Факультет інженерії   Print

Наше розташування:
ауд. № 210, вул. Донецька, б. 43,
м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Декан

к.т.н., доцент Кудрявцев Сергій Олександрович


Заступник декана з навчально-методичної та виховної роботи – к.т.н., доцент Тарасов Вадим Юрійович

Контакти: тел. +380509045549

Заступник декана з навчально-виховної роботи – Мелконова Інна Вікторівна

Контакти: тел. +380990448571

Секретаріат директорату:

Єрохіна Тетяна Миколаївна – секретар,

Кухаренко Олеся Петрівна- диспетчер,

Кравченко Ірина В’ячеславівна – фахівець

Контакти: тел. + 38-095-53-07-436

Наша електронна пошта

е-mail: fxi@snu.edu.ua, dekanat.xi@gmail.com

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

Завідувач кафедри

д.т.н., професор Соколов Володимир Ілліч

 

Наш сайт

Наша електронна пошта

mpm.snu.edu@gmail.com, mpm@snu.edu.ua

Наше розташування

ауд. № 204, 205, вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра машинобудування та прикладної механіки – одна із найстаріших кафедр університету – готує фахівців в галузі проектування й розрахунку верстатів та машинобудівного обладнання, розробки технологій машинобудування та методів й інструментальних засобів обробки деталей машин. Випускники кафедри відрізняються підвищеною фундаментальною підготовкою, поглибленим знанням систем CAD, CAM, CAE.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за 1, 2 рівнями освітньої діяльності (бакалавр та магістр) за спеціальностями:

131 «Прикладна механіка»;
133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізаціями:

 • Металорізальні верстати та системи
 • Інструментальне виробництво
 • Обладнання електронної промисловості
 • Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

за 3 рівнем освітньо-наукової діяльності (доктор філософії) за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»

Історія кафедри

Кафедра машинобудування та прикладної механіки утворена в 1963 році наказом Міністра колишньої УРСР (тоді кафедра різання металів і металорізальних верстатів), остання назва кафедрі присвоєна наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 27 квітня 2016 року № 69/01.

Перший завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Могильний Микола Іванович. У різні роки кафедру очолювали кандидат технічних наук, доцент Кисельов В’ячеслав Миколайович (1974 – 1985 рр.), кандидат технічних наук, доцент Хмеловський Геннадій Львович (1985 – 1990 рр.), доктор технічних наук, професор Зарубицький Євген Ульянович (1990 – 2000 рр.), доктор технічних наук, професор Покінтелиця Микола Іванович (2000 – 2009 рр). З 2009 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Соколов Володимир Ілліч.

Серед випускників та студентів кафедри представники багатьох країн світу, зокрема, Болгарії, Куби, Польщі, Німеччини, Росії, Білорусії, Туркменістану, Іраку, Лівії, Еритреї, Нігерії, Індії, Кувейту, Йорданії і ін.

Основні дисципліни які викладає кафедра:

теоретична механіка; теорія машин і механізмів; теоретичні основи теплотехніки; гідравлічні машини, гідропневмоприводи та гідропневмоавтоматика; мехатроніка; теорія автоматичного керування технологічними системами; технологія машинобудування; металорізальні верстати та системи; програмування верстатів з ЧПК; конструювання, розрахунок та САПР технологічного обладнання; процеси та апарати фармацевтичних та біотехнологічних виробництв; обладнання електронної промисловості; системи CAD/CAM/CAE в механічній інженерії; основи інженерного консалтингу та ін.

Інформація про очільника кафедри

Соколов Володимир Ілліч народився 7 вересня 1962 року в селищі Ольхове Станично-Луганського району Луганської області. З 1969 по 1979 рік навчався в середній школі № 2 м. Луганська.

В 1979 році вступив до Ворошиловградського машинобудівного інституту, а в 1984 році закінчив його з відзнакою за спеціальністю «Гідравлічні машини та засоби автоматики» та здобув кваліфікацію інженера-механіка. Після закінчення інституту працював на Луганському верстатобудівельному заводі.

В 1986 році переведений на роботу до Луганського машинобудівного інституту. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію в Московському державному технічному університеті ім. М. Баумана. В 2001 році захистив докторську дисертацію в Донбаській національній академії будівництва та архітектури. В 2002 році присвоєно вчене звання професора.

В 2002 році переведений на роботу до Луганської обласної державної адміністрації, де працював начальником відділу науки. За організаційну роботу в науково-технічній та інноваційній діяльності, у сфері трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності відзначений нагородами Міністерства освіти і науки України та Президії Національній академії наук України.

В 2005 році переведений до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2005 по 2016 роки займав посади декана механічного факультету, директора інститут прикладної механіки та матеріалознавства, декана факультету машинобудування та електричної інженерії. За сумісництвом очолював кафедру машинобудування, верстатів та інструментів, був членом експертної комісії з механіки і транспорту при Державній акредитаційній комісії.

З 2016 року завідувач кафедри машинобудування та прикладної механіки. Член наукової ради МОН України по секції машинобудування.

