Print

«Сучасні технології в освіті та науці» – Міжнародна науково-практична конференція

 

За участю Східноукраїнського національного Університету імені Володимира Даля відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології в освіті та науці».

Робота конференції проходила у секціях:

  1. Інновації у містобудуванні.
  2. Інформаційні технології: наука, освіта, екологія, здоров’я, безпека.
  3. Міжнародна економіка та туризм: глобалізація, регіональний розвиток, управління підприємством, інтелектуальні і когнітивні технології.
  4. Проблеми матеріалознавства та прикладної фізики.
  5. Шляхи інтеграції в міжнародних наукових товариствах.

У цьому представницькому форумі взяли участь фахівці з Київського національного університету будівництва і архітектури (Україна), фонду підтримки будівельної галузі (Німеччина), Казахського національного університету імені аль-Фарабі  (Казахстан), університету Тохоку (Японія), Білоруського державного аграрного технічного університету (Білорусь), Шуменського університету імені єпископа Костянтина Преславського (Болгарія), Вроцлавського університету науки та технологій (Польща).

За результатами роботи конференції підготовлено до відкритого друку збірник матеріалів тез та доповідей.