Print

У Далівському університеті будуть готувати фахівців з нанотехнологій

 

У 2009-2010 навчальному році на базі кафедри прикладного матеріалознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відкриється новий напрямок підготовки – «Мікро- та наноелектроніка». Нанотехнології почали розвиватися з кінця 80-х років. Лабораторія росту кристалів СНУ ім. В.Даля займається мікроелектронікою та отриманням монокристалів напівпровідникових матеріалів вже 25 років. Розроблено 14 нових технологічних процесів, утому числі три – спільно з японським Інститутом електроніки та Космічним інститутом. Найбільш інтенсивно розвиваються нанотехнології в електроніці. Сама технологія отримання матеріалів виявляє собою роботу з молекулами та атомами матеріалів. Розмір цих наночасток складає від 1 до 100 нанометрів (нанометр – мільярдна частина метру). При зменшенні розміру часток в значній мірі важлива роль поверхневих властивостей. У зв’язку з цим для їх прогнозування багато відомих законів фізики неможливо застосувати. Зокрема, при збільшенні температури вище 200°C починають зростати кристали в аморфних сплавах. Спочатку утворюються центри кристалізації з декількох атомів та молекул, а потім вони розростаються до розмірів від 1 нанометру до декількох мікрометрів. На основі таких аморфних сплавів одержують нано- та мікроструктури з унікальними властивостями. Ця технологія дасть змогу отримувати нові матеріали для різних приладів. «На сьогодні в Україні спостерігається дефіцит фахівців в області електроніки – від побутової техніки до мікроелектроніки, – відзначив доктор технічних наук керівник «Лабораторії росту кристалів» Генадій Кожемякін. – Випускники будуть володіти навичками ремонту різного рівня техніки, а також роботою з теплокоммунікаційними системами. Сфера діяльності – виробництво та експлуатація електронної апаратури. Цей напрямок підготовки має дуже серйозну підготовку в області фізики, що дасть змогу отримати конкурентноспроможні фундаментальні знання». З минулого року у лабораторії отримують наноматеріали. У найближчих планах – їх подальше вивчення та виробництво. Проводиться спільна науково-дослідницька робота в області електроніки з провідними фахівцями США, Японії, Франції, Німеччини. З 1997 року на базі лабораторії підготовлено п’ять кандидатських дисертацій.