Соколов В.І. автор понад 300 наукових та науково-методичних праць, у тому числі: Transfer functions for shearing stress in nonstationary fluid friction. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. Vol. 1, P. 707-715. doi: 10.1007/978-3-030-22041-9_76; Rational choice of machine tools for designers: monograph. Sofia:  Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2019. 114 p. doi: 107546/RCMTD.2019; Гідравліка: навчальний посібник. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. 160 с.; Проектування металорізальних верстатів у середовищі APM WinMachine: підручник. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. 388 с.

Викладачі кафедри

Соколов Володимир Ілліч

– посада:      завідувач кафедри, професор

– вчене звання:      професор

– науковий ступінь:        доктор технічних наук

– стаж роботи:       35 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): механічна інженерія, прикладна механіка, цивільна інженерія.

– публікації (загальна кількість):     понад 300 публікацій

– контактна інформація: sokolov@snu.edu.ua

Перелік наукових робіт

Кроль Олег Соломонович

– посада:      професор

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       44 роки

– наукова діяльність  (напрями наукових досліджень):  раціональний вибір та моделювання верстатних систем механообробки; використання інтегрованих САПР у задачах параметричного та 3d-моделювання металорізальних верстатів з ЧПК та обробних центрів.

– публікації (загальна кількість):     221 публікація

– контактна інформація: krolos.snu.edu@gmail.com

Перелік наукових робіт

Логунов Олександр Миколайович

– посада:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       12 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень):  інформаційні технології

– публікації (загальна кількість):     30 публікацій

– контактна інформація: logunov@ukr.net

Перелік наукових робіт

Мелконов Григорій Леонідович

– посада:      доцент

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       7 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): особливості обробки чашечними різцями нежорстких валів

– публікації (загальна кількість):   42 публікації

– контактна інформація: g.melkonov78@gmail.com

Перелік наукових робіт

Міцик Андрій Володимирович

– посада:      доцент

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       11 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): розвиток наукових основ підвищення ефективності оздоблювально-зачищувальної обробки вільними абразивами, створення нових мультіенергетіческіх технологій і модульних верстатів динамічної дії.

– публікації (загальна кількість):     100 публікацій

– контактна інформація: an.mitsyk@gmail.com

Перелік наукових робіт

Ніколаєнко Анна Павлівна

– посада:      доцент

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       10 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): вібраційна обробка

– публікації (загальна кількість):     45 публікацій

– контактна інформація: apnikolaienko@gmail.com

Перелік наукових робіт

Романченко Олексій Володимирович

– посада:      доцент

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь:        кандидат технічних наук

– стаж роботи:       8 років

– наукова діяльність: (напрями наукових досліджень) оздоблювальна обробка

– публікації (загальна кількість):     40 публікацій

– контактна інформація: alexvromanchenko@gmail.com

Перелік наукових робіт

Черніков Микола Григорович

– посада:      доцент

– вчене звання:      доцент

– науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

– стаж роботи:       36 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): дослідження в галузі електронної промисловості, електронна спектроскопія в надвисокому вакуумі, фізична електроніка.

– публікації (загальна кількість):     68 публікацій

– контактна інформація: chernikov_n_g@ukr.net

Перелік наукових робіт

Чернікова Ірина Дем’янівна

– посада:      старший викладач

– вчене звання:      –

– науковий ступінь:        –

– стаж роботи:       4 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень):       дослідження в галузі електронної промисловості, електронна спектроскопія в надвисокому вакуумі, фізична електроніка.

– публікації (загальна кількість):     22 публікації

– контактна інформація: chernikova_i_d@ukr.net

Перелік наукових робіт

Браславська Олена Вікторівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи (років) – 18

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності господарської діяльності підприємств. Економічне управління розвитком потенціалу підприємств хімічної промисловості.

– публікації (загальна кількість) – 29

– контактна інформація – bras.snu.edu@gmail.com

Перелік наукових робіт

Шумакова Тетяна Олександрівна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи (років) – 9 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): вібраційна обробка.

– публікації (загальна кількість) – понад 40 публікацій

– контактна інформація – shumakovatania@gmail.com

Перелік наукових робіт

Созонтов Віктор Гнатович

– посада – професор

– науковий ступінь –  доктор технічних наук

– стаж роботи – 41

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – енергоефективні екологічні технології неорганічного синтезу, процеси розробки і утилізації компонентів ракетного палива

– публікації (загальна кількість) – 160

– контактна інформація – e-mail – vgsozontov@ukr.net , моб. тел. 095-099-26-68

Перелік наукових робіт

Тараненко Геннадій Володимирович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 47 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – розробка методики розрахунку тарілок провального типу

– публікації (загальна кількість) – 38

– контактна інформація – gtaranenko@ukr.net.

