Print

Навчально-науковий інститут транспорту і будівництва

Директор – Кузьменко Сергій Валентинович, к.т.н., доцент

Контакти: тел. +380506226730, е-mail: kuzmenkocv@ukr.net

Наша електронна пошта

е-mail: itl@snu.edu.ua

Секретаріат директорату:

е-mail: dekanat.transport@ukr.net

Секретар – Павленко  Світлана Анатоліївна

Контакти: тел. +380505958061;

Диспетчер – Кортєва Олена Вікторівна 

Контакти: тел. +380500273811;

Методист – Марченко Альона Володимирівна

Контакти: тел. +380662396770 

Наше розташування:

ауд. № 418, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна 

КАФЕДРА ЗАЛІЗНИЧНОГО, АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН

Сайт кафедри

sazt.snu.edu.ua

Наша електронна пошта: 

locom@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Горбунов М.І. 

Контакти: т. +380953091039; E-mail: gorbunov0255@gmail.com 

Наше розташування:

ауд. № 412-а, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:

Бакалавр:
•    Залізничний транспорт
•    Автомобільний транспорт
•    Транспортні технології
•    Галузеве машинобудування

Магістр:
•    Залізничний транспорт (спеціалізація: Локомотиви та локомотивне господарство);
•    Автомобільний транспорт (спеціалізація: Автомобілі та автомобільне господарство);
•    Транспортні технології (спеціалізація: Транспортні системи);
•    Галузеве машинобудування (спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання).

Загальна інформація про кафедру

Кафедра здійснює підготовку фахівців згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за 2 галузями знань: 27 – Транспорт (3 спеціальності) та 13 – Механічна інженерія (1 спеціальність). Також випускники кафедри можуть підвищити свій освітній рівень в аспірантурі. У кадровому складі кафедри 4 докторів технічних наук, 16 кандидатів наук, 6 професорів, 13 – доцентів, 4 старших викладача та 1 асистент. Викладачі кафедри проходять стажування в наукових та навчальних закладах України та у Жилинському університеті (Словакія). Основними об’єктами діяльності випускників нашої кафедри відповідно спеціальностей:

Залізничний рухомий склад: локомотиви, вагони, дизель- та електропоїзди тощо. Діяльність випускника можлива i в інших сферах, що пов’язані з транспортною та іншою технікою, яка має певну конструктивну та технологічну єдність, або подібність з основними об’єктами його діяльності. Наприклад, трамваї, поїзди метрополітену, шахтний, кар’єрний, промисловий, інші та види рейкового рухомого складу. 

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати певні посади інженерно-технічного та адміністративно-управлінського персоналу:
•    у галузі виробництва, технічної експлуатації та ремонту залізничного рухомого складу – майстра, або технолога в цеху;
•    у виробничих і виробничо-технічних відділах підприємств та установ, у відділах охорони праці та техніки безпеки, нормування, планування тощо – молодшого спеціаліста або інженера;  
•    в малих та спільних підприємствах різних форм власності, кооперативах, фермерських, підсобних господарствах, та інших підприємствах, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом рейкового рухомого складу та іншої техніки, механіка дільниці цеху, депо, управління тощо;  
•    у галузевих науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах – старшого лаборанта або молодшого наукового співробітника;
•    у проектних відділах та установах – конструктора 3-ої категорії;
•    у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації – викладача навчальних дисциплін, які відповідають професійному спрямуванню фахівця;
•    у комерційних та інших структурах, пов'язаних з продажем техніки, а також у рекламних агентствах відповідного профілю  референта, консультанта-продавця або менеджера.

Автомобільний транспорт: зразки техніки автомобільного транспорту різного призначення, об’єктів інфраструктури; нормативно-технічна документація по техніці,  технології автомобільного транспорту та об’єктам інфраструктури; методи і засоби створення, експлуатації, ремонту та контролю якості об'єктів автомобільного транспорту в цілому, а також їх окремих агрегатів, підсистем і деталей.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати певні посади інженерно-технічного та адміністративно- управлінського персоналу у таких виробничих сферах:
•    Виробництво автотранспортних засобів
•    Торгівля автотранспортними засобами 
•    Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 
•    Торгівля іншими автотранспортними засобами 
•    Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 
•    Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
•    Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
•    Надання послуг таксі 
•    Вантажний автомобільний транспорт

