Print

Студенти юридичного факультету практикуватимуться у криміналістиці та експертно-судовій діяльності

 

Підписання Меморандуму про співпрацю між СНУ ім. В. Даля та Луганським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України сприятиме здобуттю практичних навичок з криміналістики та експертно-судової діяльності студентами юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.

Документ підписали ректор Університету, д.т.н., професор Ольга Поркуян та заступник директора НДЕКЦ, завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Олександр Крапівцев.  Мета – спільне забезпечення обміну досвідом, стажувань, практик, навчального процесу, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців зі спеціальності 081 «Право».