Перелік наукових робіт

Модестов Василь Борисович        

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 45 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – машини для переробки сипких та пастоподібних матеріалів – змішувачі, дозатори та живильники; насоси та компресори; теплообмінне обладнання

– публікації (загальна кількість) – 30

– контактна інформація – modestov@bigmir.net.            skipe: modestov_vb ; тлф.: +38(050)1844835

Перелік наукових робіт

Шевченко Олександр Володимирович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 17 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – антикорозійний захист металів та сплавів, нанесення функціональних покриттів газо-термічними методами напилювання з метою захисту деталей від зношування та корозії

– публікації (загальна кількість) – 74

– контактна інформація –  shev.cmw@ukr.net, +38(095)4608401

Перелік наукових робіт

Сергієнко Оксана Вікторівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 18 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – проектування гальмівних систем і елементів рухомого складу залізниць

– публікації (загальна кількість) – 93

– контактна інформація –  sergienko.o.v@gmail.com, skype: lovlead, тел.: +38(050)9322417

Перелік наукових робіт

Табунщіков Володимир Георгійович  

– посада- старший викладач

– стаж роботи – 43 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – апаратурне оформлення технологічних процесів з активними гідродинамічними режимами

– публікації (загальна кількість) – 112

– контактна інформація –  tabvladimir1954@gmail.com  тлф.: 099-784-58-40

Перелік наукових робіт

Карпюк Людмила Вікторівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 22 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – машинобудування

– публікації (загальна кількість) – 52

– контактна інформація – karp224@gmail.com

Перелік наукових робіт

Шабрацький Сергій Володимирович

– посада – старший викладач

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 2 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – гідродинаміка газорідинних систем

– публікації (загальна кількість) – 45

– контактна інформація – seregav1991@gmail.com

Перелік наукових робіт

Боровік Павло Володимирович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 24 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – процеси та машини розділових операцій прокатного виробництва

– публікації (загальна кількість) – 102 (з них 10 патентів)

– контактна інформація – тел. 0501088908; borovikpv@ukr.net

Перелік наукових робіт

Алтухов В’ячеслав Миколайович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 24 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – технологія машинобудування, дробильно-подрібнювальні машини, металургійні машини

– публікації (загальна кількість) – 200

– контактна інформація – тел. 0953968541; VAdivli111@gmail.com

Перелік наукових робіт

 

Наукова робота

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

 • Оптимізація верстатних систем із застосуванням інтегрованих САПР
 • Удосконалення автоматичних приводів спеціального технологічного обладнання
 • Підвищення ефективності процесів віброобробки та розробка нових технологій обробки матеріалів в машинобудуванні

КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Наш сайт

Наша електронна пошта

ei@snu.edu.ua

В.о. завідувача доцент к.т.н. Руднєв Євген Сергійович

Контакти: е-mail: rudnevevgen@gmail.com

Наше розташування

ауд. № 216, вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною (дистанційною) формами навчання за спеціальністю

141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» зі спеціалізаціями:

•    Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

•    Електротехнічні системи електроспоживання

Фінансування: бюджетне, контрактне.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра електричної інженерії створена на базі кафедр електромеханіки, метрології та приладів, автоматизованих електромеханічних систем та електропривода.

Кафедра готує спеціалістів:

 • з проектування, дослідження та експлуатації електромеханічних систем автоматизації об'єктів різних галузей промисловості;
 • з розробкиелектромеханічних систем з мікропроцесорним керуванням;
 • з розробки та експлуатації систем передачі й споживання електроенергії з застосуванням сучасних ресурсоенергозбережних технологій. 

Високий рівень підготовки фахівців забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри, у складі двох професорів і докторів наук та дев’яти доцентів, кандидатів технічних наук.

Формування кадрового складу кафедри проводиться також за рахунок залучення кращих власних випускників: магістрів і аспірантів.

Історія кафедри

До складу кафедри електричної інженерії згідно з наказами ректора 2016 року увійшли кафедра електромеханіки і кафедра метрології та приладів, а у 2018 році кафедра автоматизованих електромеханічних систем та електропривода Донбаського державного технічного університету, у зв’язку з приєднання його до СНУ ім. В. Даля. Кожна з цих кафедр має свою багаторічну історію.

Кафедра електромеханіки є однією з найстаріших в університеті. У 1964 році вперше було прийнято студентів на спеціальність «Електричні машини і апарати». 12 травня 1967 року створено кафедру «Електричні машини» (з 2000 року – кафедра електромеханіки). Її засновником був чудовий учений і лектор кандидат технічних наук, доцент Й. А. Дидоренко, який завідував кафедрою до 1970 року. Перший випуск інженерів-електромеханіків (27 спеціалістів) відбувся у 1969 році. У різні роки кафедру очолювали відомі вчені, які внесли значний вклад у її розвиток.

Кафедру метрології створено в 2007 році шляхом розділення кафедри залізничного транспорту. Перший набір студентів зі спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка» був здійснений у 1998 році. У 2007 році на кафедрі відкрито спеціалізовану вчену раду з захисту кандидатських дисертацій.

Історія кафедри автоматизованих електромеханічних систем та електропривода починається з 1958 року зі створенням кафедри загальної електротехніки у Донбаському державному технічному університеті (м. Алчевськ), її засновником і першим завідувачем був к.т.н., доц. Зеленов А. Б. (д.т.н. 1986 р.) відомий вчений у галузі автоматизованого електропривода. Перший випуск інженерів-електромеханіків відбувся у 1964 році. За 60 років кафедра багато разів змінювала свою назву, розвивалась та зростала. На кафедрі була заснована потужна наукова школа оптимального релейного керування електроприводом, яка підготувала більш 20 кандидатів та декількох докторів наук.