Транспортні технології (транспортні системи): транспортні системи та технології роботи видів транспорту (автомобільний, залізничний, морський, трубопровідний, міський), їх взаємодія; транспортні системи промислових вузлів, регіонів, міст, пунктів взаємодії видів транспорту, в портах та митних терміналах; перевантажувальні комплекси, об’єкти транспортної інфраструктури.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати певні посади інженерно-технічного та адміністративно- управлінського персоналу за рівнем бакалавра:
•    Технік-технолог
•    Диспетчер 
•    Диспетчер автомобільного транспорту 
•    Диспетчер вагонного депо 
•    Диспетчер з міжнародних перевезень 
•    Диспетчер підприємства (району) мереж 
•    Диспетчер служби перевезень 
•    Диспетчер станційний 
•    Стивідор 
•    Інженер-інспектор з контролю за використанням палива 
•    Технік-інспектор з контролю за використанням палива 
•    Диспетчер поїзний 
•    Диспетчер-інспектор 
•    Інженер з безпеки руху 
•    Інженер-інспектор 
•    Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань 
•    Ревізор автомобільного транспорту 
•    Ревізор вагового господарства 
•    Ревізор з безпеки руху 
•    Сюрвейєр вантажний 
•    Технік-інспектор 
•    Брокер 
•    Агент з митного оформлення вантажів та товарів 
•    Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті) 
•    Агент із замовлень населення на перевезення 
•    Адміністратор пасажирської служби 
•    Експедитор транспортний 
•    Черговий по транспортно-експедиційному підприємству 

За рівнем магістра: головного фахівця; головного інженера на транспорті; директора з транспорту, керівника структурних підрозділів; начальника вокзалу; начальника відділу транспорту; начальника диспетчерської служби; начальника відділу організації безпеки руху; начальника перевантажувального комплексу, контейнерного терміналу; розробника систем (транспортних); інженера-дослідника.

Галузеве машинобудування (спеціалізація: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання): процеси, устаткування та організація галузевого машинобудівного виробництва підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; засоби і методи випробовування та контролювання якості та надійності підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; системи технічної документації, метрології та стандартизації.

Згідно з рівнем освітньо-професійної підготовки, надаються права займати посади:  
•    керівниками підприємств і організацій
•    головними інженерами
•    головними механіками
•    конструкторами
•    проектувальниками
•    технічними експертами
•    інспекторами державних контролюючих органів.

Історія кафедри

Кафедра Залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин створена наказом ректора 8 серпня 2016 року, але має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр залізничного транспорту, автомобільного транспорту, транспортних систем, підйомно-транспортної техніки. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в не одне десятиріччя. 

Кафедра залізничного транспорту як структурна одиниця офіційно була утворена в 1960 році за назвою «Кафедра локомотивобудування» у числі найперших в нашому університеті. Ще у довоєнні роки технікум, згодом перетворений поспіль в інститут, став кузнею інженерних кадрів. Його виробничою базою був Луганський завод ім. Жовтневої революції, нині – холдингова компанія "Луганськтепловоз". Понад 45 років при кафедрі існує аспірантура та докторантура, працює спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів". 

Кафедра транспортних систем є правонаступником кафедри промислового транспорту, яка була відкрита в Луганському машинобудівному інституті у 1969 році. 

Кафедра підйомно-транспортної техніки  була створена у 1972 році і з 1978 року була базовою кафедрою в Україні з випуску спеціалістів у галузі кранобудування. 

Кафедра автомобільного транспорту була заснована у 1967 році і по наступний час випустила понад 3000 фахівців. 

На цей час спільний колектив об’єднаних кафедр плідно виконує задачі освітньої діяльності та наукових досліджень.

Якість навчального процесу, здійснюваного професорсько-викладацьким складом кафедри, підтверджується досягненнями її випускників, серед яких 3 ректора нашого університету (що привели вуз в 30-ку кращих на Україні), проректора університетів, глави найбільших підприємств Луганської області, адміністративні керівники області. Багато хто з працюючих в даний час завідувачів кафедр, директорів інститутів в тій чи іншій мірі випускники кафедри. 

Кафедра має в своєму активі Державну премію в галузі науки і техніки (2004 р.), Премію Президента України для молодих вчених (2012 р.), Грант Президента України для обдарованої молоді (2 гранти в 2007 р., 1 – в 2009 р.), Грант Президента України для проведення наукових досліджень молодими вченими (2013 р.), Стипендії Кабінету Міністрів України (5 стипендій), що стало вагомим внеском кафедри в отримання вузом статусу дослідний і визнання його високого статусу в науковому та навчальному співтоваристві України. 

