Print

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Концепція діяльності Навчально-наукового інституту економіки та управління

В.о. директора– д.е.н., професор Івченко Євген Анатолійович

Контакти: тел. +380509203373;  е-mail: ivchenko@snu.edu.ua

Заступник директора з навчально-методичної роботи – к.е.н., доцент Тищенко Володимир Валентинович

Контакти: тел. +380502542330; е-mail: tischenko@snu.edu.ua

Заступник директора з науково-виховної роботи – к.е.н., доцент Бучнєв Максим Михайлович

Контакти: тел. +380663085905,  е-mail: е-mail: buchnev@snu.edu.ua

Секретаріат директорату:

Васильєва Маргарита Вікторовна – фахівець

Захарова Наталія Олегівна – диспетчер

Волошина Дар’я Юріївна – секретар

Контакти: тел. +380991060495
e-mail: ieu@snu.edu.ua

Наше розташування

ауд. № 519, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Кафедра економіки і підприємництва

Наша електронна пошта

е-mail: economics@snu.edu.ua, ep.vnu.st@gmail.com

Завідувач кафедри: Семененко Інна Максимівна професор, д.е.н.

Контакти: тел. +380505332100, е-mail: semenenko@snu.edu.ua

Наше розташування

ауд. № 509а, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:

051 «Економіка»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Загальна інформація про кафедру

Кафедра економіки і підприємництва об’єднала декілька освітніх та наукових шкіл економістів-далівців, що обумовлено її створенням на базі кафедр економіки підприємства, управління персоналом та економічної теорії, економічної кібернетики, прикладної статистики та управління проектами.

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за такими напрямками: економіка, менеджмент, підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

На кафедрі викладають велику кількість дисциплін; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою економічних спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок забезпечувати господарську діяльність прийняттям ґрунтовних рішень та підтримувати ефективні ділові стосунки з іншими фахівцями.

Історія кафедри

Кафедра економіки і підприємництва створена наказом ректора 8 серпня 2016 року, але має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр економіки підприємства, економіки підприємств СТІ СНУ ім. В. Даля, управління проектами та прикладної статистики, управління персоналом та економіки праці, економічної кібернетики. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в не одне десятиріччя.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Бізнес-розрахунки, статистика, економетріка та економіко-математичне моделювання

Економіка підприємства та мікроекономіка

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Економічна кібернетика

Економічна теорія

Інноваційний розвиток

Методи пошуку структурованої і неструктурованої інформації

Організація вибіркових обстежень

Організація статистичних спостережень

Потенціал підприємства та його конкурентне середовище

Прийняття рішень, ризик та економічна безпека підприємства

Програмне забезпечення статистичних досліджень

Регіональна статистика

Сталий розвиток соціально-економічних систем

Стратегічне управління підприємством

Управління знаннями та інтелектуальна власність

Управління персоналом

Управління проектами

Інформація про очільника кафедри

Семененко Інна Максимівна, д.е.н., професор

Керівник Ресурсного центру зі сталого розвитку при СНУ ім. В. Даля

Приймала участь в українських і закордонних стажуваннях (Швеція, Угорщина, Литва, Польща, Італія). Вільно володіє англійською мовою, має диплом перекладача. Є рецензентом в міжнародних журналах: Oeconomia Copernicana та Equilibrium. Quarterly Journal of Economics та Economic Policy (Польща). Організовує роботу Інституту економіки і управління з міжнародної діяльності.

Переможець конкурсу «Молода людина Луганщини 2016» у номінації «Молодий вчений року».

Дослідницькі інтереси: сталий розвиток, сталий людський розвиток, цілепокладання, прийняття рішень, глобалізаційні процеси і регіональний розвиток.

Контакти: тел. +380505332100, e-mail: semenenko@snu.edu.ua

Викладачі кафедри

Семененко Інна Максимівна

 • посада – завідувач кафедри
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь – доктор економічних наук
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Сталий розвиток, цілепокладання, глобалізаційні процеси і регіональний розвиток;
 • контактна інформація – semenenko@snu.edu.ua

Сєрєбряк Ксенія Ігорівна

 • – посада – професор
 • – вчене звання – доцент
 • – науковий ступінь – доктор економічних наук
 • – наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – регіональний розвиток, міжрегіональне співробітництво, інформаційна інфраструктура, інформаційна безпека
 • – контактна інформація – e-mail: ep.ti.vnu@gmail.com

Бірюков Олег Володимирович

 • посада – доцент
 • науковий ступінь – кандидат технічних наук
 • вчене звання – доцент
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – управління проектами, управління інноваційною діяльністю, оцінювання компетентності;
 • контактна інформація – e-mail: oleglg@i.ua, скайп dvb76lg, тел. 0955324142

