Print

Центр ґендерної культури СНУ ім. В. Даля

Центр ґендерної культури СНУ ім. В. Даля – це підрозділ  університету, який створено з метою надання інформаційної, освітньої та науково-практичної допомоги викладачам і здобувачам вищої освіти СНУ ім. В. Даля та іншим навчально-виховним й освітнім закладам щодо впровадження ґендерних підходів в освіті, шляхом посилення ґендерного компоненту у змісті соціально-гуманітарних дисциплін; проведення виховних заходів; організації науково-дослідної роботи для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; ліквідації всіх форм дискримінації; запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства; протидії торгівлі людьми тощо.

Керівник Центру ґендерної культури СНУ ім. В. Даля – Татаренко Галина Вікторівна (к.ю.н., доцент, завідувачка кафедр конституційного права) є уповноваженою особою з працівників закладу освіти для здійснення невідкладних  заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб.

Факти  виявлення (звернення) про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (закладу освіти) підлягають фіксації за формою згідно з Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству  і  насильству за ознакою статті затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №658 (додаток 3)

Звернення співробітників та отримувачів освітніх послуг приймаються за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний 59а, ауд.314 (+380501589273) Татаренко Галина Вікторівна