Завдяки роботі з студентською молоддю студенти кафедри займають призові місця в міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах студентських наукових робіт (2 перших місця та 4 других та третіх за останні 5 років), стають переможцями всеукраїнських олімпіад за предметами та напрямками підготовки, отримують стипендії фонду «Завтра.ua». За роки існування ради по захисту дисертацій захищено близько 16 докторських і 60 кандидатських дисертацій. 

При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура. Форми навчання: денна і заочна. Фінансування: бюджетне і контрактне.

Дисципліни підготовки бакалавра:

Вантажні перевезення, Основи теорії транспортних процесів і систем, Дослідження операцій в транспортних системах, Пасажирські перевезення, Транспортні засоби, Митна безпека, Основи геодезії і проектування залізниць, Логістика, Технічне обслуговування транспортних засобів залізничного транспорту, Надійність і діагностика автомобілів, Аналіз конструкцій, основи розрахунку автомобілів, Технічна експлуатація автомобілів, Автосервіс. Технічне обслуговування і ремонт, Технічні основи створювання ПТДБММіО, Вантажопідіймальні крани, Надійність кранів, Будівельна механіка та МК ПТДБММ  та ін.

Дисципліни підготовки магістра:

Технологія й управління роботою залізничних дільниць та напрямків, Методи наукових досліджень, Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті, Управління ланцюгом постачань, Економіка транспорту, Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділами, Методологія, організація і проведення експерементальних досліджень на автотранспорті, Сертифікація залізничних систем та підсистем, Нормативно-правова база Європейського Союзу в області залізничного транспорту, ТСІ для управління вантажними перевезеннями, Планування експериментів  та ін.

Інформація про очільника кафедри

Горбунов Микола Іванович, д.т.н., професор, академік Транспортної академії України, експерт МОН України.

Обіймає посаду завідуючого кафедри з 2016 року. У 1981 р. М. І. Горбунов з відзнакою закінчив, будучи Ленінським стипендіатом, Ворошиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю «Підйомно-транспортні машини та обладнання». Науково-педагогічну роботу М. І. Горбунов розпочав з 1981 р. на кафедрі локомотивобудування Ворошиловградського машинобудівного інституту на посаді молодшого наукового співробітника. Після захисту кандидатської дисертації у 1989 році, за темою «Підвищення тягових якостей тепловозів за рахунок вдосконалення пружних зв’язків візків» отримав вчене звання старшого наукового співробітника по кафедрі локомотивобудування. У 2006 р. після захисту докторської дисертації на тему: «Теорія й практична реалізація системного підходу при створенні екіпажної частини локомотива» М. І. Горбунова призначено на посаду професора кафедри залізничного транспорту. Він був відповідальним виконавцем 20-ти і керівником 11-ти науково-дослідних робіт, які виконувалися на кафедрі залізничного транспорту.

Проф. М. І. Горбунов опублікував 350 робіт з них 240 наукових і 11 навчально-методичного характеру, отримав понад 200 авторських свідоцтв на винаходи та корисні моделі, має 5 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми. Керує роботою аспірантів та докторантів, а також науково-дослідною роботою викладачів та студентів.

Викладачі кафедри

1.    Горбунов Микола Іванович, д.т.н., професор. Заслужений винахідник України. Член спеціалізованої вченої ради щодо захисту кандидатських/докторських дисертацій Д29.051.03, експерт Департаменту атестації кадрів МОН України. 
2.    Дьомін Юрій Васильович, д.т.н., професор
3.    Міроненко Віктор Кімович, д.т.н., професор
4.    Самсонкін Володимир Миколайович, д.т.н., професор 
5.    Бойко Григорій Олексійович, к.т.н., професор 
6.    Могила Валентин Іванович, к.т.н., професор 
7.    Бараніч Юлія Вікторівна, к.т.н., доцент 
8.    Заверкін Андрій Вікторович, к.т.н., доцент
9.    Кічкіна Олена Іванівна, к.т.н., доцент
10.    Кравченко Катерина Олександрівна, к.т.н., доцент, ст.н.с.
11.    Кузьменко Сергій Валентинович, к.т.н., доцент
12.    Нєженцев Олексій Борисович, к.т.н., доцент
13.    Ноженко Олена Сергіївна, к.т.н., доцент, ст.н.с.
14.    Сергієнко Оксана Вікторівна, к.т.н., доцент
15.    Чередниченко Сергій Петрович, к.т.н., доцент
16.    Луценко Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент 
17.    Ноженко Володимир Сергійович, к.т.н., доцент 
18.    Полупан Євген Вікторович, к.т.н., доцент 
19.    Шевченко Сергій Іванович, к.т.н., доцент 
20.    Ковтанець Максим Володимирович, к.т.н., ст. викладач 
21.    Кічкін Олексій Вікторович, ст. викладач 
22.    Клімаш Андрій Олександрович, к.т.н., ст. викладач 
23.    Ковальов Сергій Миколайович, ст. викладач 
24.    Збітнєв Павло Володимирович, асистент 