Бурко Ярослав Валерійович

 • посада – доцент
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Управління конкурентоспроможністю підприємства, сталий розвиток підприємств;
 • контактна інформація – e-mail: diplom.burko@gmail.com, тел. 066 0278702, Skype: yaroslav_burko

Кривуля Павло Вікторович

 • посада – доцент;
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –  ситуаційне управління підприємством, економічна семіотика, сіндиніка бізнесу;
 • контактна інформація – e-mail: commercecomes@gmail.com

Маслош Ольга Володимирівна

 • посада – доцент;
 • науковий ступінь – кандидат хімічних наук
 • вчене звання – доцент
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – економічні аспекти природокористування; формування та розвиток потенціалу підприємств хімічної промисловості; розробка екологічних енерго- та ресурсозберігаючих технологій в хімічній промисловості; напрямки стратегічного розвитку хімічної промисловості України.;
 • контактна інформація – e-mail: olgamaslosh@gmail.com

Овєчкіна Олена Андріївна

 • посада – доцент;
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Управління потенціалами мікро-, мезоекономічних комплексів на засадах системно-структурного підходу;
 • контактна інформація – e-mail: ele89101431@gmail.com

Ольшанський Олександр Вікторович

 • посада – доцент;
 • науковий ступінь – кандидат державного управління;
 • вчене звання – доцент
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – у сфері державного управління;
 • контактна інформація – e-mail: oov2012@ukr.net

Хандій Олена Олексіївна

 • посада – доцент;
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – національний та регіональні ринки праці України, людський та соціальний капітал, гідна праця та продуктивна зайнятість, управління персоналом та соціально-трудові відносини, самоорганізація персоналу;
 • контактна інформація – e-mail: alyona.khandiy@gmail.com, тел. 0973756882

Штапаук Сергій Сергійович

 • посада – доцент;
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – організаційне проектування, самоорганізація, інвестиційна діяльність, економічна праксиологія;
 • контактна інформація – e-mail: infgfer@i.ua

Швець Наталія Вячеславівна

 • посада – доцент;
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження теорії та практики формування економічних взаємозв’язків у промисловості в умовах глобалізації, проблеми створення в Україні промислових кластерів;
 • контактна інформація – e-mail: shvetsnv9308@ukr.net

Плєтньов Михайло Васильович

 • посада – доцент;
 • науковий ступінь – кандидат технічних наук
 • вчене звання – доцент
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – економіка та управляння науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси;
 • контактна інформація – e-mail: mikhailvpletnev@gmail.com, моб. тел. 050-108-65-60

Касаткіна Марина Володимирівна

 • посада – ст. викладач;
 • контактна інформація – e-mail: the.markas80@gmail.com; тел.: 0502802718,

Крамчанінова Майя Джемалівна

 • посада – доцент;
 • вчене звання – доцент;
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук;
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – управління промисловим підприємством, макроекономічне прогнозування;
 • контактна інформація – mdnarmania@gmail.com

Вахлакова Вікторія Володимирівна

 • посада – ст.викладач;
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук;
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності;
 • контактна інформація – vaxlakovavvv@gmail.com, моб. тел. 066-865-9-179

 

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів.

Під керівництвом проф. В.А. Рача створена наукова школа, яка займається вирішенням актуальних завдань у сфері управління проектами.

Наукові інтереси проф. С. К. Рамазанова охоплюють сфери математики, кібернетики, сінергетики, нелінійної динаміки, інформаційних технологій, екологічної економіки, транспортних технологій, медицини.

Проф. Є. І. Чернявська керує дослідженнями в галузі реструктуризації підприємства, трудового потенціалу, людського капіталу.

Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри виконують за такими напрямами: організаційне проектування, економічна семіотика, економіка та організація торгівлі, дослідження впливу глобалізації на національний та регіональні ринки праці Україні, управління персоналом та соціально-трудові відносини, управління корпоративними конфліктами, цілепокладання, сталий розвиток, екологізація виробництва, регіональний розвиток, конкурентоспроможність підприємства, стратегічна координація діяльності підприємств, моделювання хаосу та катастроф, інформаційні технології в моделюванні економіки, нелінійне моделювання в соціально-економічних і екологічних системах тощо.

Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу

Завідувач кафедри:

Овчаренко Євген Іванович, професор, д.е.н.

Контакти: тел. +380507669666

Наша електронна пошта

management@snu.edu.ua

Наше розташування

ауд. № 511, проспект Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу готує фахівців, які отримують знання, вміння та навички в області державного управління, менеджменту, планування й організації економічних процесів та маркетингу. Головною метою діяльності кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу є підготовка професіоналів, які здатні ефективно управляти складними системами і процесами сучасного економічного та соціального життя.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу одна з найстаріших економічних кафедр університету, її створено на початку 70-х років минулого століття. Кафедра пройшла тривалий шлях свого становлення, динамічно розвивалася всі роки свого існування і активно працює сьогодні.

Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу здійснює підготовку за спеціальностями:

за першим освітньо-професійним рівнем – бакалавр: 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг".

за другим освітньо-професійним рівнем – магістр:

073 "Менеджмент" – за освітньою програмою "Менеджмент";

281 "Публічне управління та адміністрування" – за освітньою програмою "Публічне управління та адміністрування", у тому числі за замовленням Національної агенції з державної служби України;

075 "Маркетинг"– за освітньою програмою "Маркетинг".

за третім освітньо-науковим рівнем – доктор філософії: 073 "Менеджмент".

Форми навчання: денна, заочна (дистанційна).

Фінансування: бюджетне, контрактне.

Історія кафедри

До складу сучасної кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу увійшли декілька кафедр, що мають багаторічну історію. Це кафедра менеджменту і адміністрування, кафедра маркетингу та відокремлений підрозділ "Магістратура державного управління". Кафедру менеджменту і адміністрування створено у 1973 році шляхом розділення створеної у 1968 році у Ворошиловградському машинобудівному інституті кафедри економіки та організації виробництва на кафедру економіки промисловості та кафедру організації та планування виробництва. Свій перший набір студентів кафедра здійснила у 1968 році. Саме ці кафедри, поряд з двома іншими кафедрами економічного профілю – економіки і планування матеріально-технічного постачання (створеної у 1972 р.) та бухгалтерського обліку, аналізу та статистики, склали основу економічного факультету, прийом на спеціальності якого розпочався у далекому 1972 році. Кафедра маркетингу створена у 1993 році шляхом реорганізації кафедри економіки і планування матеріально-технічного постачання.

Кафедри очолювали декілька завідувачів, кожний з яких є яскравою особистістю, вмілим організатором, кожен з них вніс свій внесок у розвиток кафедр та формування їхнього колективу, зокрема це Гончаров В.М., Козаченко Г.В., Максимова Т.С., Решетнікова І.Л., Воронкова А.Є.

Велика роль у становленні кафедр належить викладачам, які заклали фундамент кафедр, сформували їхні традиції та цінності. Саме ентузіазм, творче ставлення до викладання та до студентів, добросовісність, висока працездатність, відповідальність, професіоналізм, ерудиція, загальна культура та інтелігентність сприяли зростанню авторитета кафедр, їхнього наукового потенціалу, накопиченню досвіду викладання та дозволили зберегти багаторічний потенціал кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу в сучасних умовах діяльності університету.

До основних дисциплін, що вивчаються студентами кафедри, відносяться:

менеджмент, маркетинг, логістика, інформаційні системи і технології в менеджменті, теорія організації, операційний менеджмент, управління персоналом, стратегічне управління, адміністративний менеджмент, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, прогнозування, планування (галузеве), управлінські рішення та ризик в менеджменті, менеджмент підприємства та організація підприємницької діяльності, управління якістю, рекламний менеджмент, бренд-менеджмент, управління ресурсами і витратами, корпоративне управління, організаційна поведінка, інвестиційний менеджмент, ситуаційний менеджмент, корпоративна соціальна відповідальність, менеджмент організацій, товарна політика, публічне адміністрування, система адміністрування на підприємстві, інфраструктура товарного ринку, публічна політика, економіка та врядування, публічна служба тощо.

Інформація про очільника кафедри

Завідувач кафедри – Овчаренко Євген Іванович, доктор економічних наук, професор.

Закінчив у 1998 р. Луганський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Менеджмент організацій". Захистив у 2004 р. кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами, отримав диплом доцента за кафедрою менеджменту у 2006 р. У 2015 році захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної  діяльності) та 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. У 2019 році присвоєно вчене звання професора.

Основні дисципліни, що викладаються Овчаренком Є.І.: менеджмент організацій, теорія організації, управлінські рішення та ризик у менеджменті, організація та управління системою фінансово-економічної безпеки, прогнозування, публічна політика тощо.

У листопаді 2018 року у Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (м. Nowy Sącz, Польша) пройшов науково-педагогічне стажування на тему: "Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University" в обсязі 108 годин і отримав сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування в країні Європейського Союзу.

Бере участь в атестації наукових кадрів як член спеціалізованих вчених рад:

вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України;

вченої ради Д 64.089.01 у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до напрямів наукових досліджень Овчаренком Є.І. загалом опубліковано більше 100 наукових праць, зокрема останнім часом:

1. Овчаренко Є. І. Система економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання : [монографія] / Є. І. Овчаренко. — Лисичанськ: "ПромЕнерго", 2015. — 483 с.

