Print

Студенти СНУ ім. В. Даля успішно взяли участь у підсумковій конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» № 1407 від 24.11.2020 р. у лютому – квітні 2021 року було проведено його другий тур. Активну участь у ньому успішно взяли студенти СНУ ім. В. Даля різних спеціальностей.

На базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся II тур цього конкурсу за спеціальністю «Електричні машини та апарати», в якому взяла участь студентка кафедри електричної інженерії факультету інженерії СНУ ім. В. Даля Аліна Сухарєвська (гр. ЕЕ-17да). Вона презентувала наукову роботу на тему «Визначення раціональних структурних варіантів матриці поліградієнтного електромагнітного сепаратора» (науковий керівник: к.т.н. Юлія Романченко). За результатами попереднього рецензування, захисту конкурсної роботи та голосування галузевої конкурсної комісії студентка отримала диплом І ступеня.

Студент-магістрант цієї кафедри спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Віталій Попович (гр. ЕЕ-20дмб) взяв участь у підсумковій конференції другого туру в галузі «Електротехніка та електромеханіка», що проводилася у Дніпровському державному технічному університеті, м. Кам’янське. Тема наукової роботи: «Розробка і дослідження робастної системи керування синхронним двигуном з постійними магнітами» (науковий керівник: в.о. зав. кафедри електричної інженерії, к.т.н., доцент Євген Руднєв). За підсумками конференції він отримав диплом II ступеня.

Також диплом ІІ ступеня отримала Юлія Язловська-Кузнецова (юридичний факультет, кафедра правознавства, група ПР-191зм, спеціальність 081 «Право»). Її студії було присвячено темі «Організаційно-правові механізми запобігання та протидії сучасним формам насильства». Захист відбувся 30 квітня 2021 у Запорізькому національному університеті.

Магістрантка кафедри міжнародної економіки і туризму Регіна Готкевич (гр. ТУ-20дм) здобула диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм». За результатами підсумкової конференції, яка проходила на базі Київського національного торговельно-економічного університету, наукова робота на тему «Гастрономічний туризм як перспективний напрям розвитку туризму в регіонах України» (науковий керівник: д.е.н., доцент Олена Зеленко) визнана однією із найкращих серед 100 робіт учасників конкурсу.

Представниця юридичного факультету (кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності) спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Владислава Калініна (гр. ІБС-19д) отримала диплом ІІІ ступеня. Тема дослідження: «Аутріч-технології в бібліотечній та архівній сферах» (науковий керівник: к.пед.н., доцент Ірина Сілютіна). Другий тур конференції було проведено в Державному університеті «Одеська політехніка».

За наукову роботу «Отримання публічної інформації за допомогою електронних ресурсів: можливості та недоліки» було нагороджено дипломом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» студентку-магістрантку кафедри правознавства, групи ПР-191дм Дар’ю Лєонову (науковий керівник: к.ю.н., доцент Галина Капліна). На ІІ тур конкурсу надійшло 47 студентських наукових робіт з 31 ЗВО України. Підсумкова науково-практична конференція відбулася в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Успішно захистила наукову роботу та отримала диплому ІІІ ступеня зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Державному університеті «Одеська політехніка» студентка групи МОА-20дм (навчально-науковий інститут економіки та управління) Катерина Горбас (науковий керівник: к.е.н., доцент Павло Кривуля).

За результатами ІІ туру (який відбувся в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті) на підставі рецензій та рейтингової оцінки доповідей студентів на відеоконференції наукових робіт, галузева конкурсна комісія нагородила дипломом ІІІ ступеня студента кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин групи АТ-17д спеціальності 273 «Автомобільний транспорт» Микиту Реуку. Тема дослідження: «Викиди автотранспорту» (науковий керівник: к.т.н., доцент Сергій Шевченко).

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія» відбувся в Сумському державному університеті. На підсумковій науково-практичній конференції виступило 40 студентів закладів вищої освіти. На підставі рецензій та оцінки доповідей учасників науково-практичної відеоконференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями конкурсу та нагородити дипломами ІІІ ступеня студентів факультету інженерії, кафедри машинобудування та прикладної механіки СНУ ім. В. Даля Данила Замковця (група ПМЕ-19дм, науковий керівник – професор Олег Кроль) та Владислава Байдіна (група ГМ-18д, науковий керівник – доцент Сергій Шабрацький).

Студенти кафедри економіки і підприємництва Дмитро Мосійчук (ЕК-17д) і Олександр Губін (ЕК-19д) отримали дипломи ІІІ ступеня (наукові керівники – Олена Хандій і Олег Бірюков) на конкурсах наукових робіт із галузей «Гендерні дослідження» та «Менеджмент освіти». Заходи проходили у Херсонському державному університеті та Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

Щиро вітаємо переможців та їхніх наукових керівників та бажаємо успіхів і натхнення в подальшій науковій роботі!


Долучайтесь до далівської спільноти на офіційному Youtube-каналі СНУ ім. В. Даля!