Наукова робота

На кафедрі працює наукова школа «Розробка наукових основ і теорії створення високоефективних засобів рейкового транспорту». Загальне керівництво школою здійснює Голубенко О.Л., професор, д.т.н. Останнім часом поглиблено досліджуються питання використання систем керування і регулювання для впливу на процеси контактної взаємодії колеса з рейкою та надійність екіпажної частини 2 докторантами  та 7 аспірантами. Перший напрям науково-дослідної роботи, який очолює д.т.н., професор Горбунов М.І., присвячений покращенню тягових і динамічних показників локомотивів, зниження зносу коліс та рейок, а також оптимізації параметрів екіпажної частини для підвищення їх енергоефективності при проектуванні і управління ними в експлуатації. Другий напрям науково-дослідної роботи, який очолює к.т.н., професор Могила В.І., присвячений підвищенню енергетичної ефективності силових установок тепловозів удосконаленням процесів згоряння шляхом озонування палива і мастил, а також покращення характеристик тепловозних теплообмінних апаратів і систем. Кожен рік на кафедрі виконується кілька науково-дослідних робіт (НДР) фундаментального та прикладного спрямування. Зокрема, у 2016 році кафедрою виконуються три НДР в галузі залізничного транспорту двома галузевими лабораторіями і викладачами кафедри.

Щорічно наукові розробки кафедри приймають участь у міжнародному салоні винаходів та нових технологій «Новий час», де отримано золоті та срібні медалі.

Кожен рік проводиться конференція професорсько-викладацького складу, де проходить обговорення наукових досліджень викладачів. 

Також кафедра щороку проводить щорічні Міжнародні науково-технічні конференції "Проблеми розвитку рейкового транспорту", "Проблеми розвитку транспортних систем і логістики", а також Всеукраїнську студентську конференцію «Проблеми і розвиток транспортних систем з точки зору молоді». У роботі конференцій щорічно беруть участь близько 100 представників організацій із сьома  країн світу: України, Росії, Словенія, Польщі, Естонії, Фінляндія й СШA. Активно на кафедрі під керівництвом викладачів проводиться науково-дослідна робота зі студентами. Щорічно подаються проекти на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді. Студенти кафедри активно приймають участь у стипендіальній програмі Фонду В.Пінчука «Завтра UA», у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводиться навесні.

Кафедра значну увагу приділяє підготовці власних кадрів вищої кваліфікації. Підготовка кандидатів та докторів наук проводиться за спеціальностями 05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів, 05.22.12 – промисловий транспорт при кафедрі функціонує спеціалізована вчена рада Д29.051.03 для захисту дисертацій кандидатів та докторів наук.

КАФЕДРА ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКИ РУХУ НА ТРАНСПОРТІ

Сайт кафедри

Наша електронна пошта: 

logistyka.snu.edu.ua@gmail.com

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Чернецька-Білецька Н.Б. 

Контакти: тел. +380507453630, Е-mail: logistyka.snu.edu.ua@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 403, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:

Бакалавр:
•    транспортні технології (за видами)

Магістр:
•    275.02 “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”;
•    275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”;
•    273 Залізничний транспорт. “Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті”.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра здійснює підготовку фахівців згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за такими напрямками: транспортні технології, організація перевезень і управління на автомобільному транспорті, організація перевезень і управління на залізничному транспорті, інтероперабельність та безпека руху на залізничному транспорті. Адже саме транспорт є кровоносною системою країни і його безперервна робота актуальна при будь-яких економічних та політичних ситуаціях.

Випускники нашої кафедри можуть займатися розробкою, організацією та управлінням та управлінням роботи  транспорту; взаємодії різних видів транспорту на магістральних і міжнародних лініях; диспетчеризацією та управлінням руху на транспорті; організацією приміських та міжнародних пасажирських перевезень; організацією вантажних перевезень на транспорті; розробкою логістичних систем  та транспортних потоків та ін.