2. Овчаренко Е. И. Методики оценки состояния экономической безопасности промышленного предприятия / Е. И. Овчаренко, О. М. Ляшенко, Б. В. Плескач. — В кн.: Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры : [монография] ; под общ. ред. А. В. Козаченко. — Луганск: "Ноулидж", 2011. — С. 156–177.

3. Овчаренко Є.І. Сучасна економічна безпекологія: основні онтологічні протиріччя та напрями їх вирішення / Є.І.Овчаренко // Бізнес Інформ. — 2016. — № 11. — C. 8–14.

4. Ovcharenko Ievgen. Quantitative and Qualitative Approaches in Managing Human Resource Development in Enterprises / Ievgen Ovcharenko, Iryna Buzko, Yuriy Dyachenko, Yuliia Klius // International Journal of Engineering & Technology. — 2018. — № 7(4.3). — Р. 398–403. Внесено до наукометричної бази Scopus.

5. Ovcharenko Ievgen. Use of methods of operational cost management in the planning and accounting organization at the enterprises in Ukraine / Ievgen Ovcharenko, Yuriy Pogorelov, Ganna Kozachenko, Olena Illiashenko // Problems and Perspectives in Management. — 2018. — №16(3). — Р. 488–500. Внесено до наукометричної бази Scopus.

6. Ovcharenko Ievgen. The Economic-Mathematical Modelling of Processes of Optimization of Sugar Raw Materials’ Logistics at Sugar Factories / Ie.I. Ovcharenko, O.А. Lagovska, O.G. Denysiuk, N.М. Andryeyeva // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. — Харків : ДВНЗ "Університет банківської справи", 2018. — № 3(26). — С. 322–334. Внесено до наукометричної бази Web of Science.

7. Овчаренко Є. І. Мета як системотворчий чинник системи економічної безпеки підприємства / Є. І. Овчаренко, Г. В. Козаченко, О. М. Ляшенко. — В кн.: Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання : [монографія] ; за ред. проф. І. П. Мігус. — Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ" – Черкаси, 2012. — С. 181–200.

8. Овчаренко Є. І. Залучення теорії функціональних систем до системотворення у економічній безпеці підприємства / Є. І. Овчаренко. — В кн.: Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія] : в 3 т. ; за заг. ред. Г. В. Козаченко. — Луганськ : "Промдрук", 2014. — Т. 3. — С. 165–211.

9. Овчаренко Є. І. Поведінковий стереотип як системостворюючий фактор у економічній безпеці підприємства / Є. І. Овчаренко // Бізнес Інформ. — 2013. — № 11. — C. 273–278.

10. Овчаренко Є. І. Можливості використання інструментарію штучного інтелекту при узгодженні цілей у системі економічної безпеки підприємства / Є. І. Овчаренко // Бізнес Інформ. — 2014. — № 12. — C. 345–350.

Науково-дослідна робота є одним з напрямів професійної діяльності Овчаренко Євгена Івановича. Останніми роками він приймав участь у виконанні держбюджетних тем:

1. ДН-33-06 "Методологічні основи управління функціонуванням та розвитком суб’єктів господарської діяльності в епоху економіки знань" (номер державної реєстрації 0106U000293, 2006-2008 рр.).

2. ДН-7-09 "Методичні основи управління функціонуванням та розвитком суб'єктів господарської діяльності в умовах інноваційного розвитку економіки та економіки знань" (номер державної реєстрації 0109U000083, 2009-2011 рр.).

3. ДН-53-12 "Розробка теоретико-методологічних основ проектно-орієнтованого управління стійким і безпечним розвитком регіону в епоху економіки знань" (номер державної реєстрації 0112U000233, 2012-2014 рр.).

У межах плідної багаторічної співпраціі з ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (м. Донецьк) на кафедрі виконані госпрозрахункові теми на протязі останніх років:

1. У-07-06 "Розробка пропозицій щодо удосконалення системи економічної безпеки ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (номер державної реєстрації 0206U000250, 2006-2007 рр.).

2. У-09-08 "Методологічні засади та інтегрована оцінка впливу функції безпеки на результати операційної діяльності та розвиток ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (номер державної реєстрації 0108U002050, 2008 р.).

3. У-2-09 "Розробка технологій управління персоналом для забезпечення розвитку та економічної безпеки підприємства" (номер державної реєстрації 0109U003706, 2009 р.);

4. У-8-11 "Парадигма оцінювання ефективності реалізації функцій забезпечення економічної безпеки ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (номер державної реєстрації 0111U003890, 2011 р.).

В 2019-2022 рр. у Навчально-науковому інституті економіки і управління, за участю кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, виконується держбюджетна тема ДН0319 "Теоретико-методологічні основи управління для забезпечення сталого розвитку на регіональному рівні в умовах гібридних загроз та постконфліктної трансформації" (номер державної реєстрації 0119U100436, 2019 р.).

