Print

У Далівському університеті будується модернізована система самостійної роботи студентів

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбувся черговий щомісячний науково-практичний семінар. Його мета – підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів. На зміну моделі «підтримуючої» освіти, моделі «освіти на все життя» приходить інноваційна парадигма освіти, найважливішою складовою якої стала ідея освіти протягом всього життя або безперервної освіти. «На жаль, сьогодні ще приходиться констатувати, що українська система освіти масово готує кадри для репродуктивної та алгоритмічної праці, тоді як усі тенденції світового розвитку й посилення конкуренції потребують творчого підходу й ініціативи в усіх сферах економічної діяльності, – розповіла керівник семінару доцент кафедри менеджменту Олександра Ляшенко. – Але саме в таких складних умовах ми, перш за все, маємо змінити ставлення до самостійної роботи студентів, успіх якої залежить від мотивації обох суб’єктів навчальної діяльності: й викладача, й студента». Під самостійною роботою розуміється планована робота студентів, виконувана як за завданням, так і за власною ініціативою, при методичному керівництві викладача, але без його безпосередньої участі. Складнішим завданням є розвиток внутрішньої мотивації студентів до самоосвіти, на яку, до речі, у навчальних планах сьогодні відводиться до 70% часу. Ефект від самостійної роботи студента можна одержати тільки тоді, коли вона організується і реалізується в навчально-виховному процесі як цілісна система, яка пронизує всі етапи навчання студентів у вузі. У Далівському університеті така система будується, оскільки вона є фундаментом підготовки конкурентоздатних фахівців різних спеціальностей.