У сучасних умовах діяльності університету викладачі кафедри електричної інженерії є спадкоємцями традицій та цінностей кафедр з багаторічною історією, роблять все від них залежне, як для підвищення свого професійного рівня, так і для збереження та примноження наукового потенціалу кафедри.

До основних дисциплін, що вивчаються студентами кафедри, відносяться:

теоретичні основи електротехніки; електроніка і мікросхемотехніка; мікропроцесорні пристрої; електричні машини та апарати; теорія електроприводу; теорія автоматичного керування; моделювання електромеханічних систем; автоматизований електропривод типових виробничих механізмів; автоматизація технологічних процесів; мехатроніка; енергоменеджмент; електричні системи та мережі; техніка високих напруг; електропостачання промислових комплексів і міст; диспетчеризація і телемеханізація систем електропостачання; організація, планування та проведення експерименту.

Викладачі кафедри

Руднєв Євген Сергійович

– посада – В.о. завідувача кафедри

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 8 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): робастні системи керування електроприводами; оптимальне керування електроприводами

– публікації (загальна кількість) – 35

– контактна інформація –  rudnevevgen@gmail.com

Перелік наукових робіт

Шевченко Іван Степанович

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 53 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): електроприводи змінного струму, динаміка електромеханічних систем.

– публікації (загальна кількість) – більше 150

– контактна інформація –  shevivanstep@gmail.com

Перелік наукових робіт

Грицюк Володимир Юрійович

– посада – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 9 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): розвиток теорії, чисельне моделювання та методи експериментальних досліджень електромеханічних перетворювачів технологічного призначення, дія яких заснована на принципах структурної, функціональної та теплової інтеграції.

– публікації (загальна кількість) – 60

– контактна інформація –  gritsyukvy@gmail.com

Перелік наукових робіт

Бєлоха Галина Сергіївна

– посада – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 3 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): силові перетворювачі електричної енергії з покращеною електромагнітною сумісністю; якість електричної енергії.

– публікації (загальна кількість) – більше 20

– контактна інформація –  pointage13@gmail.com

Перелік наукових робіт

Філімоненко Костянтин Вадимович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 33 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): енергозберігаючі технології, вдосконалювання електричних параметрів рудовідновлювальних печей, електричні системи та мережі.

– публікації (загальна кількість) –  66

– контактна інформація –    kostiantyn.kun@gmail.com,    +38(050)4783405

Перелік наукових робіт

Філімоненко Ніна Миколаївна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 33 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): енергозберігаючі технології, вдосконалювання електричних параметрів рудовідновлювальних печей, електричні системи та мережі.

– публікації (загальна кількість) –  63

– контактна інформація –    kostiantyn.kun@gmail.com, +38(095)8984294

Перелік наукових робіт

Брожко Ростислав Миколайович

– посада – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 8 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): дослідження впливу енергетичних і ресурсних параметрів плазмотрону на підвищення ефективності його роботи; елементи автоматизованого електропривода.

– публікації (загальна кількість) – більше 20

– контактна інформація –  slavonx5x5x5@gmail.com

Перелік наукових робіт

Морнева Марина Олегівна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 25 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): стандартизація, управління якістю, метрологія.

– публікації (загальна кількість) –  55

– контактна інформація –  +38(050)3263851, morneva@gmail.com

Перелік наукових робіт

Шевченко Олександр Іванович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 34 роки.

– напрям наукових досліджень: магнітні та електромагнітні прилади неруйнівного контролю, медичні прилади, цифрові вимірювальні прилади, електротехніка, електроніка, електричні системи та мережі.

– публікації (загальна кількість) –  59

– контактна інформація: alexshev2014@i.ua, +38(095) 51 84 963

Перелік наукових робіт

Кириченко Ірина Олексіївна

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор технічних наук

– стаж роботи – 28 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): гіперболоїдні зубчасті передачі другого роду; синтез ріжучих інструментів.

– публікації (загальна кількість) –  165.

– контактна інформація –  +38(095)4619767; i_kir@ukr.net

Перелік наукових робіт

Ганжа Сергій Миколайович

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 41 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): конструювання і виробництво електронно- обчислювальної апаратури.

– публікації (загальна кількість) – більше 300

– контактна інформація –  sng1@i.ua

Романченко Юлія Андріївна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 3 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): поліградієнтні магнітні сепаратори.

– публікації (загальна кількість) –  27

– контактна інформація –  romanchenkojulia@i.ua, +38(099)0326854.

Перелік наукових робіт

Мелконова (Нікітченко) Інна Вікторівна

– посада – старший викладач, заступник декана факультету інженерії

– стаж роботи – 4 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): електромагнітні сепаратори, магнітні поля, медичні прилади, екологічний моніторинг.