Історія кафедри

Випускаюча кафедра «Логістичне управління та безпека руху на транспорті» була створена у 2007 році і мала назву «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті». Наказом унiверситету «Про розширення спектру надання освітніх послуг у 2014/2015 навчальному році» від 11.07.2014 року №786-04 кафедра «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» у 2014 році змінила назву на «Логістичне управління та безпека руху на транспорті».  Завідуюча кафедрою Чернецька-Білецька Наталія Борисівна –  доктор технічних наук, професор. 

При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура. Форми навчання: денна і заочна. Фінансування: бюджетне і контрактне.

Дисципліни підготовки бакалавра:

Вантажні перевезення, Основи теорії транспортних процесів і систем, Дослідження операцій в транспортних системах, Пасажирські перевезення, Транспортні засоби, Митна безпека, Основи геодезії і проектування залізниць, Логістика, Технічне обслуговування транспортних засобів залізничного транспорту та ін.

Дисципліни підготовки магістра:

Технологія й управління роботою залізничних дільниць та напрямків, Методи наукових досліджень, Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті, Управління ланцюгом постачань, Економіка транспорту, Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділами, Методологія, організація і проведення експериментальних досліджень на автотранспорті, Сертифікація залізничних систем та підсистем, Нормативно-правова база Європейського Союзу в області залізничного транспорту, ТСІ для управління вантажними перевезеннями та ін.

Невід'ємною частиною учбового процесу і організації дозвілля студентів кафедри "Логістичне управління та безпека руху на транспорті" є робота, яку проводить студентська рада нашої кафедри. Кожен бажаючий, ініціативний і талановитий студент може брати активну участь в житті кафедри і університету, реалізовуючи свої творчі здібності. Студентська рада кафедри  щорічно бере активну участь в університетських конкурсах – День Св. Валентина, Міс Університету та ін., в яких студенти нашої кафедри неодноразово займали призові  місця. 

Інформація про очільника кафедри

Чернецька-Білецька Наталія Борисівна, д.т.н., професор, академік Інженерної академії України.

Обіймає посаду завідуючого кафедри з 2007 року. У 1983 році з відзнакою закінчила Ворошиловградський машинобудівний інститут та отримала кваліфікацію інженера промислового транспорту. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю промисловий транспорт. У 2006 році захистила докторську дисертацію.

В університеті працює з 1997 року. Обіймала посади молодшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента та професора; з 2006 року і по теперішній час працює на посаді завідуючого кафедри «Організація перевезені і управління на залізничному транспорті» (з 2014 року «Логістичне управління та безпека руху на транспорті»).

Чернецька-Білецька Н.Б. має понад 180 наукових праць, серед яких патенти на корисні моделі, наукові статті у фахових та міжнародних виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях та семінарах, монографії, навчальні посібники та ін., є академіком Інженерної академії України. Керує роботою аспірантів та докторантів, а також науково-дослідною роботою студентів.

Контакти: тел. +380507453630, Е-mail: logistyka.snu.edu.ua@gmail.com

Викладачі кафедри

1.    Чернецька-Білецька Наталія Борисівна, д.т.н, професор, зав. кафедрою «Логістичне управління та безпека руху на транспорті».
2.    Баранов Ігор Олегович, ст.викл.
3.    Брагін Микита Ігоревич, ас.
4.    Водолазський Олексій Олександрович, ст.викл.
5.    Дьомін Юрій Васильович, д.т.н., проф.
6.    Єпіфанова Ольга Вікторівна, к.т.н., доц.
7.    Клюєв Сергій Олександрович, к.т.н., доц.
8.    Круть Олександр Анатолійович, д.т.н., проф.
9.    Медведєв Євген Павлович, ст.викл.
10.    Михайлов Євген Валентинович, к.т.н., доц.
11.    Мірошникова Марія Володимирівна, ас.
12.    Полупан Євген Вікторович, к.т.н., доц.
13.    Роговий Андрій Сергійович, д.т.н., проф.
14.    Семенов Станіслав Олександрович, к.т.н., доц.
15.    Сорока Сергій Іванович, к.т.н., доц.
16.    Шворнікова Ганна Михайлівна, к.т.н., доц.
17.    Шевченко Сергій Іванович, к.т.н., доц.
18.    Шепітько Оксана Вікторівна, ст.викл.