Викладачі кафедри

Овчаренко Євген Іванович

– посада- завідувач кафедри

– вчене звання – професор

– науковий ступінь –  доктор економічних наук

– стаж роботи – 18 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – методологія наукових досліджень, регіоналістика, публічна політика загальнодержавного та регіонального рівнів, економічна безпека

– контактна інформація – evvoukr@gmail.com

Заблодська Інна Володимирівна

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор економічних наук

– стаж роботи – 28 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – регіональна економіка, маркетинг територій, планування та регулювання розвитку територій, стратегічний розвиток

– контактна інформація – e-mail: zablodin@ukr.net

Галгаш Руслан Анатолійович

– посада – директор інституту економіки та управління

– науковий ступінь – доктор економічних наук

– вчене звання – професор

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – стратегічна координація, регіональний розвиток, регіональна соціально-економічна політика, регіональні проекти та програми, регіональна публічна політика

– контактна інформація – e-mail: galgash@gmail.com

Івченко Євген Анатолійович

– посада- професор

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  доктор економічних наук

– стаж роботи – 10 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – стратегічний маркетинг, економічна безпека підприємства, трансформаційні процеси, євроінтеграція та міжнародна публічна безпека, теорія та практика публічного управління

– контактна інформація – ivchenkoevg85@ukr.net

Держак Наталія Олександрівна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат економічних наук

– стаж роботи – 27 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – адміністрування та адміністративна діяльність, програмно-цільове управління, професійний розвиток державних службовців, маркетинговий менеджмент

– контактна інформація – e-mail: n.derzhak@i.ua

Ткаченко Наталія Ернстівна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат економічних наук

– стаж роботи – 15 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – прикладні аспекти мотивації персоналу; соціальна відповідальність; компетенції персоналу, управління персоналом та процеси руху персоналу в публічній сфері

– контактна інформація – e-mail: nataly_tkachenko@email.ua

Христенко Лариса Миколаївна;

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат економічних наук

– стаж роботи – 17 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – управління ресурсами і витратами, економіка та врядування у публічній сфері, фінансовий менеджмент, технології та процеси на публічній службі

– контактна інформація – e-mail: hristenkoln@gmail.com

Чорна Ольга Юріївна;

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат економічних наук

– стаж роботи – 17 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – економічна безпека, антикризове управління, планування комерційної діяльності, управління якістю, технологія діяльності аналітиків з питань економічної безпеки

– контактна інформація – e-mail: olgablack555@gmail.com

Моргачов Ілля Вікторович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат економічних наук

– стаж роботи – 15 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – перспективи і проблеми розвитку вітчизняних науково-технічних систем; закономірності розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності в країні та її регіонах; інфраструктура розвитку регіонів, технології та сервіси електронного врядування, публічні послуги

– контактна інформація – morgachov.ilya@gmail.com

Бучнєв Максим Михайлович

– посада – доцент

– науковий ступінь –  кандидат економічних наук

– стаж роботи – 13 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – стратегічне управління, енергоменеджмент, євроінтеграційні процеси, міжнародний менеджмент, регіональний менеджмент

– контактна інформація – maxmih198404i@gmail.com

Сердюкова Олена Євгенівна

– посада – доцент

– науковий ступінь – кандидат наук з державного управління

– науково-педагогічний стаж роботи – 5 років, стаж служби в органах місцевого самоврядування – більше 14 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Інноваційний розвиток територій, регіональне управління, ресурсне забезпечення територіального розвитку, державно-приватне партнерство, публічна служба

– контактна інформація – e-mail: o_serdiukova@ukr.net

Салогубова Віолетта Михайлівна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат економічних наук

– стаж роботи – 18 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – управління маркетинговою діяльністю підприємств на засадах інновацій

– контактна інформація – e-mail: vmsalogubova@gmail.com

Дрожжин Дмитро Юрійович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат наук з державного управління

– науково-педагогічний стаж роботи – 10 років, стаж служби в органах публічного управління та місцевого самоврядування – більше 7 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – механізми державного управління, державне регулювання електроенергетики, місцевий економічний розвиток та розвиток інвестиційного потенціалу, стратегічне планування в галузі місцевого та регіонального розвитку, теорія та практика публічної служби

Коренєв Еміль Назарович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат економічних наук

– стаж роботи – 18 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Корпоративне управління

Івченко Юлія Анатоліївна

– посада – асистент

– стаж роботи – 2 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – економічна безпека, інновації, інвестиції, потенціал

– контактна інформація – e-mail: ivchenkoyua@gmail.com

Білоус Яна Юріївна

– посада – асистент

– стаж роботи – 2 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Забезпечення сталого розвитку бізнесу, гармонізація управлінської діяльності, виробничий потенціал

 

Наукова робота

На кафедрі публічного управління, менеджменту та маркетингу присутній широкий спектр форм організації науково-дослідної роботи: виконання науково-дослідної роботи з держбюджетної тематики, участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних, науково-методичних конференціях; підготовка та видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідна робота студентів.

