Навчально-консультаційний пункт СНУ ім. В. Даля у м. Рубіжне   Print

Наше розташування:

ауд. № 219, вул. Володимирська 31,

м. Рубіжне, Україна

Наш сайт: http://nkp.snu.edu.ua/

Завідувач

к.пед.наук, доцент Сітак Ірина Вікторівна


Фахівець – Ортинська Людмила Олексіївна

Контакти: тел. +38095-342-67-09, e-mail: ortinska@snu.edu.ua

Завдання пункту:

  1. Організація та забезпечення освітнього процесу в м. Рубіжне та ведення відповідної навчальної документації.
  2. Надання необхідної інформації та підготовка звітних документів і довідок для Університету.
  3. Інформаційно-довідкове обслуговування здобувачів вищої освіти з питань навчання.
  4. Забезпечення прозорості та доступності інформації про освітній процес і Університеті.
  5. Інформаційно-консультаційна допомога здобувачам вищої освіти Рубіжанської об’єднаної територіальної громади з питань організації навчального процесу в Університеті, роботи в системі дистанційної освіти на базі платформи Moodle.
  6. Надання психологічно-адаптаційної допомоги здобувачам вищої освіти Рубіжанської об’єднаної територіальної громади до умов навчання у вищій школі та у встановлені комунікації з деканатами факультетів, кафедрами, викладачами Університету.
  7. Забезпечення прозорості та доступності інформації в Рубіжанській об’єднано територіальній громаді щодо освітнього процесу в Університеті.
  8. Заохочення та формування позитивного відношення молоді Рубіжанської об’єднаної територіальної громади до здобуття вищої освіти в Університеті.
  9. Залучення абітурієнтів для здобуття вищої освіти в Університеті.

Анкета для студентів, викладачів та співробітників СНУ ім. В. Даля, які проживають у місті Рубіжному

До уваги здобувачів вищої освіти ІХТ СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне)