів.

Студентам вдалося проявити себе і в якості здібних дослідників, котрі вміють критично мислити, і в якості талановитих перекладачів, що здатні впоратися з перекладацькими проблемами в майбутній професійній діяльності.