До основних напрямів наукової роботи кафедри слід віднести: управління великим підприємством, регіональне публічне управління та управління у органах місцевого самоврядування, управління для забезпечення сталого розвитку на регіональному рівні, управління витратами, система економічної безпеки підприємства, маркетингові технології інноваційного розвитку суб’єктів господарської діяльності, маркетинговий інструментарій збалансованого розвитку регіону тощо. Окремим вектором розвитку науково-дослідної роботи кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу є бізнес-освіта.

Студентська наука виступає одним з найпотужніших чинників забезпечення якості навчання студентів кафедри. Залучення студентів до науково-дослідницької роботи це пріоритетний напрям розвитку кафедри. Основними формами такої роботи є підготовка випускних робіт з актуальних проблем суспільного життя; виступи з науковими доповідями, участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, зборах; виконання НДР з проблематики кафедри. Наукова робота студентів ведеться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри.

Підрозділи кафедри

Інноваційно-тренінгова лабораторія бізнес-освіти – надає послуги з бізнес-освіти для підприємств та підприємців Луганської області. На сьогодні розроблені та реалізуються спеціалізовані тренінгові програми з ділового адміністрування для управлінських кадрів, основ менеджменту, основ економіки та фінансів та управління продажами.

Кафедра обліку і оподаткування

Наша електронна пошта

oagd@snu.edu.ua

Завідувач кафедри:

Клюс Юлія Ігорівна д.е.н., професор

Контакти: тел. +380505610453;  е-mail: docentklus@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 513, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Бухгалтерія – це мистецтво, професія, що потребує від фахівця особливого таланту та дару бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв'язках і гармонії. Бухгалтерський облік називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується у підприємницькому середовищі для опису ділових стосунків між різними підприємствами.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра обліку і оподаткування  створена у 2016р. і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 071 – «Облік і оподаткування».

Місія кафедри – підготовка  професійно-компетентних фахівців, які володіють глибокими знаннями в сфері обліку і оподаткування й здатні відповідати викликам нового часу і реальним потребам глобальної та національної економіки.

Гарантом якості  навчального процесу є  високопрофесійний склад науково-педагогічних працівників кафедри, які мають значний досвід роботи у науково-дослідній сфері, облiковiй, аудиторськiй діяльності та у сферi оподаткування.

Історія кафедри

Наказом по університету «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» від 27.04.2016 року №69/01 на базі кафедр «Облік і аудит» і «Оподаткування та соціальної економіки» у 2016 році створено кафедру «Облік і оподаткування». Випускаюча кафедра спеціальності «Облік і оподаткування» має 40-річну історію. Кафедра була створена у 1972 році і мала назву «Бухгалтерський облік і статистика». За роки існування кафедра декілька разів змінювала назву і на її базі були створені кафедра «Контроль і аудит», «Облік і аналіз господарської діяльності», «Фінанси», «Банківська справа», «Прикладна статистика і проектний менеджмент», «Облік i аудит». Кафедра готує випускників за спеціальністю «Облік і оподаткування». Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр. При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура. Форми навчання: денна і заочна. Фінансування: бюджетне і контрактне.

Дисципліни підготовки бакалавра:

основи галузевих знань; бухгалтерський облік; теорія економічного аналізу; фінансовий облік – 1, 2; основи аудиту; управлінський облік; аналіз господарської діяльності; облік у зарубіжних країнах; бухгалтерський облік на ПМБ; НДРС; ціноутворення; аудит; інформаційні системи  і технології в обліку; звітність підприємств; внутрішньогосподарський контроль; економічний аналіз i прогнозування; облік у бюджетних установах; облік і звітність в оподаткуванні; облік i аналіз в галузях господарювання; облік і аудит.

Дисципліни підготовки спеціаліста:

організація обліку; облік  зовнішньоекономічної діяльності; судово-бухгалтерська експертиза; моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті; управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті.

Дисципліни підготовки магістра:

облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами; методологія та організація наукових досліджень; аналіз фінансової звітності; стратегічний управлінський облік і аналіз; бухгалтерський облік в управлінні підприємством; податковий аудит; організація бухгалтерського обліку; організація і методика аудиту;  управлінський контроль; консолідація фінансової звітності; державний фінансовий контроль; обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства; облік міжнародних операцій.

Інформація про очільника кафедри

Клюс Юлія Ігорівна –завідувач кафедрою «Облік і оподаткування», д.е.н., професор. Стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Народилася в м. Луганську, в 1998 році закінчила середню школу, 1998-2003 р. навчання у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. В 2011 році захистила дисертацію на здобутя наукового ступеню кандидата економічних наук. В університеті працює з 2003 року, пройшла у навчальному закладі шлях від інженера до в.о. завідуючої кафедрою.

