Print

У Даліському університеті молоді вчені запропонували інноваційні шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення прав та свобод людини

 

На юридичному факультеті Східноукраїнського національного університету імені В. Даля пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, викладачів, аспірантів, студентів «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», присвячена 90-річчю від дня заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. В роботі конференції взяли участь понад 120 молодих науковців та дослідників права, студентів, аспірантів з багатьох регіонів України.

«Сьогодні дуже важливо звернути увагу наукового кола, студентської молоді та спільноти України в цілому на важливість проблем, пов’язаних з формуванням структури та станом правового інституту захисту права людини, – підкреслила в привітальному слові голова організаційного комітету, декан юридичного факультету, доктор юридичних наук професор Лідія Лазор. – Це питання треба розглядати як загальнодержавне, економічне, фінансове та соціальне завдання, яке визначає рівень життя громадян, безпеку та незалежність країни, її положення в світовій ієрархії держав».

Робота конференції пройшла в сімох секціях за різними тематичними спрямуваннями: «Трудове право та право соціального забезпечення», «Конституційне та міжнародне право; державне будівництво; історія держави та права», «Цивільне та сімейне право», «Кримінальне та адміністративне право та процес; криміналістика; кримінологія; судова експертиза», «Господарське та корпоративне право; господарчий процес», «Розвиток захисту прав людини в історії України та всесвітній історії».

Досвід країн з ринковою та перехідною економікою підтверджує, що ступінь захищеності громадян – найважливіший критерій розвитку держави в цілому. Тому у виступах учасники розповідали про досліджувані ними проблеми реалізації прав людини, такі, як право на життя, на працю, на захист від різних форм дискримінації та інших культурних, соціальних та політичних прав. Молоді вчені розробили та запропонували інноваційні шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення прав та свобод людини.

Друга частина конференції зібрала молодих вчених у науковій бібліотеці університету за круглим столом за темою «Роль сучасних інформаційних технологій та ресурсів Інтернет в науковому пошуку молодих юристів». В ньому взяли участь понад 50 молодих науковців, студентів з усіх куточків України.

Гарячою темою обговорення стало питання правового регулювання Інтернету та проблеми визначення його в якості об’єкта правовідносин. Зокрема це стосується проблем захисту права інтелектуальної власності.

У науковій бібліотеці молоді вчені познайомилися з засобами продуктивного використання інтернет-ресурсів в науковому пошуку юриста-дослідника. У режимі он-лайн вони попрацювали з електронною бібліотекою, базами даних і електронним каталогом, сайтом наукової бібліотеки, можливостями і сервісами, що дозволяють ефективно використовувати інформаційні ресурси.

За підсумками конференції учасниками були сформовані основні напрямки вдосконалення конституційного, трудового, цивільного, інформаційного, кримінального, адміністративного законодавства на підставі теоретичного аналізу та правозастосовної (судової) практики.