Print

Технічна творчість студентів-далівців

 

На IV регіональному форумі «ІТ-Ідея 2018» студенти третього курсу кафедри будівництва, урбаністики та просторового планування навчально-наукового інституту транспорту та логістики СНУ ім. В. Даля отримали сертифікат за проект автономного підйомного крану.

Ідея полягає у тому, щоб створити кран, який здійснював би відповідні роботи під управлінням програмованого автоматичного блоку, без участі людини-кранівника. За необхідності скеровувати роботу також може оператор за допомогою пульту радіоуправління на відстані 50-100 метрів від приймача, закріпленого на крані.

Серед переваг такого вантажопідйомного механізму: більш точне переміщення вантажів та їхнє встановлення на визначене місце, переміщення вантажу за найоптимальнішою траєкторією, скорочення холостих ходів, автоматичний контроль зони перебування людей, тобто підвищення безпеки праці.

Над проектом працювали студенти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Олексій Коржов, Владислав Пеньков, Максим Желтов, Володимир Рижков, Карина Забийворота, Антон Бездоля. Науковим керівником виступила завідуюча кафедрою будівництва, урбаністики та просторового планування  Галина Татарченко.

Антон Бездоля, Олексій Коржов та Карина Забийворота

Майбутні будівельники генерували ідею та створили діючий макет крану з дротовим пультом управління. Подальша реалізації ідеї потребуватиме тісної співпраці зі студентами кафедри комп’ютерної інженерії факультету інформаційних технологій та електроніки.

Завкафедрою будівництва, урбаністики та просторового планування Галина Татарченко

«Студенти нашої кафедри знають проблеми та складності, що виникають на будівельному майданчику та у сфері просторового планування, – зазначає Галина Татарченко. – А наші колеги-програмісти знають, як методами комп’ютерної інженерії допомогти у вирішенні цих проблем. Ось так, спільними зусиллями, ми можемо втілювати у життя найсміливіші ідеї».