Має понад 100 наукових праць, 4 монографії, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, серед яких: Клюс Ю. І. "Карта корпоративного управління інноваціями" як інструмент забезпечення стратегії ефективного розвитку промислових підприємств : [монографія] / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. — 536 с.; Клюс Ю. І. Визначення складників корпоративної системи управління інноваціями / Ю. І. Клюс // Економіка і регіон –– 2015. –– № 6 (55). –– С. 81-85; . Клюс Ю. І. Напрями розвитку корпоративної системи управління інноваціями суб’єктів господарювання / Ю. І. Клюс, В. І. Чиж // Wspolpraca Europejska. –– 2015. –– № 5(5). –– С. 57-66; Klius Yuliia Some aspects of the strategic management of corporate innovations in industrial / Yuliia Klius // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. –– 2015. –– Edition 10. –– C. 88-91.

Під керівництвом Клюс Ю.І. на кафедрi проводиться наукова та педагогічна робота, що спрямована на безперервне розширення методичної бази, всебічне використання прогресивних методів навчання та наукові дослідження за актуальними проблемами.

Контакти: тел. +380505610453; е-mail: docentklus@gmail.com

Викладачі кафедри

1. Клюс Юлія Ігорівна – д.е.н., доцент, зав. кафедри облiку i оподаткування
2. Кушал Iрина Миколаївна- к.е.н., доцент кафедри облiку i оподаткування
3. Ларікова Людмила Федорівна – к.е.н., доцент кафедри облiку i оподаткування
4. Манухіна Марта Юріївна – к.е.н., доцент кафедри облiку i оподаткування
5. Мельнік Марина Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри облiку i оподаткування
6. Пчелинська Ганна Володимирiвна – старший викладач кафедри облiку i оподаткування
7. Розмислов Олександр Миколайович – к.е.н., доцент кафедри облiку i оподаткування
8. Серікова Ольга Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри облiку i оподаткування
9. Тацій Інна Валеріївна – к.е.н., доцент кафедри облiку i оподаткування

Наукова робота

Пріоритетним напрямком наукової діяльності кафедри «Облік і оподаткування» є прикладні дослідження, розвиток наукових напрямів пов’язаних з адаптацією економіки України до умов інтеграції в сучасну економіку, підвищення інтелектуального рівня освітньої діяльності викладачів кафедри. Кафедра є співвиконавцем міжкафедральної державної науково-дослідницької теми  ДН-70-13 «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком суб’єктів господарювання регіону в умовах становлення глобальних ринків»(ДР № 0113U001168). З використанням матеріалів теми захищено п’ять дисертаційних робіт на здобуття вченого звання кандидата економічних наук. Кафедрою розроблено методику адаптації фінансової звітності суб’єктів господарювання до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що дозволяє визначити показники для оцінки ризиків діяльності на регіональному рівні та здійснити їх оцінювання. Результати науково-дослідних робіт знаходять відображення в публікаціях професорсько-викладацького складу, використовуються в навчальному процесі. Одним із важливих спрямувань зусиль представників наукової школи кафедри є наукова підготовка студентів та аспірантів.  При кафедрі створено студентське професійне об’єднання Клуб «Дебет-Кредит». Студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» залучаються до виконання кафедральних науково-дослідних тем, беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах, наукових студентських конференціях.

Кафедра фінансів і банківської справи

Наша електронна пошта

finbank@snu.edu.ua

Завідувач кафедри:

Костирко Лідія Андріївна професор, доктор економічних наук

Контакти: тел. +380506831485, e-mail: finbank@snu.edu.ua

Наше розташування

ауд. № 510, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра «Фінанси і банківська справа» веде підготовку за рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» із спеціалізаціями

 • Банківська справа
 • Фінанси

Кафедра «Фінанси і банківська справа» здійснює підготовку фахівців високого рівню, які можуть вирішувати фінансові та економічні проблеми на рівні держави і господарюючих суб'єктів. Студенти отримують знання, необхідні для роботи в фінансових, облікових, аналітичних службах підприємств, банківських установах, організаціях, фінансових інститутах, консалтингових та аудиторських фірмах.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра «Фінанси і банківська справа» забезпечена висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами і матеріально-технічною базою, що сприяє якісній підготовці фінансистів і банкірів.

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру відкриту на кафедрі. Наукові дослідження здійснюються за темами «Формування механізму корпоративного управління фінансовим та промисловим капіталом регіону», «Дослідження і формування механізму забезпечення стійкості фінансових і промислових компаній регіону». За останні 5 років  викладачами кафедри опубліковано 6 монографій, 153 статті, підготовлено 135 доповідей на наукових конференціях. отримано 13 патентів та захищено 10 кандидатських дисертацій. За участю студентів кафедри опубліковано 180 наукових праць.