– публікації (загальна кількість) –  20

– контактна інформація –  inna.mia.lg@gmail.com, +38(099)0448571

Перелік наукових робіт

Торопов Андрій Сергійович

– посада – викладач

– стаж роботи – 4 роки

– публікації (загальна кількість) – 2

– контактна інформація –  andrei4ik86@gmail.com

Перелік наукових робіт

Тимофєєва Ольга Олександрівна

– посада – асистент

– публікації (загальна кількість) – 9

Перелік наукових робіт

 

Наукова робота

На кафедрі електричної інженерії використовуються наступні форми організації науково-дослідної роботи: виконання науково-дослідних робіт з держбюджетних тематик; участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; підготовка і видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідна робота студентів. 

Основними формами науково-дослідної роботи студентів є підготовка випускних робіт з актуальних науково-технічних проблем; виступи з науковими доповідями, участь у науково-практичних конференціях; участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Наукова робота студентів ведеться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри.

До основних напрямів наукової роботи кафедри слід віднести:електроприводи змінного струму; динаміка електромеханічних систем; енергетика електропривода; робастні системи керування електроприводами; оптимальне керування електроприводами; силові перетворювачі електричної енергії з покращеною електромагнітною сумісністю; якість електричної енергії; енергозберігаючі технології; вдосконалювання електричних параметрів рудовідновлювальних печей; електричні системи та мережі; електромагнітні сепаратори; методи експериментальних досліджень електромеханічних перетворювачів технологічного призначення.

В навчальний процес результати наукових досліджень втілюються через подачу лекційного матеріалу викладачами, розробку нових лабораторних робіт та видання навчальних посібників.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Наша електрона пошта

textiles.snu@gmail.com

textiles@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – к.т.н., доцент Мазнєв Євген Олександрович

Контакти: тел. +380501667449; електрона пошта eamaznev@gmail.com

Заступник завідуючого – к.т.н., доцент Ріпка Галина Анатоліївна

Контакти: тел. +380669353732; електрона пошта galina_anatolievna@ukr.net

Наше розташування:

ауд. 201, вул. Донецька 41, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формами навчання зі спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» за спеціалізацією «Конструювання та технології швейних виробів», «Дизайн одягу», «Моделювання та конструювання швейних виробів».

 

Загальна інформація про кафедру

Освітня програма з присвоєнням кваліфікації технолога спрямована на підготовку фахівця, який здатний створювати сучасний конкурентоспроможний одяг, базуючись на знаннях основ конструювання, новітніх технологій виробництва та може працювати на промислових підприємствах і в організаціях різних форм власності, які займаються виробництвом і реалізацією послуг з виробництва швейних виробів. Студенти здобувають знання про розмаїтості сировини для виробів легкої промисловості, асортименту текстильних, шкіряних матеріалів і трикотажних полотен для виробів легкої промисловості, принципи структурної і функціональної організації технології швейного виробництва, основні закономірності та сучасні досягнення в конструюванні, моделюванні та художньої обробки виробів легкої промисловості, розробки оптимальної технології виробництва виробів легкої промисловості різного призначення.

 

Історія кафедри

Кафедра легкої і харчової промисловості створена наказом ректора 30.08.2005р. З серпня 2016 р. перейменована у кафедру технологій легкої промисловості. За десятиріччя роботи кафедра підготувала понад 500 бакалаврів, 250 спеціалістів та магістрів. Випускники займають керівні посади на ведучих підприємствах регіону та України. Кафедра веде активну роботу по створенню філій на підприємствах. Працює науково-дослідна лабораторія.

 

Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

бакалавр

 • Вступ в проектування і технологію виготовлення одягу
 • Історія та композиція костюму
 • Комп'ютерний дизайн в швейній промисловості
 • Конструювання швейних виробів
 • Матеріалознавство і конфекціонування швейних виробів
 • Основи конструювання швейних виробів
 • Основи малюнку і художньої графіки
 • Основи прикладної антропології та біомеханіки
 • Проектування одягу з елементами САПР
 • Проектування художніх систем одягу
 • Проектування швейних підприємств
 • Технологія процесів швейного виробництва з використанням комп'ютерної техніки
 • Технологія швейного виробництва
 • Устаткування для виготовлення швейних виробів

магістр

 • Експертиза матеріалів і швейних виробів
 • Комп'ютерна підготовка конструкторської документації
 • Методологія сучасних досліджень в швейній галузі
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Міжнародна стандартизація та сертифікація швейних виробів
 • Моделювання і оптимізація технологічних процесів
 • Особливості технології виробів з нових матеріалів
 • Проектування одягу на нетипові фігури
 • САПР одягу та технологічних процесів
 • Сучасна техніка та технологія виробництва

 

Інформація про очільника кафедри

Мазнєв Євген Олександрович, к.т.н., доцент. Посаду займає з 2014 року.

В 2000 р. закінчив Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченко за спеціальністю «Фізика і математика.

В 2010 р. захистів кандидатську дисертацію в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на тему «Підвищення навантажувальної здатності циліндричних черв'ячних передач застосуванням опукло-вгнутого профілю витків черв'яка», за спеціальністю 05.02.02. – Машинознавство.

