Print

Студенти Луганська та Харкова разом захистили дипломний проект

 

   На кафедрі легкої і харчової промисловості Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля вперше відбувся захист комплексного дипломного проекту,  спільно розробленого  луганської та харківської студентками.

Комплексну дипломну роботу підготували ​​студентка кафедри легкої і харчової промисловості Далівського університету Наталія Дорошенко та магістрант кафедри технологій та дизайну Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) Інна Соснова.

«Ми вже давно та тісно співпрацюємо з Українською інженерно-педагогічною академією, але комплексний дипломний проект написано нашими студентами вперше, – зазначила завідувач кафедрою легкої і харчової промисловості СНУ ім. В. Даля кандидат технічних наук, доцент Інна Дейнека. – Таким захистом ми об’єднуємо напрацювання обох вишів, що позитивно впливає на якість освіти».

У першій частині комплексного дипломного проекту, виконаної Інною Сосновою, вивчаються термомеханічні властивості тканин для розробки режимів волого-теплової обробки та технологій виготовлення жіночого костюма. Також харківська студентка у своїй роботі представляє розробку об’єкта авторського права «Методичні рекомендації для лабораторної роботи з матеріалознавства – термомеханічні властивості тканин».

Далівчанка Наталія Дорошенко, спираючись на результати дослідження Інни Соснової, у другій частині дипломного проекту представляє розробку серії моделей та технологічного процесу виготовлення жіночого костюма з напіввовняної тканини. Також студентка представила економічний розрахунок собівартості та прибутковості даних моделей, описала небезпечні виробничі фактори і запропонувала методи підвищення ефективності праці на швейному підприємстві.

Слід зазначити, що екзаменаційні комісії обох вишів відзначили дуже високий рівень підготовки дипломного проекту.

Підготувала: Наталія Осичнюк

На фото: Наталія Дорошенко