Print

У Далівському університеті молоді вчені запропонували інноваційні шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення прав та свобод людини

 

На юридичному факультеті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відбулася Міжнародна науково-практична конференція науковців, викладачів, аспірантів, студентів «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід».

В роботі конференції взяли участь понад 200 молодих науковців та дослідників права, студентів, аспірантів з Сербії, Росії, Білорусії та багатьох регіонів України.

«Сьогодні дуже важливо звернути увагу наукового кола, студентської молоді та спільноти України в цілому на важливість проблем, пов’язаних з формуванням структури та станом правового інституту захисту права людини, – підкреслила в привітальному слові голова організаційного комітету, декан юридичного факультету, доктор юридичних наук професор Лідія Лазор. – Це питання треба розглядати як загальнодержавне, економічне, фінансове та соціальне завдання, яке визначає рівень життя громадян, безпеку та незалежність країни, її положення в світовій ієрархії держав».

Робота конференції пройшла в сімох секціях за різними тематичними спрямуваннями: «Трудове право та право соціального забезпечення», «Конституційне та міжнародне право; історія держави та права», «Цивільне та сімейне право і процес», «Кримінальне право та процес; криміналістика; кримінологія; судова експертиза», «Адміністративне право», «Господарське та корпоративне право; земельне право; господарський процес», «Розвиток захисту прав людини в історії України та всесвітній історії».

Досвід країн з ринковою та перехідною економікою підтверджує, що ступінь захищеності громадян – найважливіший критерій розвитку держави в цілому. Тому у виступах учасники розповідали про досліджувані ними проблеми розвитку захисту прав людини в умовах глобалізації, таких як право на життя, на працю, на захист від різних форм дискримінації та інших культурних, соціальних та політичних прав. Молоді вчені розробили та запропонували інноваційні шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення прав та свобод людини.

Друга частина конференції зібрала молодих вчених у Науковій бібліотеці університету за круглим столом «Розвиток відкритого доступу до наукового надбання в умовах інформаційного суспільства». Гарячою темою обговорення стали питання наукометричних баз даних, створення баз відкритого доступу авторських трудів юристів – «Репозитарію». Зокрема це стосується проблем захисту права інтелектуальної власності.

У науковій бібліотеці молоді вчені познайомилися з рейтингом наукових досліджень, індексами цитування, базами даних Scopus web of Since. У режимі он-лайн вони попрацювали з електронною бібліотекою і каталогом, сайтом наукової бібліотеки, можливостями і сервісами, що дозволяють ефективно використовувати інформаційні ресурси.

За підсумками конференції учасниками були сформовані основні напрямки вдосконалення конституційного, трудового, цивільного, інформаційного, кримінального, адміністративного законодавства на підставі теоретичного аналізу та судової практики.

 

Підготувала: Наталія Вергуненко