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри ЛУБРТ охоплює широкий спектр напрямів науково-дослідної роботи за держбюджетними тематиками, активною участю у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; підготовка та видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановленням наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідною роботою студентів. 

Дослідження, що проводяться, відповідають пріоритетному напряму "Нові технології і ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості і агропромисловому комплексі", мають як фундаментальний, так і прикладний характер. Результати досліджень затребувані промисловістю України.

Кафедра  логістичного управління та безпеки руху на транспорті значну увагу приділяє підготовці власних кадрів вищої кваліфікації. Підготовка кандидатів та докторів наук проводиться за такими спеціальностями: 05.22.07 – Рухомий склад залізниць та тяга поїздів, 05.22.12 – Промисловий транспорт.

КАФЕДРА БУДІВНИЦТВА, УРБАНІСТИКИ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Наша електронна пошта: 

bud@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Татарченко Галина Олегівна

Контакти: тел. +380666279753, E-mail: tatarchenkogalina@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 401, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями: 
105 «Прикладна фізика та наноматеріали» 
132 «Матеріалознавство»
192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Загальна інформація про кафедру

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами: будівництво та цивільна інженерія, матеріалознавство та прикладна фізика та наноматеріали.

На кафедрі викладають усі дисципліни із зазначених спеціальностей; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою технічних спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок забезпечувати господарську діяльність прийняттям ґрунтовних рішень у галузі будівництва та комунального господарства, матеріалознавства та прикладної фізики.

Історія кафедри

Кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування створена наказом ректора 01 лютого 2003 року. Вона є одною з молодих кафедр у структурі університету, складається з висококваліфікованих фахівців, має потужну та розвинену науково-технологічну, дослідницьку базу та інфраструктуру для надання освітніх послуг європейського зразка. Кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування СНУ ім. В. Даля визначена в Україні, як базова для підготовки фахівців зі спеціальності «Міське будівництво та господарство».

Основні дисципліни, що викладаються кафедрою:

Інженерна геологія та вишукування
Інженерна геодезія та вишукування
Архітектура будівель і споруд
Основи містобудування та територіального планування
Основи технології процесів водопідготовки
Технологія і організація будівельного виробництва
Будівельне матеріалознавство
Садово-паркове та ландшафтне будівництво
Комплексне освоєння та інженерний благоустрій міських територій
Спецкурс з довговічності бетонів
Комп’ютерні технології у будівництві
Експлуатація та ремонт житлового фонду
Водопостачання та водовідведення
Корозія та довговічність матеріалів
Кристалографія
Теоретичні основи матеріалознавства
Структурний аналіз матеріалів
Металознавство
Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів
Діагностика і дефектоскопія матеріалів та виробів
Наноматеріали та нанотехнології
Корозія і захист матеріалів
Порошкові та композиційні матеріали, покриття
Сталі зі спеціальними властивостями
Кольорові метали та сплави
Експертні дослідження причин руйнування матеріалів
Поверхнева обробка та функціональні покриття
Механіка тертя і зношування та фізичні основи методів поновлення виробів
Комп’ютерні технології в матеріалознавстві та порошковій металургії
Зносостійкі матеріали
Комп’ютерні технології фізичного експерименту
Сучасні проблеми та експериментальні методи ядерної фізики
Електронні методи в прикладній фізиці
Вступ до фізики плазми та методи іі дослідження
ЕЩМ-експеримент та машини обробки інформації
Фізичні основи сучасних технологій
Електронні методи в прикладній фізиці
Комп'ютерне моделювання фізичних процесів та систем
Сучасна спектрометрія
Фізикохімія наночастинок та наноматеріалів
Процеси отримання наночастинок і наноматеріалів, нанотехнології
Лазерні технології

Інформація про очільника кафедри

Татарченко Галина Олегівна, д.т.н., професор, директор асоціації випускників, член асоціації корозіонистів України. 

Дослідницькі інтереси: опір матеріалів та захист від корозії.

Татарченко Г.О. має понад 150 наукових праць, серед яких патенти на корисні моделі, наукові статті у фахових та міжнародних виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях та семінарах, монографії та ін. Керує роботою аспірантів, а також науково-дослідною роботою студентів.

Контакти: тел. +380666279753, Е-mail: tatarchenkogalina@gmail.com

Викладачі кафедри

Татарченко Галина Олегівна

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – проф.

– науковий ступінь – д.т.н.

– стаж роботи (років) – 33

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Сучасні технології в будівництві. 2.Корозійні процеси за участю озону.