Викладачі кафедри

Мазнєв Євген Олександрович

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – кандидат технічних наук

– науковий ступінь – доцент

– стаж роботи – 15 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – підвищення навантажувальної здатності циліндричних черв’ячних передач

– загальна кількість публікацій – понад 40

– контактна інформація: e-mail: eamaznev@gmail.com +38-(050)-166-74-49

Перелік наукових робіт

Ріпка Галина Анатоліївна

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – кандидат технічних наук

– науковий ступінь

– стаж роботи – 12 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження в галузі комп’ютерного вишивання

– загальна кількість публікацій – понад 50

– контактна інформація: e-mail: galina_anatolievna@ukr.net +38-(066)-935-37-32

Перелік наукових робіт

Очкуренко Віктор Іванович

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – кандидат технічних наук

– науковий ступінь – доцент

– стаж роботи – 25 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження в галузі матеріалознавства

– загальна кількість публікацій – понад 75

– контактна інформація: e-mail: textiles.snu@gmail.com

Перелік наукових робіт

Сарана Олександр Миколайович

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – кандидат технічних наук

– стаж роботи – 40 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження в галузі проектування спецодягу

– загальна кількість публікацій – понад 100

– контактна інформація: e-mail: textiles.snu@gmail.com

Перелік наукових робіт

Тєлушкіна Ольга Анатоліївна

– посада – Старший викладач кафедр

– контактна інформація: e-mail: textiles.snu@gmail.com

Перелік наукових робіт

Перепелиця Юлія Вікторівна

– посада – асистент кафедри

– вчене звання –

– стаж роботи – 2 роки

– контактна інформація: e-mail: shpylka8520@gmail.com

Перелік наукових робіт

 

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів.

На кафедрі працює наукова школа, яка займається вирішенням актуальних завдань у сфері проектування захисного одягу, й як результат захищено 25 наукових робіт на ступінь кандидата технічних наук та 1 докторська дисертація.

Наукові інтереси доц. Мазнєва Є.О. охоплюють сфери математики, інформаційних технологій, машинобудування та легкої промисловості. Доц. Ріпка Г.А. керує дослідженнями в галузі комп’ютерного вишивання. Доц. Очкуренко В. І. та Сарана О. М. – проектування спецодягу.

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

Завідувач кафедри

д.т.н., професор, Суворін Олександр Вікторович

 

Наш сайт

Наша електронна пошта

xi@snu.edu.ua

Контакти: тел. (06452) 2-89-82

Заступник завідувача кафедри – кандидат технічних наук, доцент Кравченко Інна Василівна

Наше розташування

к. 409, Лабораторний корпус, вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра Хімічної інженерії та екології готує фахівців, які отримують знання, вміння та навички в галузі дослідження, проектування та експлуатації хіміко-технологічних процесів, екології та охороні навколишнього середовища. Головною метою діяльності кафедри Хімічної інженерії та екології є підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні ефективно проводити наукові дослідження, проектування та експлуатацію сучасних хіміко-технологічних процесів, виробництв та природоохоронних об’єктів, розв’язувати комплексні проблеми в галузі сучасної екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра Хімічної інженерії та екології веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:
161 "Хімічні технології та інженерія" (спеціалізації «Хімічні технології органічних речовин», «Хімічні технології неорганічних речовин», «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів», «Технології переробки полімерних матеріалів»);
101 «Екологія» (спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища»).
Спеціальність 161 – «Хімічні технології та інженерія» акредитована за третім освітньо-науковим рівнем – доктор філософії.

Історія кафедри

Кафедра "Хімічної інженерії та екології" (ХІЕ) заснована у 1963 році за наказом МВО УРСР № 454 від 17.08.63 р. як кафедра "Технології основного органічного та неорганічного синтезу". Перейменована у кафедру "Хімічної інженерії та екології" в 2016 році.

В різні роки кафедру очолювали видатні вчені та педагоги: к.х.н. Матвєєв І.С., к.т.н. Красносєльський В.І., к.т.н., доц. Гобов С.Л., д.т.н., проф. Каут В.М., к.т.н., доц. Суворін В.О.

На кафедрі ведеться багатоступенева підготовка фахівців: бакалавр (4 роки); спеціаліст (1 рік); магістр (1,5 роки на базі підготовки бакалавра). 

На сьогодні серед викладачів кафедри 4 доктори технічних наук, професори (один з них – сумісник), 9 кандидатів технічних, біологічних та геологічних наук, доцентів.

Викладачі кафедри забезпечують високий рівень підготовки фахівців спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" та 101 «Екологія». 

Викладачі кафедри

Суворін Олександр Вікторович;

– посада –  завідувач кафедри

– вчене звання –  професор

– науковий ступінь –  доктор технічних наук

– стаж роботи –  27 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – екологічна безпека хімічних виробництв, технологія каталізаторів, технологія утилізації відпрацьованих каталізаторів, ресурсозбереження в технології малотоннажних виробництв неорганічних речовин

– публікації (загальна кількість) –  250

– контактна інформація –  suvorin@snu.edu.ua

Перелік наукових робіт

Глікін Марат Аронович

– посада –  професор

– вчене звання –  професор.

– науковий ступінь –  доктор технічних наук.

– стаж роботи –  40 років.