Історія кафедри

Кафедра «Фінанси і банківська справа» заснована 2 квітня 1996 року на базі кафедри бухгалтерського обліку. Кафедра готує фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» і входить до складу Інституту економіки і управління. Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється згідно з навчальним планом, узгодженим та затвердженим у відповідності з діючими вимогами МОН України.

Кафедрою пройдено акредитацію за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр до 2026 року. Кафедра забезпечена матеріальними і сучасними технічними засобами для навчання студентів. Професорсько-викладацький колектив кафедри – 11 осіб, з яких – 1 доктор економічних наук, професор; 8 кандидатів економічних наук, доцентів, 2 викладача. Викладачі кафедри систематично проходять стажування в органах управління державними фінансами, фінансово-кредитних установах, страхових компаніях, підприємствах. Вчені кафедри «Фінанси і банківська справа» співпрацюють у галузі освіти та науки з провідними науковими закладами України, Росії, Казахстану, Польщі, Греції.

Інтеграцію теорії і практики забезпечує тісну співпрацю кафедри з державними адміністраціями, податковими і фінансовими державними службами, контрольно-ревізійними управліннями, державним казначейством, фінансово-кредитними установами, підприємствами різних форм власності. Провідні фахівці цих установ беруть участь в учбовому процесі, консультуванні дипломних робіт, наукових конференціях, підготовці науково-методичних рекомендацій, очолюють державні екзаменаційні комісії. Прикладом тісної співпраці є створення філій кафедри «Фінанси і банківська справа» СНУ ім. В. Даля в Департаменті фінансів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Інформація про очільника кафедри

Очолює кафедру «Фінанси і банківська справа» Костирко Лідія Андріївна, доктор економічних наук, професор зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг та кредит».

Науково-педагогічний стаж роботи Костирко Л.А. складає 43 роки, у тому числі у СНУ ім. В.Даля – 43 роки.

Очільник кафедри «Фінанси і банківська справа» СНУ ім. В. Даля професор Костирко Л.А. є Відмінником освіти, дійсним членом Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з 2010 року; член науково-методичної ради Бізнес Освітнього Альянсу; член Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права Міністерства освіти і науки України. Має міжнародний Диплом професійного фінансового менеджера та Диплом з фінансового менеджменту Інституту Професійних Фінансових Менеджерів (IPFM, Великобританія), є сертифікованим аудитором. Автор 258 наукових праць, з них 220 наукового характеру (в тому числі 10 монографій) та 38 навчально-методичного характеру (з них 9 учбових посібників, в т.ч. 7 рекомендовані МОН України). Під її керівництвом в 2013 р. відкрита аспірантура зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Під її науковим керівництвом підготовлено та захищено 13 кандидатських дисертацій.

Костирко Л.А. –  досліджує проблеми фінансового управління господарюючих суб’єктів, фінансової стратегії, бюджетного механізму, фінансової безпеки.

Викладачі кафедри

 1. Костирко Лідія Андріївна – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор
 2. Мартинов Андрій Анатолійович – доцент, кандидат економічних наук
 3. Соломатіна Тетяна Василівна – доцент, кандидат економічних наук
 4. Степура Віктор Вікторович – доцент, кандидат економічних наук
 5. Тищенко Олена Ігорівна – доцент, кандидат економічних наук
 6. Тищенко Володимир Валентинович – доцент, кандидат економічних наук
 7. Чернодубова Елєонора Валеріанівна – доцент, кандидат економічних наук
 8. Середа Олена Олександрівна – старший викладач, кандидат економічних наук

Наукова робота

На базі кафедри «Фінанси і банківська справа» функціонує наукова школа, яка має цільовий напрям вирішення актуальних фінансово-кредитних проблем держави і господарюючих суб’єктів.

Наукові напрями кафедри «Фінанси і банківська справа»:

– забезпечення стійкості функціонування фінансових та промислових систем в умовах кризової економіки;

– система бюджетного регулювання в умовах фінансової інтеграції;

– вдосконалення механізму державно-приватного партнерства;

– фінансова стратегія стійкого розвитку компаній;

– вартісно-орієнтоване управління фінансами;

– інноваційно-інвестиційна політика в забезпечені економічного зростання;

– реформування банківської системи України в сучасних умовах господарювання;

– економічна і фінансова безпека господарюючих суб'єктів;

– обліково-аналітичне забезпечення управління економічним потенціалом господарюючих суб'єктів.

Викладачі та співробітники кафедри «Фінанси і банківська справа» беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт, результати яких знаходять своє впровадження на підприємствах і у фінансово-кредитних установах регіону.