– публікації (загальна кількість) – 160

– контактна інформація – 066 -627-9753, 073-470 -4391, tatarchenkogalina@gmail.com

Уваров Павло Євгенович

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – доц.

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років) – 17

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Організаційно-технологічнє проектування інвестиційно-будівельної діяльності. 2.Сучасні технології в будівництві.

– публікації (загальна кількість) – 81

– контактна інформація – 066 -627-9753, 073-470 -4391, budivelnik_caf@ukr.net

Білошицька Наталія Іванівна

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – доц.

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років) – 12

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1. Проектування металевих ферм з комбінованих профілів. 2. Сучасні технології в будівництві.

– публікації (загальна кількість) – 41

контактна інформація – 066 -627-9753, 073-470 -4391 , beloshitska@ukr.net

Хорошун Ганна Миколаївна

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – доц.

– науковий ступінь – к.ф-м.н.

– стаж роботи (років) – 12

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Фазові сингулярності у дифрагованому світловому полі. 2. Сучасні технології в будівництві.

– публікації (загальна кількість) – 32

– контактна інформація – 066 -627-9753 , 073-470 -4391, an_khor@i.ua

Білошицький Микола Володимирович

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – доц.

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років) – 10

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Створення дрібнодисперсних порошкових матеріалів методами інтенсивної пластичної деформації. 2. Сучасні технології в будівництві.

– публікації (загальна кількість) – 71

– контактна інформація – 066 -627-9753, 073-470 -4391, beloshitskiynik@ukr.net

Соколенко Валерій Михайлович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років) – 38

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Актуальні завдання реконструкцій будівель та споруд, 2. Комплексна реконструкція міської забудови, 3. Містобудівний розвиток системи населених місць Луганської області.

– публікації (загальна кількість) – 90

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, 13wms13@ukr.net

Медвідь Іван Іванович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років) – 43

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Міцність конструкційних матеріалів

– публікації (загальна кількість) – 75

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, iw.medwed@yandex.ua

Філатьєв Михайло Володимирович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років) – 8

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Геодезичне забезпечення виконання робіт у будівництві, 2. Комп’ютерні технології проектування в будівництві, 3. Охорона праці в галузі, 4. Енергоефективність та енергозбереження.

– публікації (загальна кількість) – 76

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, filatev@snu.edu.ua

Піддубний Сергій Васильович

– посада – ст. викладач

– стаж роботи (років) – 38

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Актуальні проблеми використання та розробки будівельних матеріалів в будівництві, 2. Будівельне матеріалознавство, 3. Будівельна фізика.

– публікації (загальна кількість) – 24

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, poddubniys@ukr.net

Шпарбер Марина Євгенівна

– посада – старший викладач кафедри

– стаж роботи (років) – 11

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Розвиток інвестиційно-будівельної діяльності. 2. Сучасні технології в будівництві.

– публікації (загальна кількість) – 25

– контактна інформація – 066 -627-9753, 073-470 -4391, shparber_m@ukr.net

Дисковська Тетяна Анатоліївна

– посада – асистент

– стаж роботи (років) – 3

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Основи водопідготовки

– публікації (загальна кількість) – 8

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, disco2105@gmail.com

Фурсова Ольга Анатоліївна

– посада – асистент

– стаж роботи (років) – 1

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Інженерна геологія та вишукування

– публікації (загальна кількість) – 1

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91, metmashdtu@gmail.com

Соколенко Костянтин Валерійович

– посада – асистент

– стаж роботи (років) –

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – 1.Територіальна організація та містобудування розвиток системи населених місць Луганської області.

– публікації (загальна кількість) – 7

– контактна інформація – 066-627-97-53, 073-470-43-91

Наукова робота

На кафедрі будівництва, урбаністики та просторового планування має місце широкий спектр форм організації науково-дослідної роботи: виконання науково-дослідної роботи з держбюджетної тематики, участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних, науково-методичних конференціях; підготовка та видання науково-методичних рекомендацій, навчальних посібників та монографій, публікацій статей та тез доповідей, встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідна робота студентів. 

До основних напрямів наукової роботи кафедри слід віднести: корозія та довговічність матеріалів, опір матеріалів та захист від корозії, порошкові та композиційні матеріали, покриття, зносостійкі матеріали, дослідження структури та властивостей сучасних конструкційних матеріалів, будівельні матеріали та вироби, благоустрій територій, технологія та організація будівельного виробництва, методи та технології реконструкції міської забудови. 