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –  екологічна та технологічна безпека виробництв органічного синтезу, нафто і газопереробки та переробки горючих копалин; аерозольний нанокаталіз; перспективні енерго- і екологічні ефективні технології органічного синтезу; хімічні перетворення у рідкому високотемпературному теплоносіїї або у низькотемпературному розплаві суміші солей металів; методологія та організація наукових досліджень

– публікації (загальна кількість) –  722

– контактна інформація –  irene555@i.ua, моб. +38(095)2480116

Перелік наукових робіт

Глікіна Ірина Маратівна

– посада –  професор

– вчене звання –  доцент.

– науковий ступінь –  доктор технічних наук.

– стаж роботи –  12 років.

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –  аерозольний нанокаталіз; математичне моделювання процесів та використання прикладних програм ЕОМ; перспективні енерго- і екологічні технології органічного синтезу та нафтопереробки; хімічні перетворення у рідкому високотемпературному теплоносіїї або у низькотемпературному розплаві суміші солей металів; кінетика механохімічної обробки хімічних речовин та її використання

– публікації (загальна кількість) –  206

– контактна інформація –  irene555@i.ua, моб. +38(095)9148128

Перелік наукових робіт

Кудрявцев Сергій Олександрович

– посада- декан факультету інженерії

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 10 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – енергоефективні екологічні технології органічного синтезу, нафтопереробки, аерозольний нанокаталіз, процеси видалення токсикантів з димових газів вугільних ТЕС

– публікації (загальна кількість) – 100

– контактна інформація –  sergeykudryavtsevsnu@gmail.com, skype: kudryavthevsergey, +38(099)5180315

Перелік наукових робіт

Римар Тетяна Ернстівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 15 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів, отримання газонаповнених полімерів

– публікації (загальна кількість) – 70

– контактна інформація – тел. 0501521443; e-mail – rymartatyana1975@gmail.com

Перелік наукових робіт

Кравченко Інна Василівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 16 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – екологічно привабливі технології важкого органічного та неорганічного синтезу

– публікації (загальна кількість) – 86

– контактна інформація – nitrousoxide@ukr.net

Перелік наукових робіт

Шаповалова Ірина Миколаївна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 17 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – корозія металів та сплавів

– публікації (загальна кількість) – 38

– контактна інформація – shapovalova_in@ukr.net, +38(095)3701015

Перелік наукових робіт

Блінова Наталія Костянтинівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат біологічних наук

– стаж роботи – 17 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – нейробіологія ракоподібних, водна екотоксикологія, біологічна очистка стічних вод

– публікації (загальна кількість) – 98

– контактна інформація – blinovan.k@ukr.net

Перелік наукових робіт

Золотарьова Олена В’ячеславівна

– посада- доцент

– науковий ступінь –  кандидат педагогічних наук

– стаж роботи – 12 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження в області мінеральних добрив для потреб сільського господарства; педагогічний напрям пов’язаний з формуванням ціннісних орієнтацій студентів у процесі виховної роботи

– публікації (загальна кількість) – 30

– контактна інформація – 22helen72@gmail.com ; +38(050)9246669, +38(067)4184994

Перелік наукових робіт

Ожередова Марина Анатоліївна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 16 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – ресурсозберігаючих технологій малотоннажних виробництв неорганічних речовин, технологія утилізації металовмісних відпрацьованих розчинів

– публікації (загальна кількість) – 56

– контактна інформація – ozheredovama@ukr.net, +38(050)6946080

Перелік наукових робіт

Мохонько Вікторія Іванівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат геологічних наук

– стаж роботи – 32 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – геохімія процесів карстоутворення в умовах техногенного забруднення підземних вод, моніторинг навколишнього середовища, оцінка техногенного впливу на компоненти геологічного середовища, екологічні аспекти розвідки та видобутку газу з нетрадиційних джерел, природоохоронні технології

– публікації (загальна кількість) – 129

– контактна інформація – maxtory@gmail.com, (099)4860440

Перелік наукових робіт

Зубцов Євген Іванович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– стаж роботи – 7 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – енергоефективні екологічні технології неорганічного та органічного синтезу, високотемпературні процеси в розплавах неорганічних солей, газифікація твердих корисних копалин

– публікації (загальна кількість) – 56

– контактна інформація – mining_07@mail.ua

Перелік наукових робіт

Філатьєва Ельвіра Миколаївна

– посада- старший викладач

– стаж роботи – 5 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – геомеханіка, охорона будівель, споруд та водних об’єктів на земній поверхні від шкідливого впливу підземної розробки корисних копалин

– публікації (загальна кількість) – 6

– контактна інформація – elafilatyeva@gmail.com

Перелік наукових робіт

Лисиця Вікторія Євгенівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат геологічних наук

– стаж роботи – 15 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – вивчення екологічних наслідків масової ліквідації гірничо-видобувних підприємств, дослідження негативного впливу на земну поверхню зон тектонічних порушень, активованих проведенням підземних гірничих робіт

– публікації (загальна кількість) – 37

– контактна інформація – тел. 0509756890; velisica2016@gmail.com

Перелік наукових робіт

 

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широкий спектр напрямків.

Проф. М.Ф. Тюпало була створена наукова школа, яка займалась вирішенням актуальних питань у сфері озонування органічних і неорганічних сполук озоном. Зараз роботу цієї школи продовжують розвивати його учні Шаповалова І.М., Татарченко Г.О.

