Print

Студенти СНУ ім. В. Даля провели дебати «Академічна доброчесність»

 

На кафедрі психології та соціології факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки СНУ ім. В. Даля проведено позанавчальний захід на тему «Академічна доброчесність». Учасники заходу – здобувачі вищої освіти першого та четвертого курсів навчання спеціальності 053 Психологія та їхні кураторки (проф. Юлія Бохонкова, доц. Ольга Лосієвська, асист. Марина Кобиляцька).

Мета заходу: обговорення поняття «академічна доброчесність» та формування рівня обізнаності здобувачів вищої освіти з окресленою проблематикою.

Академічна доброчесність — поняття, що базується на простих та зрозумілих цінностях: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага. Повага до власної думки починається з поваги до думок інших, а повага до власного тексту — з поваги до суспільства.

Захід проводився за допомогою техніки дебатів. Гра дебати задумана як засіб підвищення рівня знань. Здобувачі вищої освіти брали участь у дебатах, щоб розширити свою думку завдяки процесу цієї гри. Граючими було отримано досвід через навчання, як поводити себе перед аудиторією та логічно будувати промову і відповідати за думку.

Дебати – це публічний обмін думками. Студенти різних курсів були розподілені на команди, і кожна команда представляла вагомі аргументи, щоб захистити окрему позицію, яка була визначена правилами дебатів, намагалась переконати незалежних суддів, що саме їхня позиція є правильною.

Також команди послідовно викладали свої аргументи, переконуючи суддів у помилковості позиції іншої сторони. Практика використання цього методу дає розуміння та визначеність при розгляді складніших, глибших та важливіших питань про стратегії розвитку університетської спільноти.

Всі учасники висловили свою думку та обговорили значення поняття «академічна доброчесність» для розвитку суспільства, зокрема, визначили важливість думки кожної особистості як носія доброчесності у системі сучасної вищої освіти.