Студентська наука виступає одним з найпотужніших чинників забезпечення якості навчання студентів кафедри. Залучення студентів до науково-дослідницької та практичної роботи є пріоритетними напрямами розвитку кафедри. Основними формами такої роботи є підготовка випускних робіт з актуальних проблем в галузі будівництва та міського господарства, матеріалознавства, прикладної фізики та наноматеріалів; участь у науково-практичних конференціях; виконання НДР з тематики кафедри. Наукова робота студентів ведеться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри. 

КАФЕДРА АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ

В. о. завідувача кафедри – к.т.н., доцент Симонов Сергій Ігорович

Контакти: тел. +380505906191, E-mail: arhsimonov1@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 401, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Загальна інформація про кафедру

Кафедра архітектурного проектування та архітектурних конструкцій створена у 2005 р. у складі будівельного факультету ДонДТУ.

Перший прийом архітекторів відбувся у 2002 р., а перший випуск бакалаврів архітектури – у 2006 р.

У вересні 2014 р. відбулося злиття кафедри архітектурного проектування та архітектурних конструкцій з кафедрою нарисної геометрії та інженерної графіки, нова назва кафедри – архітектурного проектування та інженерної графіки. Під цією назвою кафедра була переміщена з м. Алчевська до м. Лисичанська.

У 2018 р. у зв’язку з реорганізацією ДонДТУ кафедру було створено у СНУ ім. В. Даля під назвою кафедра архітектури та містобудування.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує читання лекцій та проведення практичних занять майбутнім архітекторам і будівельникам.

Кафедра є випусковою з напрямку підготовки «Архітектура».

Архітектор – це фахівець, який займається архітектурним проектуванням, розробкою планів будівель, фасадів та внутрішнього простору. Часто до обов’язків фахівця входить розрахунок конструкції будівлі.

Основне завдання архітектора – це пошук рішень, що оптимально поєднують безпеку споруди, раціональне використання площі та особливості оригінальної дизайнерської ідеї.

Основні навчальні дисципліни архітекторів – архітектурне проектування, композиція, малюнок, живопис, скульптура, історія архітектури і містобудування, конструкції будівель та споруд.

Курсові проекти з дисципліни «Архітектурне проектування» відрізняються досить високим архітектурним і науково-технологічним рівнем розробок і викликають інтерес для архітектурних, проектних та будівельних організацій.

На кафедрі її викладачами та навчально-допоміжним персоналом розроблені й впроваджені в навчальний процес матеріали у вигляді методичних вказівок, навчальних посібників і конспектів лекцій для курсів різних спеціальностей, що виконуються студентами у вигляді курсових робіт.

Кафедра інтенсивно працює над впровадженням у навчальний процес програм з комп’ютерної графіки, що значно розширює можливості застосування сучасних засобів рішення графічних робіт у інженерній діяльності.

Види діяльності випускників:
 • розробка концепції й дизайн-макетів будівель;
 • проектування будівель і споруд;
 • підготовка графічних креслень, підрахунків, планування;
 • координація процессу розробки проектної документацїї на всіх етапах;
 • авторський нагляд.
Місця роботи:
 • державні організації (териториальні управління архітектури й містобудування);
 • приватні архітектурно-будівельні компанії;
 • дизайнерські студії та бюро;
 • приватна практика.
Професійні навички:
 • знання методів проектування й проведения розрахунків;
 • знання систем автоматизованого проектування (Autodesk AutoCAD або ArchiCAD).

Викладачі кафедри

  Черних Олег Анатолійович

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – доц.

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років)

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень)

– публікації (загальна кількість)

– контактна інформація

 

Симонов Сергій Ігорович

– посада – доцент кафедри

– вчене звання – доц.

– науковий ступінь – к.т.н.

– стаж роботи (років)

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень)

– публікації (загальна кількість)

контактна інформація

 

Услиста Віра Анатолівна

– посада – старший викладач

– вчене звання

– науковий ступінь

– стаж роботи (років)

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень)

– публікації (загальна кількість)

– контактна інформація

 

Телушкіна Ольга Анатолівна

– посада – старший викладач

– вчене звання

– науковий ступінь

– стаж роботи (років)

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень)

– публікації (загальна кількість)

– контактна інформація

 

Ліщенко Ольга Павлівна

– посада – асистент

– стаж роботи (років)

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень)

– публікації (загальна кількість)

– контактна інформація