Print

У Далівському університеті науковці обговорюватимуть проблеми модернізації політичної системи України

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з порядком денним «Модернізація політичної системи України: стан та перспективи розвитку» відбудеться у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля 26 жовтня. «Актуальність цієї проблематики продиктована внутрішньополітичною ситуацією, яка склалася в Україні в останні роки. Політична система суспільства вимагає модернізації, – розповіла доктор політичних наук, професор Галина Щедрова. – Професорсько-викладацький склад кафедри політології вже багато років досліджує дану проблему. Випущено декілька монографій, написано сотні наукових статей, успішно захищені кандидатські та докторські дисертації. Але треба поглиблювати наукові розробки. Цьому певною мірою й буде сприяти конференція». На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем. Серед найголовніших – особливості становлення, тенденції розвитку політичної системи суспільства в Україні, розвиток демократичних засад становлення владних структур, політична влада як головний елемент політичної системи суспільства. Мова також піде про модернізацію форм реалізації влади, її інституційне забезпечення, політичні відносини та політичну культуру та ін. До участі у конференції запрошуються викладачі, науковці, докторанти, аспіранти та всі зацікавлені особи. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.