Під керівництвом проф. О.В. Суворіна створена та розвивається наукова школа, яка займається вирішенням актуальних питань у сфері розробки ресурсозберігаючих технологій малотоннажних виробництв неорганічних речовин, зокрема гетерогенних каталізаторів. У цієї школі працюють Казаков В.В., Кравченко І.В., Ожередова М.А.

Під керівництвом проф. М.А. Глікіна створена та постійно розвивається наукова школа, що займається вирішенням актуальних питань у сфері каталітичних процесів як хімічної так і нафтопереробної промисловості за технологією аерозольного нанокаталізу та за технологією у рідкому високотемпературному теплоносії. В цьому напрямку постійно працюють Глікіна І.М., Кудрявцев С.О., Зубцов Є.І.

Під керівництвом доц. Т.Е. Римар створена та розвивається наукова школа, яка займається вирішенням питань у сфері переробки полімерних сполук.

На кафедрі працює науковий екологічний гурток, де під керівництвом доц. Блінової Н.К. та доц. Мохонько В.І. студенти проводять наукові дослідження з вирішення екологічних проблем регіону, поширюють екологічні знання серед школярів та займаються доглядом за рослинами зимового саду.

Підрозділи кафедри

На кафедрі існують декілька підрозділів:

 • науково-дослідні лабораторії каталітичного та термічного перетворення хімічних речовин різного складу й стану.
 • науково-дослідні установки дослідження технологій приготування та утилізації каталізаторів;
 • науково-дослідні установки з переробки полімерних сполук.

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ, ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ

В.о. завідувача кафедри

д.т.н., доцент, Тарасов Вадим Юрійович

 

Наше розташування:

ауд. № 320, 322, вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Загальна інформація про кафедру

Кафедра фармації, виробництва та технологій веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр, магістр і доктор філософії за спеціальностями: 184 «Гірництво», 226 «Фармація, промислова фармація» та 263 «Цивільна безпека».

Викладачі кафедри

Тарасов Вадим Юрійович

– посада- в.о. завідувача кафедри

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  доктор технічних наук

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – енергоефективні екологічні технології органічного синтезу, нафтопереробки, високотемпературні процеси у рідкому теплоносії

– контактна інформація – tarasov@snu.edu.ua,  тел +38(050)9045549

Перелік наукових робіт

Антощенко Микола Іванович

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь –  доктор технічних наук

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – розробка корисних копалин, екологічні проблеми гірничих підприємств, газова динаміка та аерологія вугільних шахт, процеси зсуву підроблених порід та земної поверхні, динамічні та газодинамічні явища у вугільних шахтах, прогноз динаміки газовиділення, теорія та практика дегазації вугільних пластів, метаморфізм вугілля, небезпечні властивості вугільних пластів.

– контактна інформація – тел. 050-662-60-37

Перелік наукових робіт

Захарова Ольга Іванівна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат хімічних наук

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – хімія навколишнього середовища

– контактна інформація – zaharova@snu.edu.ua   050-766-14-36

Перелік наукових робіт

Корчуганова Олена Миколаївна;

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Комплексна технологія утилізації металовмісних відходів у виробництві мінеральних солей та пігментів

– контактна інформація – korchuganova@snu.edu.ua; +380634407352

Перелік наукових робіт

Любимова-Зінченко Ольга Валентинівна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат технічних наук

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – хімічна пасивація алюмінію; деградація сталей в нафто-хімічної промисловості

– контактна інформація –  aspirant-snu@i.ua; 050-949-49-77

Перелік наукових робіт

Пономаренко Надія Іванівна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат фармацевтичних наук

– контактна інформація – ponomarenko@snu.edu.ua

Гнітько Інеса Валеріївна

– посада – доцент

– науковий ступінь – кандидат фармацевтичних наук

– контактна інформація –  gnitko@snu.edu.ua

Гальченко Анатолій Михайлович

– посада –  старший викладач

– науковий ступінь – кандидат технічних наук

– контактна інформація – galchenko@snu.edu.ua

Перелік наукових робіт

Чумак Валентина Олександрівна

– посада – асистент

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – фізико-хімічні дослідження властивостей розчинів та дисперсних систем

– контактна інформація – chumak@snu.edu.ua

Перелік наукових робіт

Сорока Дмитро Анатолійович

– посада –  старший викладач

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –  підвищення інтенсивності і стабільності вуглевидобутку.

– контактна інформація –  soroka@snu.edu.ua, моб. +380509069747

Перелік наукових робіт

Олейніченко Олександр Анатолійович

– посада – старший викладач

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – розробка корисних копалин, аерологія вугільних шахт, динамічні та газодинамічні явища у вугільних шахтах, теорія та практика дегазації вугільних пластів, метаморфізм вугілля.

– контактна інформація – 095-099-55-19

Перелік наукових робіт

Полякова Олена Анатоліївна

– посада – завідувач навчальної лабораторії дисциплін загального циклу підготовки факультету інженерії

– контактна інформація – poliakova@snu.edu.ua

Перелік наукових робіт